หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 215 โรงเรียน 0 0 0
2 163 โรงเรียนกุดกว้างสวาสดิ์วิทยา 5 50 16
3 087 โรงเรียนกุดค้าวเทพพิทยา 5 8 7
4 176 โรงเรียนกุดตอแก่นราษฎร์วิทยา 1 1 1
5 081 โรงเรียนกุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง 3 9 3
6 183 โรงเรียนกุดสิมวิทยาสาร 0 0 0
7 061 โรงเรียนกุดหว้าวิทยา 5 9 9
8 025 โรงเรียนคำบงพิทยาคม 1 5 2
9 127 โรงเรียนคำม่วงจริสวิทย์ 4 37 8
10 037 โรงเรียนคำหมุนผดุงเวทย์ 4 6 6
11 065 โรงเรียนคำหยิ่งหมีมณีเวทย์ 1 1 1
12 135 โรงเรียนคำเมยราษฎร์พัฒนา 3 6 6
13 007 โรงเรียนคำเม็กวิทยา 1 3 2
14 121 โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง 8 14 11
15 097 โรงเรียนคำไผ่ประชาสามัคคี 0 0 0
16 219 โรงเรียนคุรุมิตรประสิทธิ์ศิลป์ 0 0 0
17 006 โรงเรียนค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 0 0
18 073 โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ 4 8 5
19 125 โรงเรียนชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม 1 3 2
20 055 โรงเรียนชุมชนบ้านบอนวิทยา 0 0 0
21 032 โรงเรียนชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร 1 1 1
22 009 โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ 5 14 5
23 137 โรงเรียนชุมชนหนองยาง 1 2 2
24 129 โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรพ์ 8 32 15
25 057 โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม 2 2 2
26 131 โรงเรียนชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง 7 9 7
27 029 โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม 7 19 10
28 184 โรงเรียนดงบังนาแก้ววิทยา 0 0 0
29 045 โรงเรียนดงสวางวรวิทย์ 0 0 0
30 090 โรงเรียนดงเหนือประชาสรรค์ 1 1 1
31 034 โรงเรียนทุ่งคลองวิทยา 2 4 3
32 145 โรงเรียนทุ่งมนราษฎร์บำรุง 0 0 0
33 015 โรงเรียนนักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม) 1 10 2
34 162 โรงเรียนนาขามวิทยา 11 28 19
35 027 โรงเรียนนางามวิทยา 4 5 5
36 041 โรงเรียนนาทันวิทยา 11 19 17
37 106 โรงเรียนนามนราษฏร์สงเคราะห์ 3 6 5
38 120 โรงเรียนนาสีนวลวิทยา 1 10 3
39 096 โรงเรียนนาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ 0 0 0
40 068 โรงเรียนนาโกวิทยาสูง 1 2 2
41 080 โรงเรียนนาไคร้ประชาสรรค์ 0 0 0
42 028 โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์หมู่ 6 8 13 10
43 020 โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์หมู่ 2 8 17 13
44 039 โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์หมู่ 3 1 0 0
45 170 โรงเรียนบอนเขียวราษฎร์บำรุง 1 1 1
46 076 โรงเรียนบุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194 0 0 0
47 099 โรงเรียนบ้านกกตาล 0 0 0
48 026 โรงเรียนบ้านกลาง 10 23 17
49 116 โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม 3 4 4
50 188 โรงเรียนบ้านกุดกอก 0 0 0
51 122 โรงเรียนบ้านกุดตาใกล้ 1 1 1
52 103 โรงเรียนบ้านกุดฝั่งแดง 1 3 2
53 201 โรงเรียนบ้านขมิ้น 3 5 3
54 202 โรงเรียนบ้านขมิ้น (สาขาภูเงิน) 0 0 0
55 091 โรงเรียนบ้านขุมขี้ยาง 0 0 0
56 092 โรงเรียนบ้านคำกุงหนองอิดุม 4 5 4
57 178 โรงเรียนบ้านคำป่าหว้าน 1 3 2
58 088 โรงเรียนบ้านคำพิมูล 6 14 10
59 043 โรงเรียนบ้านคำม่วง 0 0 0
60 179 โรงเรียนบ้านคำหม่วย 0 0 0
61 181 โรงเรียนบ้านคำอีหงษ์ 4 7 6
62 141 โรงเรียนบ้านคุย 8 18 15
63 086 โรงเรียนบ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา 2 5 4
64 110 โรงเรียนบ้านจอมทอง 1 3 2
65 128 โรงเรียนบ้านจอมศรี 0 0 0
66 082 โรงเรียนบ้านจาน 0 0 0
67 115 โรงเรียนบ้านชาด 2 5 4
68 182 โรงเรียนบ้านดงมัน 0 0 0
69 098 โรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนา 5 9 7
70 190 โรงเรียนบ้านดงหมู 0 0 0
71 206 โรงเรียนบ้านดงแหลม 0 0 0
