หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
ณ โรงเรียนเมืองเลย โรงเรียนอนุบาลเลย และโรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านหนองผักก้าม)
ระหว่าง วันที่ 4 - 8 เดือน ตุลาคม1 พ.ศ. 2556

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 4 ชั้น 2 (ป.2/7 - 2/8) 5 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00 น.
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 4 ชั้น 2 (ป.6/1 - 6/2) 5 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00 น.
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 4 ชั้น 2 (ป.6/3 - 6/4) 5 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00 น.
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
-
-
5 734 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
-
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
-
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 4 ชั้น 3 (ป.6/5) 5 ต.ค. 2556 09.00 - 15.00 น.
-
8 148 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 4 ชั้น 3 (ป.6/6) 5 ต.ค. 2556 09.00 - 15.00 น.
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 6 ชั้น 1 (ห้องประชุม) 6 ต.ค. 2556 09.00 - 15.00 น.
-
10 150 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 6 ชั้น 1 (ห้องประชุม) 6 ต.ค. 2556 09.00 - 15.00 น.
-
11 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 6 ชั้น 1 (ห้องประชุม) 6 ต.ค. 2556 09.00 - 15.00 น.
-
12 153 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 6 ชั้น 1 (ห้องประชุม) 6 ต.ค. 2556 09.00 - 15.00 น.
-
13 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 4 ชั้น 1 (ป.2/3 - 2/4) 5 ต.ค. 2556 09.00 - 15.00 น.
-
14 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 4 ชั้น 1 (ป.2/5 - 2/6) 5 ต.ค. 2556 09.00 - 15.00 น.
-
15 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 4 ชั้น 3 (ป.6/7 - 6/8) 5 ต.ค. 2556 09.00 - 15.00 น.
-
16 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 5 ชั้น 1 (ห้องศูนย์วัฒนธรรมอิงถิ่นฐาน) 5 ต.ค. 2556 09.00 - 15.00 น.
-
17 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 5 ชั้น 1 (ห้องศูนย์วัฒนธรรมอิงถิ่นฐาน) 5 ต.ค. 2556 13.00 - 16.00 น.
-
18 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 5 ชั้น 1 (ห้องศูนย์วัฒนธรรมอิงถิ่นฐาน) 6 ต.ค. 2556 09.00 - 15.00 น.
-
19 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 1 ชั้น 2 (ห้องนาฏศิลป์ 1) 5 ต.ค. 2556 09.00 - 15.00 น.
-
20 170 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 1 ชั้น 2 (ห้องนาฏศิลป์ 2) 5 ต.ค. 2556 09.00 - 15.00 น.
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]