เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมท้องถิ่น
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
5 ต.ค. 2556
6 ต.ค. 2556
8 ต.ค. 2556
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

  ## การพิมพ์เกียรติบัตร ## ____ขณะนี้ได้เปิดระบบพิมพ์เกียรติบัตรระดับภาคแล้ว **ยกเว้น รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ท่านเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะลงลายมือชื่อด้วยตนเอง และผู้ดำเนินการแข่งขัน จะจัดส่งให้เขตพื้นที่ในลำดับต่อไป  
        **ติดตามความเคลื่อนไหว**
       โรงเรียนที่เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา เข้าแข่งขันระดับภาค ติดตามความเคลื่อนไหว ได้ที่  http://www.esan63.sillapa.net/sp-center/ 
       หากมีข้อสงสัยติดต่อที่►

1. นายมงคล  คณะศิริวงค์      ศึกษานิเทศก์ สพป.ลย.๑
          โทรศัพท์  08-4793-9477     e-mail. : monkana11@gmail.com
2. นายศิริ  คณะศิริวงค์          ครู ร.ร.อนุบาลเลย
           โทรศัพท์ 08-19541-1751   e-mail : k.siri@hotmail.com
3. นายพิสิษฐ์  จริยเอกวิทย์  ครูผู้ช่วย ร.ร.บ้านนาค้อ
          โทรศัพท์  08-7233-2665     e-mail. : pisit.2515.oo@gmail.com
 
                **ตรวจสอบความถูกต้อง**
       โรงเรียนที่เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา เข้าแข่งขันระดับภาค ตรวจสอบกิจกรรม นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน ได้ที่ http://www.esan63.sillapa.net/sp-center/ เมนู "รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม"
       หากพบข้อผิดพลาดแจ้งได้ที่►

1. นายมงคล  คณะศิริวงค์      ศึกษานิเทศก์ สพป.ลย.๑
          โทรศัพท์  08-4793-9477     e-mail. : monkana11@gmail.com
2. นายศิริ  คณะศิริวงค์          ครู ร.ร.อนุบาลเลย
           โทรศัพท์ 08-19541-1751   e-mail : k.siri@hotmail.com
3. นายพิสิษฐ์  จริยเอกวิทย์  ครูผู้ช่วย ร.ร.บ้านนาค้อ
          โทรศัพท์  08-7233-2665     e-mail. : pisit.2515.oo@gmail.com
 
  ประกาศผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการอย่างเป็นทางการ
     โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ดูผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2556 อย่างเป็นทางการได้แล้ว

    
 
 

    ♦♦ประกาศลำดับที่การแข่งขัน ร่างสูจิบัตร ที่พัก ♦♦
      - ลำดับที่การแข่งขันของ สพป.ลย.1 ทุกกิจกรรมอยู่ลำดับที่ 6 การแข่งขัน
      - ร่างสูจิบัตรงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63 สามารถดูได้ที่นี่
สนามแข่ง จ.นครพนม

สนามแข่ง จ.มุกดาหาร

เรียนร่วม ประถมศึกษา

      - โรงเรียนที่เป็นตัวแทนเขตพื้นที่ ไปแข่งขันในระดับภาค สามารถดูรายละเอียดที่พักได้ที่นี่
นครพนม
มุกดาหาร

 
          *** แบบฟอร์มหนังสือรับรองความพิการ***
   โรงเรียนที่เป็นตัวแทน
กลุ่มโรงเรียนเรียนร่วมระดับเขตพื้นที่การศึกษา สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือรับรองความพิการ ได้ที่นี่
แบบฟอร์ม
 
                             ขอขอบคุณ
        คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ กรรมการผู้ตัดสิน โรงเรียนที่เป็นสถานที่แข่งขัน ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ที่ทำให้งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประสบสัมฤทธิผลด้วยดียิ่ง หวังว่าคงได้รับความร่วมมืออีกเช่นเคยในโอกาสต่อไป
                   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
 
