หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. เลย เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนเมืองเลย 67 46 73.02% 11 17.46% 4 6.35% 2 3.17% 63
2 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" 52 34 68% 7 14% 4 8% 5 10% 50
3 โรงเรียนชุมชนท่าสะอาด 43 30 69.77% 6 13.95% 3 6.98% 4 9.3% 43
4 โรงเรียนอนุบาลเลย 49 28 59.57% 9 19.15% 4 8.51% 6 12.77% 47
5 โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม 44 25 64.1% 8 20.51% 3 7.69% 3 7.69% 39
6 โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย 50 23 51.11% 9 20% 9 20% 4 8.89% 45
7 โรงเรียนบ้านนาดอกคำ 29 20 74.07% 4 14.81% 0 0% 3 11.11% 27
8 โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม 23 16 72.73% 6 27.27% 0 0% 0 0% 22
9 โรงเรียนบ้านน้ำพร 25 16 64% 5 20% 3 12% 1 4% 25
10 โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง 24 15 62.5% 7 29.17% 1 4.17% 1 4.17% 24
11 โรงเรียนบ้านห้วยตาด 26 15 65.22% 6 26.09% 1 4.35% 1 4.35% 23
12 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 24 13 56.52% 5 21.74% 2 8.7% 3 13.04% 23
13 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม 17 13 76.47% 2 11.76% 0 0% 2 11.76% 17
14 โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ 16 13 81.25% 1 6.25% 2 12.5% 0 0% 16
15 โรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยา 20 12 66.67% 6 33.33% 0 0% 0 0% 18
16 โรงเรียนบ้านกกดู่ 40 11 30.56% 15 41.67% 7 19.44% 3 8.33% 36
17 โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน 27 10 38.46% 12 46.15% 4 15.38% 0 0% 26
18 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย 22 10 50% 6 30% 4 20% 0 0% 20
19 โรงเรียนบ้านห้วยพิชัย 14 10 71.43% 4 28.57% 0 0% 0 0% 14
20 โรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญ 18 10 55.56% 2 11.11% 5 27.78% 1 5.56% 18
21 โรงเรียนบ้านนาค้อ 14 10 76.92% 1 7.69% 2 15.38% 0 0% 13
22 โรงเรียนบ้านนาดินดำ 31 9 30% 14 46.67% 3 10% 4 13.33% 30
23 โรงเรียนบ้านน้ำภู 35 9 28.13% 13 40.63% 6 18.75% 4 12.5% 32
24 โรงเรียนบ้านน้ำแคม 22 9 42.86% 9 42.86% 3 14.29% 0 0% 21
25 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 18 9 50% 7 38.89% 1 5.56% 1 5.56% 18
26 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ 16 9 56.25% 3 18.75% 0 0% 4 25% 16
27 โรงเรียนบ้านก้างปลา 17 9 56.25% 1 6.25% 2 12.5% 4 25% 16
28 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ 9 9 100% 0 0% 0 0% 0 0% 9
29 โรงเรียนชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร 22 8 40% 5 25% 5 25% 2 10% 20
30 โรงเรียนบ้านสงเปือย 19 8 47.06% 4 23.53% 4 23.53% 1 5.88% 17
31 โรงเรียนบ้านสงาว 13 8 61.54% 4 30.77% 1 7.69% 0 0% 13
32 โรงเรียนบ้านแหล่งควาย 9 8 88.89% 0 0% 1 11.11% 0 0% 9
33 โรงเรียนบ้านนาโคก 22 7 33.33% 8 38.1% 3 14.29% 3 14.29% 21
34 โรงเรียนบ้านนาซ่าว 16 7 46.67% 4 26.67% 3 20% 1 6.67% 15
35 โรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืน 16 7 50% 4 28.57% 1 7.14% 2 14.29% 14
36 โรงเรียนเครือข่ายแก่งจันทร์ 11 7 63.64% 1 9.09% 0 0% 3 27.27% 11
37 โรงเรียนบ้านสูบ 17 6 37.5% 8 50% 1 6.25% 1 6.25% 16
38 โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 17 6 37.5% 4 25% 3 18.75% 3 18.75% 16
39 โรงเรียนบ้านใหม่ 11 6 54.55% 3 27.27% 1 9.09% 1 9.09% 11
40 โรงเรียนบ้านธาตุวิทยา 9 6 66.67% 3 33.33% 0 0% 0 0% 9
41 โรงเรียนบ้านนาเบน 11 6 54.55% 2 18.18% 1 9.09% 2 18.18% 11
42 โรงเรียนบ้านกกทอง 9 6 66.67% 2 22.22% 0 0% 1 11.11% 9
43 โรงเรียนบ้านเมี่ยง 16 5 33.33% 7 46.67% 2 13.33% 1 6.67% 15
44 โรงเรียนบ้านยาง 17 5 29.41% 6 35.29% 1 5.88% 5 29.41% 17
45 โรงเรียนบ้านติ้วน้อย 17 5 31.25% 5 31.25% 2 12.5% 4 25% 16
46 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) 13 5 38.46% 4 30.77% 1 7.69% 3 23.08% 13
47 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาท่าบม 12 5 41.67% 4 33.33% 1 8.33% 2 16.67% 12
48 โรงเรียนบ้านโพนทอง 11 5 45.45% 4 36.36% 0 0% 2 18.18% 11
49 โรงเรียนบ้านขอนแก่นหนองบอน 12 5 41.67% 3 25% 3 25% 1 8.33% 12
