หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
ณ โรงเรียนเมืองเลย โรงเรียนอนุบาลเลย และโรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านหนองผักก้าม)
ระหว่าง วันที่ 4 - 8 เดือน ตุลาคม1 พ.ศ. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 6 ชั้น 2 (ป.4/3) 6 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00 น.
-
2 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 6 ชั้น 2 (ป.4/4) 6 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00 น.
-
3 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 6 ชั้น 2 (ป.4/5) 6 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00 น.
-
4 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 6 ชั้น 3 (ป.5/1) 6 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00 น.
-
5 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 6 ชั้น 3 (ป.5/2) 6 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00 น.
-
6 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 6 ชั้น 3 (ป.5/3) 6 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00 น.
-
7 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 6 ชั้น 2 (ป.4/1) 6 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00 น.
-
8 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 6 ชั้น 2 (ป.4/2) 6 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00 น.
-
9 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 6 ชั้น 4 (ป.5/4) 6 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00 น.
-
10 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 6 ชั้น 4 (ป.5/5) 6 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00 น.
-
11 063 การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
-
-
12 064 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 6 ชั้น 3 (ป.4/6) 6 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00 น.
-
13 065 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 6 ชั้น 3 (ป.4/7) 6 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00 น.
-
14 066 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 6 ชั้น 3 (ป.4/8) 6 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00 น.
-
15 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 6 ชั้น 4 (ป.5/6) 6 ต.ค. 2556 13.00 - 16.00 น.
-
16 722 การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 6 ชั้น 4 (ป.5/7) 6 ต.ค. 2556 13.00 - 16.00 น.
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]