72 119 โรงเรียนบ้านดอนอุมรัว 0 0 0
73 101 โรงเรียนบ้านดินจี่ 6 48 14
74 134 โรงเรียนบ้านนากระเดา 0 0 0
75 140 โรงเรียนบ้านนากุดสิม 0 0 0
76 149 โรงเรียนบ้านนาคู 10 43 20
77 209 โรงเรียนบ้านนาทัน 1 2 2
78 102 โรงเรียนบ้านนาบอน 7 22 12
79 195 โรงเรียนบ้านนาวี 0 0 0
80 100 โรงเรียนบ้านนาเหนือ 0 0 0
81 108 โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว 0 0 0
82 156 โรงเรียนบ้านน้ำปุ้น 0 0 0
83 033 โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500) 8 31 14
84 136 โรงเรียนบ้านบัวขาว(พร้อมพันธ์อุปถัมภ์) 3 7 5
85 150 โรงเรียนบ้านบัวสามัคคี 0 0 0
86 185 โรงเรียนบ้านบึงทอง 0 0 0
87 168 โรงเรียนบ้านบึงบาดาลราษฎร์บำรุง 0 0 0
88 208 โรงเรียนบ้านบึงโคกสะอาด 0 0 0
89 021 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 2 5 4
90 046 โรงเรียนบ้านปลาขาว 1 1 1
91 047 โรงเรียนบ้านผึ้ง 0 0 0
92 166 โรงเรียนบ้านพรหมสว่าง 0 0 0
93 014 โรงเรียนบ้านม่วงกุล 3 8 3
94 111 โรงเรียนบ้านวังมน 0 0 0
95 171 โรงเรียนบ้านวังเวียง 6 11 10
96 113 โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว 1 3 2
97 117 โรงเรียนบ้านสร้างแสน 0 0 0
98 030 โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง 9 30 15
99 051 โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 11 29 17
100 187 โรงเรียนบ้านสุขเจริญ 0 0 0
101 153 โรงเรียนบ้านส้มป่อย 3 4 3
102 052 โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่น 1 1 1
103 175 โรงเรียนบ้านหนองขามป้อม 0 0 0
104 123 โรงเรียนบ้านหนองป่าอ้อย 0 0 0
105 012 โรงเรียนบ้านหนองผือ 6 14 12
106 132 โรงเรียนบ้านหนองผ้าอ้อม 0 0 0
107 056 โรงเรียนบ้านหนองมะงง 3 9 6
108 114 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 0 0 0
109 118 โรงเรียนบ้านหนองสระพัง 11 36 16
110 107 โรงเรียนบ้านหนองห้าง 0 0 0
111 124 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 0 0 0
112 060 โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 2 1
113 192 โรงเรียนบ้านหนองโง้ง 0 0 0
114 210 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 0 0 0
115 063 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 3 4 4
116 067 โรงเรียนบ้านห้วยฝา 0 0 0
117 138 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 7 12 9
118 130 โรงเรียนบ้านห้วยแดง 0 0 0
119 048 โรงเรียนบ้านเก่าเดื่อ 8 16 12
120 193 โรงเรียนบ้านเหล่าภูพานวิทยา 2 4 2
121 211 โรงเรียนบ้านเหล่าภูพานวิทยา(สาขาหนองหญ้าปล้อง) 0 0 0
122 031 โรงเรียนบ้านเหล่าสีแก้ว 0 0 0
123 200 โรงเรียนบ้านแก้งกะอาม 2 6 4
124 174 โรงเรียนบ้านแก้งเดื่อ 0 0 0
125 019 โรงเรียนบ้านแห่เจริญวิทย์ 0 0 0
126 144 โรงเรียนบ้านโคกเพิ่มพูน 1 1 1
127 093 โรงเรียนบ้านโคกโก่ง 1 3 2
128 084 โรงเรียนบ้านโจดนาตาล 5 13 10
129 109 โรงเรียนบ้านโนนค้อ 2 5 3
130 059 โรงเรียนบ้านโนนชาด 1 3 2
131 104 โรงเรียนบ้านโนนชาด (สาขาสวนป่าย่อยที่ 2) 0 0 0
132 105 โรงเรียนบ้านโนนยาง 0 0 0
133 152 โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ์ 0 0 0
134 161 โรงเรียนบ้านโนนศาลา 1 3 2
135 126 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 0 0 0
136 017 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 0 0 0
137 198 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 0 0 0
138 089 โรงเรียนบ้านโนนเที่ยง 3 5 5
139 199 โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร 0 0 0
140 133 โรงเรียนบ้านโพนนาดี 1 3 1
141 143 โรงเรียนบ้านโพนสวาง 2 2 2
142 010 โรงเรียนบ้านโพนแพง 2 30 8
143 155 โรงเรียนบ้านใหม่ชัยมงคล 1 1 1
144 071 โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 6 10 7
145 148 โรงเรียนมหาไชยโคกกว้างวิทยา 0 0 0
146 142 โรงเรียนมะนาววิทยาเสริม 0 0 0