 
***** ประกาศจากส่วนกลาง *****

เขตใดที่แข่งขันเสร็จแล้ว ให้ admin ทำการเข้าระบบ แล้วไปที่เมนู
"(1) ประกาศตัวแทนแข่งต่อ" แล้วตรวจสอบความถูกต้องให้ครบถ้วนทุกกิจกรรม จากนั้นไปที่เมนู
"(2) แจ้งโอนข้อมูลเข้าระดับภาค" แล้วคลิกที่ "แจ้งระดับภาคให้โอนข้อมูล"

เมื่อทำการแจ้งโอนข้อมูลแล้ว ผู้ดูแลเว็บระดับภาค จะทำการโอนข้อมูลให้ท่านเอง โดยเมื่อโอนเสร็จ สถานะของเว็บจะเปลี่ยนเป็น "โอนข้อมูลแล้ว"
เป็นอันเสร็จสิ้นการตัดตัวแทนเข้าแข่งระดับภาค โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อการลงทะเบียนได้ที่เว็บระดับภาค แยกตาม สพป. และ สพม.

 
                                   *** ประกาศด่วน *** 
         ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ จะดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา
๒๕๕๖ (นักเรียนเรียนร่วม) จึงได้ส่งคำสั่งมาพร้อมนี้และให้คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน ในวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนอนุบาลเลย เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
คำสั่ง
 
            ด้วย สพป.ลย.๑ ส่งคำสั่งคณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๖( ปรับปรุงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๒๒.๕๐ น.)
คำสั่ง
 
  ตรวจสอบรายชื่อกรรมการตัดสินได้ที่ http://www.esan63.sillapa.net/sp-lei1/ เลือกเมนู กรรมการตัดสินจะปรากฏรายชื่อกรรมการตัดสินทุกกิจกรรม  
 

การแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ระหว่างวันที่ 5 - 6 ตลาคม 2556

 

 
สถานที่จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งทีึ่ 63 ปี 2556 จังหวัดนครพนมและจังหวัดมุกดาหาร
       จังหวัดเจ้าภาพได้จัดตารางกิจกรรมการแข่งขันจำแนกเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ได้กำหนดสถานที่การแข่งขันดังรายละเอียดที่แนบมานี้
ตารางกิจกรรมการแข่งขันระดับประถมศึกษา ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันพฤหัสบดี ที่ 03 ตุลาคม 2556 เวลา 20:56 น.
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net

วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2556 เวลา 09:44 น.
 

 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 
 
 
  ประกาศ!!! การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. กิจกรรม การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ของ สพป. และ สพม. ทุกรายการ ไม่มีการจัดระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามเกณฑ์ จะมีการแข่งขันในระดับภาค โดยการส่งโครงร่างการประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2556 โดยดำเนินการดังนี้
1. ดาวน์โหลดใบสมัคร
2. ส่งผลงานและแนบใบสมัคร(กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว)
ตามรายละเอียดที่
http://www.innoobec.org/?page=RobotProject56&language=th
 

 
Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 10: parser error : Opening and ending tag mismatch: link line 7 and head in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </head> in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 14: parser error : Opening and ending tag mismatch: img line 13 and div in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </div> in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 70: parser error : Opening and ending tag mismatch: div line 12 and body in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </body> in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Opening and ending tag mismatch: body line 11 and html in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag link line 6 in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag meta line 4 in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag head line 3 in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag html line 2 in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

ข่าวจากส่วนกลาง

 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 186
จำนวนทีม 1,472
จำนวนนักเรียน 3,513
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,271
จำนวนกรรมการ 646
ครู+นักเรียน 5,784
ครู+นักเรียน+กรรมการ 6,430
ประกาศผลแล้ว 210/300 (70.00%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 5
เมื่อวาน 9
สัปดาห์นี้ 30
สัปดาห์ที่แล้ว 31
เดือนนี้ 164
เดือนที่แล้ว 170
ปีนี้ 1,592
ทั้งหมด 214,867