สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เลย เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมชนท่าสะอาด 21 4 5 30 30 6 3 4 39
2 เมืองเลย 13 18 7 38 46 11 4 2 61
3 อนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" 10 11 3 24 31 7 4 5 42
4 บ้านห้วยตาด 7 7 1 15 15 6 1 1 22
5 อนุบาลเลย 7 6 6 19 25 9 4 6 38
6 บ้านท่าสวรรค์ 7 2 0 9 9 0 0 0 9
7 ชุมชนบ้านปากห้วย 6 3 4 13 22 9 9 4 40
8 บ้านน้ำพร 6 3 3 12 16 5 3 1 24
9 บ้านห้วยขอบห้วยเหียม 5 6 5 16 16 6 0 0 22
10 ชุมชนบ้านนาด้วง 5 5 4 14 15 7 1 1 23
11 ชุมชนบ้านปากชม 5 5 2 12 25 8 3 3 36
12 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ 5 3 1 9 10 2 5 1 17
13 ห้วยซวกคกเลาใต้ 4 2 6 12 13 1 2 0 16
14 บ้านสงาว 3 4 2 9 7 4 1 0 12
15 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 3 4 1 8 9 7 1 1 17
16 ชุมชนบ้านเชียงกลม 3 3 3 9 13 2 0 2 15
17 บ้านนาดอกคำ 3 2 1 6 11 4 0 3 15
18 บ้านธาตุวิทยา 3 1 1 5 6 3 0 0 9
19 บ้านติ้วน้อย 3 1 0 4 5 5 2 4 12
20 บ้านนาซ่าว 3 0 0 3 7 4 3 1 14
21 บ้านสูบ 3 0 0 3 6 8 1 1 15
22 มูลมังหลวงปู่ชอบฐานสโม 3 0 0 3 5 1 0 0 6
23 มหาไถ่ศึกษาเลย 2 4 3 9 10 6 4 0 20
24 ชุมชนบ้านนาบอน 2 3 3 8 10 12 4 0 26
25 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 2 3 2 7 6 4 3 3 13
26 บ้านห้วยพิชัย 2 2 5 9 9 4 0 0 13
27 บ้านสงเปือย 2 2 2 6 8 4 4 1 16
28 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร 2 1 1 4 8 5 5 2 18
29 บ้านนาเบน 2 1 1 4 6 2 1 2 9
30 มหาไถ่ศึกษาท่าบม 2 1 1 4 5 4 1 2 10
31 บ้านห้วยอาลัย 2 1 0 3 3 5 3 1 11
32 เครือข่ายแก่งจันทร์ 2 0 0 2 5 1 0 3 6
33 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก 2 0 0 2 2 1 0 0 3
34 บ้านนาค้อ 1 6 2 9 10 1 2 0 13
35 บ้านเพียซำพุวิทยา 1 4 2 7 9 6 0 0 15
36 บ้านห้วยบ่อซืน 1 3 2 6 7 4 1 2 12
37 บ้านโคกใหญ่ 1 2 3 6 13 5 1 3 19
38 บ้านแหล่งควาย 1 2 2 5 7 0 1 0 8
39 บ้านหนองหญ้าไซ 1 2 1 4 9 3 0 4 12
40 บ้านนาโป่ง 1 2 1 4 5 1 0 0 6
41 โพนสว่างวังเย็น 1 2 0 3 3 3 3 1 9
42 บ้านน้ำแคม 1 1 2 4 9 9 3 0 21
43 บ้านโพนทอง 1 1 1 3 5 4 0 2 9
44 บ้านวังผา 1 1 1 3 4 0 0 2 4
45 บ้านท่าลี่ 1 1 0 2 5 2 0 5 7
46 บ้านโพน(เชียงคาน) 1 1 0 2 2 1 2 1 5
47 บ้านห้วยพอด 1 0 2 3 3 2 1 2 6
48 ชุมชนบ้านอาฮี 1 0 2 3 2 3 3 3 8
49 บ้านกกทอง 1 0 1 2 5 2 0 1 7
50 บ้านแก่งปลาปก 1 0 1 2 4 1 0 2 5
51 บ้านชมน้อย 1 0 1 2 2 1 0 0 3
52 บ้านห้วยนา 1 0 1 2 2 1 0 0 3
53 บ้านกกดู่ 1 0 0 1 8 14 7 3 29
54 บ้านนาโคก 1 0 0 1 7 8 3 3 18
55 บ้านปางคอม 1 0 0 1 3 1 1 1 5
56 บ้านคอนสา 1 0 0 1 3 0 0 1 3
57 บ้านผาแบ่น 1 0 0 1 2 2 1 0 5
58 บ้านคกเลา 1 0 0 1 1 2 1 0 4
59 บ้านหนองนาทราย 1 0 0 1 1 0 0 1 1
60 บ้านคกไผ่ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
61 บ้านสวนกล้วย 1 0 0 1 1 0 0 0 1
62 บ้านเลิง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
63 อนุบาลชื่นจิต 1 0 0 1 1 0 0 0 1
64 บ้านนาดินดำ 0 4 5 9 8 13 3 4 24
65 บ้านใหม่ 0 3 3 6 6 3 1 1 10
66 บ้านน้ำภู 0 2 6 8 9 13 6 4 28
67 บ้านยาง 0 2 4 6 5 6 1 5 12
68 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ 0 2 2 4 4 1 0 1 5
69 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) 0 2 1 3 5 4 1 3 10
70 บ้านขอนแก่นหนองบอน 0 2 1 3 5 3 3 1 11
71 บ้านเชียงคาน "วิจิตรวิทยา" 0 2 1 3 5 2 0 1 7
72 บ้านผาพอด 0 2 0 2 4 2 0 0 6
73 บ้านห้วยหินขาว 0 2 0 2 2 3 1 0 6
74 บ้านคกมาด 0 1 2 3 3 0 0 0 3
75 บ้านขอนแดง (อปท) 0 1 1 2 3 4 5 1 12
76 บ้านก้างปลา 0 1 0 1 8 1 2 4 11
77 บ้านวังยาว 0 1 0 1 2 5 0 1 7
78 บ้านหัวแก่ง 0 1 0 1 1 0 0 1 1
79 บ้านห้วยเหล็ก 0 1 0 1 1 0 0 0 1