50 โรงเรียนบ้านท่าลี่ 16 5 41.67% 2 16.67% 0 0% 5 41.67% 12
51 โรงเรียนบ้านเชียงคาน "วิจิตรวิทยา" 8 5 62.5% 2 25% 0 0% 1 12.5% 8
52 โรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบฐานสโม 11 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
53 โรงเรียนบ้านนาโป่ง 10 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
54 โรงเรียนชุมชนบ้านนาอ้อ 9 4 44.44% 2 22.22% 2 22.22% 1 11.11% 9
55 โรงเรียนบ้านผาแบ่น 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
56 โรงเรียนบ้านผาพอด 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
57 โรงเรียนบ้านแก่งปลาปก 7 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 2 28.57% 7
58 โรงเรียนบ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
59 โรงเรียนบ้านวังผา 6 4 66.67% 0 0% 0 0% 2 33.33% 6
60 โรงเรียนบ้านห้วยอาลัย 12 3 25% 5 41.67% 3 25% 1 8.33% 12
61 โรงเรียนบ้านขอนแดง (อปท) 19 3 23.08% 4 30.77% 5 38.46% 1 7.69% 13
62 โรงเรียนโพนสว่างวังเย็น 10 3 30% 3 30% 3 30% 1 10% 10
63 โรงเรียนบ้านน้ำคิว 10 3 33.33% 2 22.22% 3 33.33% 1 11.11% 9
64 โรงเรียนบ้านห้วยพอด 8 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 2 25% 8
65 โรงเรียนบ้านบวกอ่าง 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
66 โรงเรียนบ้านปางคอม 6 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
67 โรงเรียนบ้านคอนสา 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
68 โรงเรียนบ้านคกมาด 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
69 โรงเรียนบ้านหนองบง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
70 โรงเรียนบ้านวังยาว 8 2 25% 5 62.5% 0 0% 1 12.5% 8
71 โรงเรียนชุมชนบ้านอาฮี 14 2 18.18% 3 27.27% 3 27.27% 3 27.27% 11
72 โรงเรียนบ้านท่าบม 7 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 7
73 โรงเรียนบ้านห้วยหินขาว 6 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
74 โรงเรียนบ้านนาแขม 9 2 22.22% 2 22.22% 4 44.44% 1 11.11% 9
75 โรงเรียนบ้านโป่งป่าติ้ว 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
76 โรงเรียนบ้านโพน(เชียงคาน) 6 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 6
77 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 5 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
78 โรงเรียนบ้านชมน้อย 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
79 โรงเรียนบ้านน้ำสวยภักดี 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
80 โรงเรียนบ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
81 โรงเรียนบ้านห้วยนา 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
82 โรงเรียนบ้านโพน 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
83 โรงเรียนบ้านนาป่าหนาด 5 2 40% 0 0% 3 60% 0 0% 5
84 โรงเรียนบ้านสะอาดลายเหนือ 5 2 40% 0 0% 2 40% 1 20% 5
85 โรงเรียนบ้านหนองผำ 5 2 40% 0 0% 2 40% 1 20% 5
86 โรงเรียนบ้านห้วฝาย 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
87 โรงเรียนบ้านตาดซ้อ 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
88 โรงเรียนบ้านกำพี้ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
89 โรงเรียนบ้านห้วยเหล็ก 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
90 โรงเรียนบ้านแก้วเมธี 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
91 โรงเรียนบ้านห้วยกระทิง 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
92 โรงเรียนบ้านคกเลา 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
93 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
94 โรงเรียนบ้านแก่งม่วง 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
95 โรงเรียนบ้านโป่ง 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
96 โรงเรียนบ้านหินตั้ง 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
97 โรงเรียนบ้านห้วยลวงไซ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
98 โรงเรียนบ้านปากเนียม 3 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
99 โรงเรียนบ้านตูบโกบ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
100 โรงเรียนบ้านผากลางดง 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