147 040 โรงเรียนยิ่งสันต์วิทยา 0 0 0
148 112 โรงเรียนรัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ) 0 0 0
149 042 โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ 2 2 2
150 085 โรงเรียนสงเปลือยวิทยายน 7 30 16
151 013 โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ 7 20 11
152 064 โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ 1 1 1
153 165 โรงเรียนสะพานหินวิทยาคม 0 0 0
154 011 โรงเรียนสังคมพัฒนา 0 0 0
155 194 โรงเรียนสามขาราษฎร์บำรุง 2 4 2
156 147 โรงเรียนสามัคคีบัวขาว 5 8 5
157 038 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 3 2
158 095 โรงเรียนสามเพื่อนพัฒนา 0 0 0
159 172 โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม 1 3 1
160 139 โรงเรียนหนองกุงสมเด็จ 0 0 0
161 159 โรงเรียนหนองขามวิทยา 0 0 0
162 044 โรงเรียนหนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุง 1 3 2
163 049 โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป์ 10 25 19
164 173 โรงเรียนหนองซองแมวผดุงวิทย์ 0 0 0
165 050 โรงเรียนหนองบัวกลาง 1 1 1
166 197 โรงเรียนหนองบัวทองวิทยาเสริม 0 0 0
167 053 โรงเรียนหนองบัวนอก 0 0 0
168 205 โรงเรียนหนองบัววิทยาสรรพ์ 1 2 1
169 169 โรงเรียนหนองบัวโดน "วรนารถประชานุกูล" 0 0 0
170 078 โรงเรียนหนองบัวใน 2 6 4
171 146 โรงเรียนหนองฟ้าเลื่อนอำนวยวิทย์ 4 7 5
172 191 โรงเรียนหนองสนมราษฎร์อำนวย 5 7 6
173 151 โรงเรียนหนองสระพังวิทยาคาร 0 0 0
174 072 โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง 2 13 5
175 154 โรงเรียนหนองหูลิงเจริญเวทย์ 8 27 16
176 160 โรงเรียนหนองห้างฉวีวิทย์ 0 0 0
177 164 โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ 1 6 3
178 035 โรงเรียนหนองอีบุตรไพรเทย์ 0 0 0
179 069 โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล 3 5 4
180 062 โรงเรียนหนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร 0 0 0
181 158 โรงเรียนหนองแสงถวิลราษฎร์ 4 5 4
182 074 โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม 5 12 8
183 204 โรงเรียนหนองแห้วคุรุราษฎร์บูรณะ 2 4 2
184 058 โรงเรียนหนองโพนสูง 0 0 0
185 070 โรงเรียนหัวงัววิทยาคม 0 0 0
186 024 โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร 0 0 0
187 217 โรงเรียนอนุบาลขวัญฤทัย 1 2 1
188 214 โรงเรียนอนุบาลณัฐริกา 0 0 0
189 094 โรงเรียนอนุบาลสรรพเลิศ 0 0 0
190 075 โรงเรียนอนุบาลเปรมจิต 0 0 0
191 023 โรงเรียนอุปรีศรีวิทยา 0 0 0
192 212 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ 10 37 20
193 036 โรงเรียนเย็นสยามวิทยา 1 19 5
194 016 โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ 3 8 5
195 054 โรงเรียนเหล่าไฮงามวิทยาสูง 6 15 10
196 213 โรงเรียนเอกปัญญา 12 19 13
197 207 โรงเรียนแก่งพฤๅชัยวิทยา 2 8 3
198 157 โรงเรียนแจนแลนวิทยา 0 0 0
199 018 โรงเรียนแซงบาดาลบ้านบากวิทยา 1 3 1
200 066 โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พิทักษ์ 4 7 7
201 079 โรงเรียนโคกกลางสมเด็จ 0 0 0
202 077 โรงเรียนโคกนาดี 4 7 6
203 186 โรงเรียนโคกมะลิวิทยา 0 0 0
204 083 โรงเรียนโคกหวายราษฎร์สามัคคี 5 14 8
205 167 โรงเรียนโป่งนกเป้า 0 0 0
206 203 โรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ 0 0 0
207 022 โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน 0 0 0
208 008 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั้ง) 5 5 5
209 177 โรงเรียนบัณฑิตศึกษา 0 0 0
210 221 โรงเรียนสมฤทัย 2 81 3
211 196 โรงเรียนอนุบาลปรีดี 0 0 0
212 180 โรงเรียนอนุบาลพรบิดา 0 0 0
213 189 โรงเรียนอนุบาลวราภรณ์ 0 0 0
214 222 โรงเรียนอนุบาลสมฤทัย 0 0 0
215 220 โรงเรียนเขาวงวิทยา 3 5 4
รวม 457 1311 727
2038

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]