80 บ้านเสี้ยวใต้ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
81 บ้านท่าบุ่ง 0 1 0 1 0 3 0 1 3
82 บ้านน้ำคิว 0 0 1 1 3 2 3 1 8
83 บ้านบวกอ่าง 0 0 1 1 3 2 1 0 6
84 บ้านท่าบม 0 0 1 1 2 3 1 1 6
85 บ้านนาแขม 0 0 1 1 2 2 4 1 8
86 บ้านกำพี้ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
87 บ้านห้วยกระทิง 0 0 1 1 1 3 0 0 4
88 บ้านแก่งม่วง 0 0 1 1 1 2 0 0 3
89 บ้านปากเนียม 0 0 1 1 1 0 0 1 1
90 บ้านปากปัด 0 0 1 1 1 0 0 0 1
91 บ้านหนองดอกบัว 0 0 1 1 1 0 0 0 1
92 บ้านโพนป่าแดง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
93 บ้านห้วยทราย 0 0 1 1 0 4 2 0 6
94 บ้านท่าเปิบ 0 0 1 1 0 0 0 1 0
95 บ้านเมี่ยง 0 0 0 0 4 7 2 1 13
96 บ้านหนองบง 0 0 0 0 3 0 0 0 3
97 บ้านโป่งป่าติ้ว 0 0 0 0 2 2 0 0 4
98 บ้านห้วยม่วง 0 0 0 0 2 1 0 1 3
99 บ้านน้ำสวยภักดี 0 0 0 0 2 1 0 0 3
100 บ้านโพน 0 0 0 0 2 1 0 0 3
101 บ้านนาป่าหนาด 0 0 0 0 2 0 3 0 5
102 บ้านสะอาดลายเหนือ 0 0 0 0 2 0 2 1 4
103 บ้านหนองผำ 0 0 0 0 2 0 2 1 4
104 บ้านห้วฝาย 0 0 0 0 2 0 1 1 3
105 บ้านตาดซ้อ 0 0 0 0 2 0 0 1 2
106 บ้านแก้วเมธี 0 0 0 0 2 0 0 0 2
107 ชุมชนบ้านนาอ้อ 0 0 0 0 1 2 2 1 5
108 บ้านท่ามะนาว 0 0 0 0 1 2 0 0 3
109 บ้านโป่ง 0 0 0 0 1 1 1 1 3
110 บ้านหินตั้ง 0 0 0 0 1 1 1 0 3
111 บ้านห้วยลวงไซ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
112 บ้านตูบโกบ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
113 บ้านผากลางดง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
114 บ้านนากระเซ็ง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
115 บ้านวังอาบช้างมิตรภาพที่ 141 0 0 0 0 1 0 0 0 1
116 บ้านหนองปกติ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
117 บ้านหาดทรายขาวผามุม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
118 บ้านห้วยสีเสียด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
119 บ้านแสนสำราญ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
120 บ้านไผ่โทน 0 0 0 0 0 3 0 2 3
121 บ้านร่องไผ่ 0 0 0 0 0 3 0 0 3
122 บ้านบุฮม 0 0 0 0 0 2 2 1 4
123 บ้านห้วยผักกูด 0 0 0 0 0 2 0 0 2
124 บ้านปากหมาก 0 0 0 0 0 1 1 1 2
125 บ้านปากยาง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
126 บ้านห้วยหวาย 0 0 0 0 0 1 0 1 1
127 บ้านขอนแก่น 0 0 0 0 0 1 0 0 1
128 บ้านนาน้ำมัน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
129 บ้านนาบอน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
130 บ้านน้ำมี 0 0 0 0 0 1 0 0 1
131 บ้านวังแคน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
132 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
133 วังโป่งท่าวังแคน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
134 บ้านหนองผือ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
135 ตชด.นานกปีด 0 0 0 0 0 0 0 1 0
136 ตชด.บ้านห้วยเป้า 0 0 0 0 0 0 0 1 0
137 บ้านน้ำกระโทม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
138 บ้านน้ำพาน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
139 บ้านห้วยเดื่อ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
140 บ้านไร่ทาม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
141 แสงตะวันพัฒนา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142 ตชด.ฮิลมาร์พาเบิล 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143 บ้านกกชุมแสง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
144 บ้านป่าข้าวหลาม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
145 บ้านห้วยไค้ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
146 หทัยคริสเตียน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 180 167 137 484 679 359 155 145 1,193