หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
ระหว่าง วันที่ 25 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น ห้อง ป.1,ป.2 ,ป.3เช้า(แต่งเพลง)บ่าย โรงยิม(ร้องโชว์) 28 ต.ค. 2556 09.00 น. เป็นต้นไป
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น ห้อง ป.1,ป.2 ,ป.3เช้า(แต่งเพลง)บ่าย โรงยิม (ร้องโชว์) 29 ต.ค. 2556 09.00 น. เป็นต้นไป
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น ห้อง ป.1,ป.2 ,ป.3เช้า(แต่งเพลง)บ่าย โรงยิม (ร้องโชว์) 30 ต.ค. 2556 09.00 น. เป็นต้นไป
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง อาคารเอนกประสงค์ 28 ต.ค. 2556 09.00 น. เป็นต้นไป
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น อาคารเอนกประสงค์ 29 ต.ค. 2556 09.00 น. เป็นต้นไป
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น อาคารอเนกประสงค์ 30 ต.ค. 2556 09.00-16.00
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 สพป.เลย2 ห้องประชุมเฉลิมรัตน์ 28 ต.ค. 2556 09.00-16.00
-
8 148 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 สพป.เลย2 ห้องประชุมเฉลิมรัตน์ 28 ต.ค. 2556 09.00-16.00
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง อาคารอเนกประสงค์ 29 ต.ค. 2556 09.00-16.00
-
10 150 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง อาคารอเนกประสงค์ 29 ต.ค. 2556 09.00-16.00
-
11 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง อาคารอเนกประสงค์ 28 ต.ค. 2556 09.00น.เป็นต้นไป
-
12 153 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
-
-
13 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น ห้องประชุม 28 ต.ค. 2556 09.00-16.00
-
14 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น ห้องประชุม 29 ต.ค. 2556 09.00-16.00
-
15 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น ห้องประชุม 30 ต.ค. 2556 09.00-16.00
-
16 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 สพป.เลย2 ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 28 ต.ค. 2556 09.00-16.00
-
17 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 สพป.เลย2 ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 29 ต.ค. 2556 09.00-16.00
-
18 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 สพป.เลย2 ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 30 ต.ค. 2556 09.00-16.00
-
19 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น ห้องจริยธรรม 28 ต.ค. 2556 09.00-16.00
-
20 170 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น ห้องจริยธรรม 29 ต.ค. 2556 09.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]