หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง อำเภอคำม่วง นายเสกสรรค์ มีสารพันธ์   0831506041
2 โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ อำเภอคำม่วง นายสวาส บุญอาษา   0810601475
3 โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม อำเภอคำม่วง นายรังสิต อยู่หนูพะเนาว์   0847742841
4 โรงเรียนทุ่งคลอง อำเภอคำม่วง นิยม ใจศิริ   0883380578
5 โรงเรียนบ้านคำพิมูล อำเภอคำม่วง นายสนั่น นนทมาตย์   0810532293
6 โรงเรียนบ้านโจดนาตาล อำเภอคำม่วง นางวรรณเพ็ญ พุฒิพรพงศ์   0885610559
7 โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม อำเภอคำม่วง นางสาวจิณัฐตา วรรณเกษม   0885361689
8 โรงเรียนโป่งนกเป้า อำเภอคำม่วง นายชูศักดิ์ จันทร์แสง   0869386699

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]