101 โรงเรียนบ้านหนองนาทราย 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
102 โรงเรียนบ้านหัวแก่ง 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
103 โรงเรียนบ้านป่าข้าวหลาม 4 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
104 โรงเรียนบ้านคกไผ่ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
105 โรงเรียนบ้านนากระเซ็ง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
106 โรงเรียนบ้านปากปัด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
107 โรงเรียนบ้านวังอาบช้างมิตรภาพที่ 141 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
108 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
109 โรงเรียนบ้านหนองดอกบัว 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
110 โรงเรียนบ้านหนองปกติ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
111 โรงเรียนบ้านหาดทรายขาวผามุม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
112 โรงเรียนบ้านหาดเบี้ย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
113 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
114 โรงเรียนบ้านเลิง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
115 โรงเรียนบ้านเสี้ยวใต้ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
116 โรงเรียนบ้านแสนสำราญ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
117 โรงเรียนบ้านโพนป่าแดง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
118 โรงเรียนอนุบาลชื่นจิต 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
119 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 6 0 0% 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 6
120 โรงเรียนบ้านไผ่โทน 5 0 0% 3 60% 0 0% 2 40% 5
121 โรงเรียนบ้านท่าบุ่ง 4 0 0% 3 75% 0 0% 1 25% 4
122 โรงเรียนบ้านร่องไผ่ 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
123 โรงเรียนบ้านบุฮม 5 0 0% 2 40% 2 40% 1 20% 5
124 โรงเรียนบ้านห้วยผักกูด 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
125 โรงเรียนบ้านปากหมาก 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
126 โรงเรียนบ้านปากยาง 3 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
127 โรงเรียนบ้านห้วยหวาย 3 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
128 โรงเรียนบ้านขอนแก่น 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
129 โรงเรียนบ้านนาน้ำมัน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
130 โรงเรียนบ้านนาบอน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
131 โรงเรียนบ้านน้ำมี 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
132 โรงเรียนบ้านวังแคน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
133 โรงเรียนภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
134 โรงเรียนวังโป่งท่าวังแคน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
135 โรงเรียนบ้านหนองผือ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
136 โรงเรียน ตชด.นานกปีด 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
137 โรงเรียน ตชด.บ้านห้วยเป้า 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
138 โรงเรียนบ้านท่าเปิบ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
139 โรงเรียนบ้านน้ำกระโทม 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
140 โรงเรียนบ้านน้ำพาน 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
141 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
142 โรงเรียนบ้านไร่ทาม 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
143 โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา 4 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
144 โรงเรียน ตชด.ฮิลมาร์พาเบิล 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
145 โรงเรียนบ้านกกชุมแสง 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
146 โรงเรียนบ้านห้วยโตก 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
147 โรงเรียนบ้านห้วยไค้ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
148 โรงเรียนหทัยคริสเตียน 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]