หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม 48 33 82.5% 5 12.5% 1 2.5% 1 2.5% 40
2 โรงเรียนวังยางวิทยาคาร 27 21 80.77% 3 11.54% 0 0% 2 7.69% 26
3 โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง 26 21 84% 2 8% 1 4% 1 4% 25
4 โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 43 19 65.52% 6 20.69% 1 3.45% 3 10.34% 29
5 โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 29 17 62.96% 5 18.52% 1 3.7% 4 14.81% 27
6 โรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพ์ 35 15 44.12% 9 26.47% 5 14.71% 5 14.71% 34
7 โรงเรียนบ้านแกวิทยาคม 22 15 71.43% 3 14.29% 1 4.76% 2 9.52% 21
8 โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร 22 15 75% 3 15% 1 5% 1 5% 20
9 โรงเรียนสร้างมิ่งประสิทธิ์ผล 18 15 83.33% 1 5.56% 0 0% 2 11.11% 18
10 โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว 16 14 87.5% 2 12.5% 0 0% 0 0% 16
11 โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ 17 14 82.35% 1 5.88% 1 5.88% 1 5.88% 17
12 โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 24 13 59.09% 6 27.27% 2 9.09% 1 4.55% 22
13 โรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยา 13 13 100% 0 0% 0 0% 0 0% 13
14 โรงเรียนรวมบัณทิตศึกษา 17 12 70.59% 3 17.65% 0 0% 2 11.76% 17
15 โรงเรียนปอแดงวิทยา 20 12 75% 3 18.75% 0 0% 1 6.25% 16
16 โรงเรียนนาค้อวิทยาคม 25 10 41.67% 6 25% 1 4.17% 7 29.17% 24
17 โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา 16 10 62.5% 4 25% 1 6.25% 1 6.25% 16
18 โรงเรียนดงบังวิทยา 24 10 66.67% 3 20% 1 6.67% 1 6.67% 15
19 โรงเรียนหนองสวงวิทยาคม 17 10 58.82% 1 5.88% 4 23.53% 2 11.76% 17
20 โรงเรียนหนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์ 14 9 64.29% 4 28.57% 1 7.14% 0 0% 14
21 โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา 15 9 60% 3 20% 0 0% 3 20% 15
22 โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา 13 9 75% 2 16.67% 0 0% 1 8.33% 12
23 โรงเรียนสายปัญญาสมาคม 16 9 81.82% 1 9.09% 1 9.09% 0 0% 11
24 โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ 12 9 81.82% 1 9.09% 0 0% 1 9.09% 11
25 โรงเรียนโคกเครือวิทยา 10 9 90% 1 10% 0 0% 0 0% 10
26 โรงเรียนยางคำวิทยา 13 8 61.54% 1 7.69% 1 7.69% 3 23.08% 13
27 โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา 10 8 80% 1 10% 1 10% 0 0% 10
28 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 15 8 88.89% 0 0% 1 11.11% 0 0% 9
29 โรงเรียนหนองบัววิทยาเสริม 9 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
30 โรงเรียนโคกคำวิทยา 14 7 53.85% 5 38.46% 0 0% 1 7.69% 13
31 โรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคม 13 7 53.85% 4 30.77% 2 15.38% 0 0% 13
32 โรงเรียนอนุบาลพรประดิษฐ์ 16 7 46.67% 3 20% 1 6.67% 4 26.67% 15
33 โรงเรียนหมองมันปลาวิทยา 10 7 70% 1 10% 1 10% 1 10% 10
34 โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา 14 6 42.86% 4 28.57% 2 14.29% 2 14.29% 14
35 โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ 17 6 50% 4 33.33% 0 0% 2 16.67% 12
36 โรงเรียนสะอาดนาดีศิลาวิทย์ 9 6 66.67% 3 33.33% 0 0% 0 0% 9
37 โรงเรียนเพิ่มพูนวิทยาคม 12 6 54.55% 2 18.18% 1 9.09% 2 18.18% 11
38 โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ 11 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
39 โรงเรียนบ้านหนองแวงฮี 7 6 85.71% 0 0% 1 14.29% 0 0% 7
40 โรงเรียนเพชรผ่องพันธุ์วิทยา 15 5 41.67% 6 50% 1 8.33% 0 0% 12
41 โรงเรียนคำไฮวิทยา 13 5 41.67% 4 33.33% 0 0% 3 25% 12
42 โรงเรียนบ้านทรายทองวิทยาคม 14 5 41.67% 3 25% 2 16.67% 2 16.67% 12
43 โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร 10 5 55.56% 3 33.33% 1 11.11% 0 0% 9
44 โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬ 11 5 50% 2 20% 3 30% 0 0% 10
45 โรงเรียนสว่างกิจวิทยา 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
46 โรงเรียนโนนศิลาสว่างวิทย์ 7 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
47 โรงเรียนคำขามวิทยา 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
48 โรงเรียนชุมชนสะอาดผดุงศิลป์ 15 4 40% 4 40% 1 10% 1 10% 10
49 โรงเรียนบ้านโนนอำนวย 10 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
50 โรงเรียนธนพรวิทยา 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
51 โรงเรียนห้วยมะทอโคกล่ามวิทยา 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
52 โรงเรียนดอนยานางศึกษา 10 4 44.44% 2 22.22% 3 33.33% 0 0% 9
53 โรงเรียนหนองกุงราษฎร์วิทยา 8 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 7
54 โรงเรียนห้วยเตยวิทยา 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
