หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
ณ โรงเรียนเมืองเลย โรงเรียนอนุบาลเลย และโรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านหนองผักก้าม)
ระหว่าง วันที่ 4 - 8 เดือน ตุลาคม1 พ.ศ. 2556

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองเลย โรงจอดรถข้างอาคารอเนกประสงค์ 6 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00 น.
-
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเลย โรงจอดรถข้างอาคารอเนกประสงค์ 6 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00 น.
-
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองเลย โรงจอดรถข้างอาคารอเนกประสงค์ 6 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00 น.
-
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเลย โรงจอดรถข้างอาคารอเนกประสงค์ 6 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00 น.
-
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 1 ชั้น 2 (ห้องดนตรีไทย) 6 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00 น.
-
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 1 ชั้น 2 (ระเบียงหน้าห้องดนตรีไทย) 6 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00 น.
-
7 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองเลย โรงรถข้างสนามฟุตบอล (โซน A) 6 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00 น.
-
8 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 1 ชั้น 2 (ห้องนาฏศิลป์ 1) 6 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00 น.
-
9 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเลย โรงรถข้างสนามฟุตบอล (โซน B) 6 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00 น.
-
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 1 ชั้น 2 (ระเบียงหน้าห้องนาฏศิลป์ 1) 6 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00 น.
-
11 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเลย โรงอาหาร 6 ต.ค. 2556 09.00 - 15.00 น.
-
12 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองเลย โรงอาหาร 6 ต.ค. 2556 09.00 - 15.00 น.
-
13 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 5 ชั้น 3 (ห้องคอมพิวเตอร์ สปช.) 5 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00 น.
-
14 033 การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองเลย โรงอาหาร 6 ต.ค. 2556 09.00 - 15.00 น.
-
15 034 การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเลย โรงอาหาร 6 ต.ค. 2556 09.00 - 15.00 น.
-
16 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองเลย โรงอาหาร 6 ต.ค. 2556 09.00 - 15.00 น.
-
17 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเลย โรงอาหาร 6 ต.ค. 2556 09.00 - 15.00 น.
-
18 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 1 ชั้น 2 (ห้องนาฏศิลป์ 2) 6 ต.ค. 2556 09.00 - 15.00 น.
-
19 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 1 ชั้น 2 (ระเบียงหน้าห้องนาฏศิลป์ 2) 6 ต.ค. 2556 09.00 - 15.00 น.
-
20 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 5 ชั้น 3 (ห้องคอมพิวเตอร์ สปช.) 5 ต.ค. 2556 09.00 - 15.00 น.
-
21 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเลย อาคาร 4 ชั้น 1 ห้องคอมพิวเตอร์ 2 6 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00 น.
-
22 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 6 ชั้น 1 (ห้องคอมพิวเตอร์) 6 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00 น.
-
23 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 5 ชั้น 3 (ห้องคอมพิวเตอร์ในฝัน) 5 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00 น.
-
24 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเลย อาคารห้องสมุด ชั้น 1 5 ต.ค. 2556 09.00 - 15.00 น.
-
25 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเลย อาคาร 1 ชั้น 1 ห้องคอมพิวเตอร์ 3 6 ต.ค. 2556 09.00 - 14.00 น.
-
26 011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเลย อาคาร 4 ชั้น 1 ห้องคอมพิวเตอร์ 2 6 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00 น.
-
27 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเลย อาคาร 4 ชั้น 1 ห้องคอมพิวเตอร์ 2 6 ต.ค. 2556 09.00 - 14.00 น.
-
28 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเลย อาคาร 1 ชั้น 1 ห้องคอมพิวเตอร์ 3 6 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00 น.
-
29 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเลย อาคาร 4 ชั้น 1 ห้องคอมพิวเตอร์ 2 6 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00 น.
-
30 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 6 ชั้น 1 (ห้องคอมพิวเตอร์) 6 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00 น.
-
31 235 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองเลย อาคารห้องสมุด ชั้น 1 6 ต.ค. 2556 09.00 - 16.00 น.
-
32 238 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเลย อาคารห้องสมุด ชั้น 1 6 ต.ค. 2556 09.00 - 16.00 น.
-
33 243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองเลย อาคารห้องสมุด ชั้น 1 6 ต.ค. 2556 09.00 - 15.00 น.
-
34 247 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเลย อาคารห้องสมุด ชั้น 1 6 ต.ค. 2556 09.00 - 15.00 น.
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]