หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
ณ โรงเรียนเมืองเลย โรงเรียนอนุบาลเลย และโรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านหนองผักก้าม)
ระหว่าง วันที่ 4 - 8 เดือน ตุลาคม1 พ.ศ. 2556

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 6 ชั้น ชั้น 3 ห้อง (ป.4/6) 5 ต.ค. 2556 09.00 - 11.30 น.
-
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 6 ชั้น ชั้น 3 ห้อง (ป.4/7) 5 ต.ค. 2556 09.00 - 11.30 น.
-
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 6 ชั้น ชั้น 3 ห้อง (ป.4/8) 5 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 1
09.00 - 11.30 น.
-
4 125 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองเลย โรงรถข้างสนามฟุตบอล (โซน A) 5 ต.ค. 2556 09.00 - 15.00 น.
-
5 126 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเลย โรงรถข้างสนามฟุตบอล (โซน A) 5 ต.ค. 2556 09.00 - 15.00 น.
-
6 710 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองเลย โรงรถข้างสนามฟุตบอล (โซน B) 5 ต.ค. 2556 09.00 - 15.00 น.
-
7 711 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเลย โรงรถข้างสนามฟุตบอล (โซน B) 5 ต.ค. 2556 09.00 - 15.00 น.
-
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 6 ชั้น 1 (ห้องคอมพิวเตอร์) 5 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00 น.
-
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 6 ชั้น 1 (ห้องคอมพิวเตอร์) 5 ต.ค. 2556 13.00 - 16.00 น.
-
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 6 ชั้น 3 (ป.5/1) 5 ต.ค. 2556 09.00 - 10.30 น.
-
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 6 ชั้น 3 (ป.5/2) 5 ต.ค. 2556 09.00 - 10.30 น.
-
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 6 ชั้น 3 (ป.5/3) 5 ต.ค. 2556 09.00 - 10.30 น.
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]