หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
ระหว่าง วันที่ 25 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 701 การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย โรงเรียนปากปวน ห้องประชุมเล็ก 1 พ.ย. 2556 09.30 เป็นต้นไป
-
2 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนปากปวน ห้อง ม.2/1,ม.2/2 1 พ.ย. 2556 09.30 เป็นต้นไป
-
3 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนปากปวน ห้อง ม.3/1,ม.3/2 1 พ.ย. 2556 09.30 เป็นต้นไป
-
4 745 เกมการศึกษา ปฐมวัย โรงเรียนปากปวน ห้อง คณิตศาสตร์ 1 พ.ย. 2556 09.30 เป็นต้นไป
-
5 746 ต่อบล็อคพลาสติก ปฐมวัย โรงเรียนปากปวน ห้อง อัจฉริยะ 1 พ.ย. 2556 09.30 เป็นต้นไป
-
6 747 ร้องเพลงเดี่ยวไม่แยกชายหญิง ปฐมวัย โรงเรียนปากปวน ห้อง E-classroom 1 พ.ย. 2556 09.30 เป็นต้นไป
-
7 748 ร้องเพลงประกอบหางเครื่อง ปฐมวัย โรงเรียนปากปวน อาคารอเนกประสงค์ 1 พ.ย. 2556 09.30 เป็นต้นไป
-
8 749 วาดภาพระบายสี ปฐมวัย โรงเรียนปากปวน ห้อง ม.1/1,ม.1/2 1 พ.ย. 2556 09.30 เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]