55 โรงเรียนคำไฮวิทยา(หนองกุงศรี 1) 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
56 โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
57 โรงเรียนบ้านเว่อวิทยานุกูล 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
58 โรงเรียนสำราญ-ประภาศรี 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
59 โรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยา 16 3 21.43% 5 35.71% 2 14.29% 4 28.57% 14
60 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 13 3 33.33% 4 44.44% 1 11.11% 1 11.11% 9
61 โรงเรียนบ้านชัยศรี 8 3 37.5% 4 50% 1 12.5% 0 0% 8
62 โรงเรียนชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์ 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
63 โรงเรียนหนองแสงวิทยา 7 3 42.86% 2 28.57% 2 28.57% 0 0% 7
64 โรงเรียนโนนเตาไหหนองแก 6 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
65 โรงเรียนบ้านเสียววิทยาสรรพ์ 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
66 โรงเรียนบัวสะอาดส่งเสริม 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
67 โรงเรียนเชียงสาศิลปสถาน 8 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
68 โรงเรียนนาบงวิทยา 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
69 โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป์ 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
70 โรงเรียนชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร 7 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
71 โรงเรียนกุดฆ้องชัยวิทยา 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
72 โรงเรียนดอนขีวิทยา 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
73 โรงเรียนหนองอิเฒ่าวิทยา 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
74 โรงเรียนหนองเม็กวิทยา 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
75 โรงเรียนโคกศรีวิทยายน 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
76 โรงเรียนขอนแก่นวิทยาเสริม 7 3 60% 0 0% 2 40% 0 0% 5
77 โรงเรียนโนนสูงวิทยา 6 3 50% 0 0% 1 16.67% 2 33.33% 6
78 โรงเรียนบ้านหนองเสือ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
79 โรงเรียนห้วยยางดงวิทยา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
80 โรงเรียนอนุบาลลำปาว 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
81 โรงเรียนโคกเจริญวิทยา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
82 โรงเรียนไทรทองวิทยาคาร 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
83 โรงเรียนโนนชัยประชาสรรค์ 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
84 โรงเรียนบ้านหนองแสง 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
85 โรงเรียนหนองแข้วิทยา 6 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
86 โรงเรียนคำใหญ่วิทยา 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
87 โรงเรียนท่อนสังข์วิทยา 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
88 โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล 6 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 6
89 โรงเรียนชุมชนดอนม่วงงาม 5 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
90 โรงเรียนบ้านหนองแซง 11 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 2 33.33% 6
91 โรงเรียนบ้านหนองตอกแป้นวิทยา 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
92 โรงเรียนภูฮังวิทยาคาร 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
93 โรงเรียนอนุบาลอุดมพร 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
94 โรงเรียนโพนสิมอนุเคราะห์ 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
95 โรงเรียนผดุงราษฎร์วิทยา 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
96 โรงเรียนหนองโนวิทยาคม 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
97 โรงเรียนศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก ชมค.(ร.ร.บ้านชัยศรีสุข,ร.ร.มิตรมวลชน5ฯและ ร.ร.คำบอนวิทยาสรรพ์) 5 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
98 โรงเรียนไชยวารวิทยาคม 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
99 โรงเรียนคำถาวรเจริญวิทย์ 4 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
100 โรงเรียนนาแกราษฎร์อำนวย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
101 โรงเรียนรุ่งรัศมีเดชาวิทย์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
102 โรงเรียนหนองใหญ่วิทยา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
103 โรงเรียนไชยศรีเรืองวิทย์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
104 โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์อำนวย 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
