หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
ระหว่าง วันที่ 25 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง ห้อง ป.6,ห้องอนุบาล1 4 พ.ย. 2556 09.00เป็นต้นไป
-
2 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง ห้อง ป.3,ป.4 4 พ.ย. 2556 09.30 เป็นต้นไป
-
3 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 สพป.เลย2 ห้องประชุมเฉลิมรัตน์ ชั้น 3 5 พ.ย. 2556 09.00
-
4 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 สพป.เลย2 ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 5 พ.ย. 2556 09.00 - 12.00
-
5 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 สพป.เลย2 ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 5 พ.ย. 2556 13.00 - 16.00
-
6 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 สพป.เลย2 ห้องประชุมเฉลิมรัตน์ ชั้น 3 4 พ.ย. 2556 09.00 - 12.00
-
7 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง อาคารอเนกประสงค์ 5 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-
8 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง อาคารอเนกประสงค์ 4 พ.ย. 2556 10.30 เป็นต้นไป
-
9 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 สพป.เลย2 ห้องประชุมเฉลิมรัตน์ ชั้น 3 6 พ.ย. 2556 09.00
-
10 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 สพป.เลย2 ห้องประชุมเฉลิมรัตน์ ชั้น 3 4 พ.ย. 2556 10.00
-
11 063 การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง อาคารเอนกประสงค์ 4 พ.ย. 2556 09.00 - 10.20
-
12 064 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 สพป.เลย2 ห้องประชุมเฉลิมรัตน์ ชั้น 3 4 พ.ย. 2556 09.00-10.00
-
13 065 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 สพป.เลย2 ห้องประชุมเฉลิมรัตน์ ชั้น 3 4 พ.ย. 2556 09.00-10.00
-
14 066 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
-
-
15 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 สพป.เลย2 ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 พ.ย. 2556 09.00-12.00
-
16 722 การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 สพป.เลย2 ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 พ.ย. 2556 13.00 - 16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]