หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
ระหว่าง วันที่ 25 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

[ ทั้งหมด   25 ต.ค. 2556   28 ต.ค. 2556   29 ต.ค. 2556   30 ต.ค. 2556   31 ต.ค. 2556   1 พ.ย. 2556   2 พ.ย. 2556   3 พ.ย. 2556   4 พ.ย. 2556   5 พ.ย. 2556   6 พ.ย. 2556   7 พ.ย. 2556   8 พ.ย. 2556   9 พ.ย. 2556   11 พ.ย. 2556   12 พ.ย. 2556   13 พ.ย. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 1 พ.ย. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง สนามฟุตบอล 1 พ.ย. 2556 09.00
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 ค่ายลูกเสือชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 1 พ.ย. 2556 09.00
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง สนามฟุตบอล 1 พ.ย. 2556 09.00
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 สพป.เลย2 ห้องประชุมเฉลิมรัตน์ ชั้น 3 1 พ.ย. 2556 09.00
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 สพป.เลย2 ห้องประชุมเฉลิมรัตน์ ชั้น 3 1 พ.ย. 2556 11.00
6 092 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 สพป.เลย2 ห้องอาเซียน ชั้น 3 1 พ.ย. 2556 09.00
7 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง อาคารอเนกประสงค์ 1 พ.ย. 2556 09.00
8 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง อาคารอเนกประสงค์ 1 พ.ย. 2556 09.00
9 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 สพป.เลย2 โรงเก็บรถ หลังอาคารสำนักงานเขตพื้นที่ฯ 1 พ.ย. 2556 09.00
10 511 การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 สพป.เลย2 ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 1 พ.ย. 2556 09.00
11 513 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 สพป.เลย2 ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 1 พ.ย. 2556 09.00
12 510 การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 สพป.เลย2 ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 1 พ.ย. 2556 09.00
13 514 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 สพป.เลย2 ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 1 พ.ย. 2556 09.00
14 512 การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 สพป.เลย2 ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 1 พ.ย. 2556 09.00
15 515 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 สพป.เลย2 ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 1 พ.ย. 2556 09.00
16 509 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 สพป.เลย2 ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 1 พ.ย. 2556 09.00
17 516 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 สพป.เลย2 ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 1 พ.ย. 2556 09.00
18 718 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6 สพป.เลย2 ลานจอดรถหน้าเวทีกลาง 1 พ.ย. 2556 09.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 701 การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย โรงเรียนปากปวน ห้องประชุมเล็ก 1 พ.ย. 2556 09.30 เป็นต้นไป
2 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนปากปวน ห้อง ม.2/1,ม.2/2 1 พ.ย. 2556 09.30 เป็นต้นไป
3 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนปากปวน ห้อง ม.3/1,ม.3/2 1 พ.ย. 2556 09.30 เป็นต้นไป
4 745 เกมการศึกษา ปฐมวัย โรงเรียนปากปวน ห้อง คณิตศาสตร์ 1 พ.ย. 2556 09.30 เป็นต้นไป
5 746 ต่อบล็อคพลาสติก ปฐมวัย โรงเรียนปากปวน ห้อง อัจฉริยะ 1 พ.ย. 2556 09.30 เป็นต้นไป
6 747 ร้องเพลงเดี่ยวไม่แยกชายหญิง ปฐมวัย โรงเรียนปากปวน ห้อง E-classroom 1 พ.ย. 2556 09.30 เป็นต้นไป
7 748 ร้องเพลงประกอบหางเครื่อง ปฐมวัย โรงเรียนปากปวน อาคารอเนกประสงค์ 1 พ.ย. 2556 09.30 เป็นต้นไป
8 749 วาดภาพระบายสี ปฐมวัย โรงเรียนปากปวน ห้อง ม.1/1,ม.1/2 1 พ.ย. 2556 09.30 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]