หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ห้องประชุมน้ำหมาน,ห้องประชุมน้ำเลย นายมงคล คณะศิริวงค์   08-4793-9477
2 โรงเรียนบ้านน้ำภู บ้านน้ำภู ต.เมือง อ.เมืองเลย จ.เลย นายจรูญ อาจแก้ว   08-2836-8395
3 โรงเรียนอนุบาลเลย 80/8 ถนนร่วมใจ ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย นายอาทิตย์ ขูรีรัง   08-7223-0981
4 โรงเรียนเทศบาล 5 (หนองผักก้าม) ถนนเลย-เชียงคาน ต. เมือง อ.เมืองเลย จ.เลย นายประโยน วิไลลักษณ์   08-1872-4058
5 โรงเรียนเมืองเลย ถนนมลิวรรณ ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย นางกัลยาณี โกมาสถิตย์   08-9944-2920

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]