หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
ระหว่าง วันที่ 25 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 030 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น ห้องวิทย์,ห้องสังคม 5 พ.ย. 2556 09.00น.เป็นต้นไป 09.00 น. เป็นต้นไป
2 031 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น ห้องภาษาไทย ห้องภาษาอังกฤษ 5 พ.ย. 2556 09.00น.เป็นต้นไป
-
3 032 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น ห้อง ม.๓ 5 พ.ย. 2556 09.00-12.00
-
4 007 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น ห้อง ม.๑ , ม.๒ 5 พ.ย. 2556 09.30-11.00
-
5 008 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น ห้อง ป.๔ ,ป.๕ 5 พ.ย. 2556 09.30-11.00
-
6 009 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น ห้อง ป.๖ 5 พ.ย. 2556 09.00น.เป็นต้นไป
-
7 036 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น ห้องอนุบาล ๑-๒ 5 พ.ย. 2556 09.00น.เป็นต้นไป
-
8 037 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น ห้องอาเซี่ยน ห้องคณิตฯ 5 พ.ย. 2556 09.00น.เป็นต้นไป
-
9 038 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น ห้องทีวี ห้องวิชาการ 5 พ.ย. 2556 09.00น.เป็นต้นไป
-
10 041 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น ห้อง ป.๒ ห้องสื่อ 5 พ.ย. 2556 09.00น.เป็นต้นไป
-
11 046 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น ห้องประชุม 5 พ.ย. 2556 09.30-10.30
-
12 047 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น ห้อง ป.๓ ห้องป.๑ 5 พ.ย. 2556 09.30-10.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]