สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เอกปัญญา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 บ้านสี่แยกสมเด็จ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 นาขามวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 เซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 บ้านนาคู 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 บ้านนาบอน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 สมสะอาดพิทยาสรรพ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 บ้านดินจี่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 บ้านบัวขาว (วันครู 2500) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 บ้านสวนผึ้ง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 พรชัยวิชชาลัย 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 บ้านกลาง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 บ้านโจดนาตาล 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 โคกหวายราษฎร์สามัคคี 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 จุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 บ้านหนองสระพัง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 เหล่าไฮงามวิทยาสูง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 กุดค้าวเทพพิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 ชุมชนโพนพิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 นามนราษฏร์สงเคราะห์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 บ้านขมิ้น 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 บ้านดงสวนพัฒนา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 บ้านส้มป่อย 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 สงเปลือยวิทยายน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 หนองฟ้าเลื่อนอำนวยวิทย์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 หนองแวงวิทยานุกูล 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 หนองแสงวิทยาเสริม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 เขาวงวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 เหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 คำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 ชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 ทุ่งคลองวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 บ้านคุย 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 บ้านม่วงกุล 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 บ้านวังเวียง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 บ้านหนองผือ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 บ้านเหล่าภูพานวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 บ้านโนนค้อ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 บ้านโนนเที่ยง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 บ้านโพนสวาง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 บ้านโพนแพง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 ศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 สมฤทัย 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 สามขาราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 หนองจระเข้เรืองศิลป์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 หนองสนมราษฎร์อำนวย 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 หนองแห้วคุรุราษฎร์บูรณะ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 แก่งพฤๅชัยวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 โคกกลางราษฎร์พิทักษ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 ไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั้ง) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 กุดหว้าวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 คำบงพิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 คำม่วงจริสวิทย์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 คำหยิ่งหมีมณีเวทย์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 คำเม็กวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 ชุมชนหนองยาง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 ชุมชนหมูม่นวิทยาสรรพ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 ดงเหนือประชาสรรค์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 นาสีนวลวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 นาโกวิทยาสูง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 นิคมกุฉินารายณ์หมู่ 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 บอนเขียวราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 บ้านกุดตาใกล้ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 บ้านคำป่าหว้าน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 บ้านคำพิมูล 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 บ้านจอมทอง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 บ้านชาด 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 บ้านนาทัน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 บ้านสร้างแก้ว 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 บ้านหนองขอนแก่น 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 บ้านหนองแสง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 บ้านห้วยผึ้ง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 บ้านเก่าเดื่อ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 บ้านแก้งกะอาม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 บ้านโคกเพิ่มพูน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 บ้านโนนชาด 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 บ้านโนนศาลา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 บ้านโพนนาดี 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 บ้านใหม่ชัยมงคล 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 สูงเนินวิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 หนองบัวกลาง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 หนองบัววิทยาสรรพ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 หนองบัวใน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92 หนองหญ้าปล้อง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 หนองห้างอำนวยวิทย์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94 หนองแสงถวิลราษฎร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 อนุบาลขวัญฤทัย 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 เย็นสยามวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 แซงบาดาลบ้านบากวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0