105 โรงเรียนวัดบ้านดอนกลาง 5 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
106 โรงเรียนหนองแวงม่วง 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
107 โรงเรียนโนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์ 5 1 20% 1 20% 1 20% 2 40% 5
108 โรงเรียนท่าแห่วิทยาคม 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
109 โรงเรียนนาตาลวิทยาคม 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
110 โรงเรียนดงบังอำนวยวิทย์ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
111 โรงเรียนหัวหินราษฎร์บำรุง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
112 โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
113 โรงเรียนอุ่มเม่าวิทยา 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
114 โรงเรียนโนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฎร์ส่งเสริม 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
115 โรงเรียนคำโองวิทยา 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
116 โรงเรียนดอนกลอยโนนชาด(พิลาอุปถัมภ์) 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
117 โรงเรียนบ้านคำแคน 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
118 โรงเรียนพรมลีศรีส่วาง 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
119 โรงเรียนโคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
120 โรงเรียนเหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา 8 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
121 โรงเรียนหน่อคำประชานุเคราะห์ 3 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
122 โรงเรียนท่าเมืองสำราญวิทย์ 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
123 โรงเรียนบ้านหนองขาม 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
124 โรงเรียนยางเนียมพัฒนา 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
125 โรงเรียนขมิ้นพัฒนวิทย์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
126 โรงเรียนดงสวรรค์อุดมมิตร 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
127 โรงเรียนนามูลสมบูรณ์วิทย์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
128 โรงเรียนนาอวนวิทยาสิทธิ์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
129 โรงเรียนบ้านดงน้อย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
130 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
131 โรงเรียนสร้างแก้วรัฐราษฎร์บำรุง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
132 โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
133 โรงเรียนโพธิ์ศรีโปร่งแควิทยาเสริม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
134 โรงเรียนดอนแคนโนนเปลือยวิทยา 7 0 0% 3 42.86% 0 0% 4 57.14% 7
135 โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร 5 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
136 โรงเรียนหนองกาวคุรุราษฎร์บำรุง 4 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
137 โรงเรียนท่าเยี่ยมหนองคล้าประชาส่งเสริม 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
138 โรงเรียนหนองคูวังเดือนห้าวิทยา 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
139 โรงเรียนหนองโนวิทยา 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
140 โรงเรียนเชียงงามวิทยาคาร 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
141 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์วิทยา 3 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
142 โรงเรียนบ้านหาดทรายมูล 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
143 โรงเรียนนากุงวิทยาเสริม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
144 โรงเรียนบ้านคำแมดพิทยาสรรพ์ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
145 โรงเรียนบ้านดงอัคคะประชาสามัคคี 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
146 โรงเรียนหนองไผ่รัฐบำรุง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
147 โรงเรียนบ้านขามวิทยาคม 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
148 โรงเรียนนางามแก่นลำดวนวิทยา 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
149 โรงเรียนบ้านชาดวิทยาคาร 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
150 โรงเรียนน้อยดอนข่าประชาสามัคคี 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
151 โรงเรียนบุญทัศพลประสิทธิ์ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
152 โรงเรียนบ้านเกิ้ง (สลากกินแบ่งสงเคราะห์-170) 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
153 โรงเรียนหนองบัวชุม 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
154 โรงเรียนเนินลาดวิทยา 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
155 โรงเรียนโคกก่องราษฎร์นุกูล 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]