สรุปเหรียญรางวัล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เอกปัญญา 0 0 0 0 0
2 นาขามวิทยา 0 0 0 0 0
3 นาทันวิทยา 0 0 0 0 0
4 บ้านสี่แยกสมเด็จ 0 0 0 0 0
5 บ้านหนองสระพัง 0 0 0 0 0
6 บ้านกลาง 0 0 0 0 0
7 บ้านนาคู 0 0 0 0 0
8 หนองจระเข้เรืองศิลป์ 0 0 0 0 0
9 เซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ 0 0 0 0 0
10 บ้านสวนผึ้ง 0 0 0 0 0
11 คำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 0
12 ชุมชนหมูม่นวิทยาสรรพ์ 0 0 0 0 0
13 นิคมกุฉินารายณ์หมู่ 6 0 0 0 0 0
14 นิคมกุฉินารายณ์หมู่ 2 0 0 0 0 0
15 บ้านคุย 0 0 0 0 0
16 บ้านบัวขาว (วันครู 2500) 0 0 0 0 0
17 บ้านเก่าเดื่อ 0 0 0 0 0
18 หนองหูลิงเจริญเวทย์ 0 0 0 0 0
19 ชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 0
20 ชุมชนโพนพิทยาคม 0 0 0 0 0
21 บ้านนาบอน 0 0 0 0 0
22 บ้านห้วยม่วง 0 0 0 0 0
23 สงเปลือยวิทยายน 0 0 0 0 0
24 สมสะอาดพิทยาสรรพ์ 0 0 0 0 0
25 บ้านคำพิมูล 0 0 0 0 0
26 บ้านดินจี่ 0 0 0 0 0
27 บ้านวังเวียง 0 0 0 0 0
28 บ้านหนองผือ 0 0 0 0 0
29 พรชัยวิชชาลัย 0 0 0 0 0
30 เหล่าไฮงามวิทยาสูง 0 0 0 0 0
31 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยา 0 0 0 0 0
32 กุดค้าวเทพพิทยา 0 0 0 0 0
33 กุดหว้าวิทยา 0 0 0 0 0
34 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ 0 0 0 0 0
35 บ้านดงสวนพัฒนา 0 0 0 0 0
36 บ้านโจดนาตาล 0 0 0 0 0
37 สามัคคีบัวขาว 0 0 0 0 0
38 หนองสนมราษฎร์อำนวย 0 0 0 0 0
39 หนองแสงวิทยาเสริม 0 0 0 0 0
40 โคกหวายราษฎร์สามัคคี 0 0 0 0 0
41 ไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั้ง) 0 0 0 0 0
42 คำม่วงจริสวิทย์ 0 0 0 0 0
43 คำหมุนผดุงเวทย์ 0 0 0 0 0
44 จุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ 0 0 0 0 0
45 นางามวิทยา 0 0 0 0 0
46 บ้านคำกุงหนองอิดุม 0 0 0 0 0
47 บ้านคำอีหงษ์ 0 0 0 0 0
48 หนองฟ้าเลื่อนอำนวยวิทย์ 0 0 0 0 0
49 หนองแสงถวิลราษฎร์ 0 0 0 0 0
50 โคกกลางราษฎร์พิทักษ์ 0 0 0 0 0
51 โคกนาดี 0 0 0 0 0
52 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 0
53 คำเมยราษฎร์พัฒนา 0 0 0 0 0
54 นามนราษฏร์สงเคราะห์ 0 0 0 0 0
55 บ้านกอกวิทยาคม 0 0 0 0 0
56 บ้านขมิ้น 0 0 0 0 0
57 บ้านบัวขาว(พร้อมพันธ์อุปถัมภ์) 0 0 0 0 0
58 บ้านม่วงกุล 0 0 0 0 0
59 บ้านส้มป่อย 0 0 0 0 0
60 บ้านหนองมะงง 0 0 0 0 0
61 บ้านห้วยผึ้ง 0 0 0 0 0
62 บ้านโนนเที่ยง 0 0 0 0 0
63 หนองแวงวิทยานุกูล 0 0 0 0 0
64 เขาวงวิทยา 0 0 0 0 0
65 เหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ 0 0 0 0 0
66 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม 0 0 0 0 0
67 ทุ่งคลองวิทยา 0 0 0 0 0
68 บ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา 0 0 0 0 0
69 บ้านชาด 0 0 0 0 0
70 บ้านบ่อแก้ว 0 0 0 0 0
71 บ้านเหล่าภูพานวิทยา 0 0 0 0 0
72 บ้านแก้งกะอาม 0 0 0 0 0
73 บ้านโนนค้อ 0 0 0 0 0
74 บ้านโพนสวาง 0 0 0 0 0
75 บ้านโพนแพง 0 0 0 0 0
76 ศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ 0 0 0 0 0
77 สมฤทัย 0 0 0 0 0
78 สามขาราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 0
79 สามัคคีวิทยาคม 0 0 0 0 0
80 หนองบัวใน 0 0 0 0 0
81 หนองหญ้าปล้อง 0 0 0 0 0
82 หนองแห้วคุรุราษฎร์บูรณะ 0 0 0 0 0
83 แก่งพฤๅชัยวิทยา 0 0 0 0 0
84 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยา 0 0 0 0 0
85 คำบงพิทยาคม 0 0 0 0 0
86 คำหยิ่งหมีมณีเวทย์ 0 0 0 0 0
87 คำเม็กวิทยา 0 0 0 0 0
88 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม 0 0 0 0 0
89 ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร 0 0 0 0 0
90 ชุมชนหนองยาง 0 0 0 0 0
91 ดงเหนือประชาสรรค์ 0 0 0 0 0
92 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม) 0 0 0 0 0
93 นาสีนวลวิทยา 0 0 0 0 0
94 นาโกวิทยาสูง 0 0 0 0 0
95 นิคมกุฉินารายณ์หมู่ 3 0 0 0 0 0
96 บอนเขียวราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 0
97 บ้านกุดตาใกล้ 0 0 0 0 0
98 บ้านกุดฝั่งแดง 0 0 0 0 0
99 บ้านคำป่าหว้าน 0 0 0 0 0
100 บ้านจอมทอง 0 0 0 0 0
101 บ้านนาทัน 0 0 0 0 0
102 บ้านปลาขาว 0 0 0 0 0
103 บ้านสร้างแก้ว 0 0 0 0 0
104 บ้านหนองขอนแก่น 0 0 0 0 0
105 บ้านหนองแสง 0 0 0 0 0
106 บ้านโคกเพิ่มพูน 0 0 0 0 0
107 บ้านโคกโก่ง 0 0 0 0 0
108 บ้านโนนชาด 0 0 0 0 0
109 บ้านโนนศาลา 0 0 0 0 0
110 บ้านโพนนาดี 0 0 0 0 0
111 บ้านใหม่ชัยมงคล 0 0 0 0 0
112 สมเด็จประชานุเคราะห์ 0 0 0 0 0
113 สูงเนินวิทยาคม 0 0 0 0 0
114 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 0
115 หนองบัวกลาง 0 0 0 0 0
116 หนองบัววิทยาสรรพ์ 0 0 0 0 0
117 หนองห้างอำนวยวิทย์ 0 0 0 0 0
118 อนุบาลขวัญฤทัย 0 0 0 0 0
119 เย็นสยามวิทยา 0 0 0 0 0
120 แซงบาดาลบ้านบากวิทยา 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0