หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
ณ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 4 - 6 เดือน พฤศจิกายน 2556.

[ ทั้งหมด   4 พ.ย. 2556   5 พ.ย. 2556   6 พ.ย. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 6 พ.ย. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 เวทีกลาง (หนองกุงศรีวิทยาคม) 6 พ.ย. 2556 09.00
2 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 เวทีกลาง (หนองกุงศรีวิทยาคม) 6 พ.ย. 2556 10.00
3 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 เวทีกลาง (หนองกุงศรีวิทยาคม) 6 พ.ย. 2556 11.00
4 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 เวทีกลาง (หนองกุงศรีวิทยาคม) 6 พ.ย. 2556 12.00
5 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 เวทีกลาง (หนองกุงศรีวิทยาคม) 6 พ.ย. 2556 13.00
6 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 เวทีกลาง (หนองกุงศรีวิทยาคม) 6 พ.ย. 2556 14.00
7 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 เวทีกลาง (หนองกุงศรีวิทยาคม) 6 พ.ย. 2556 15.00
8 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 เวทีกลาง (หนองกุงศรีวิทยาคม) 6 พ.ย. 2556 16.00
9 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม หอประชุม 6 พ.ย. 2556 09.00
10 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม หอประชุม 6 พ.ย. 2556 10.30
11 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม หอประชุม 6 พ.ย. 2556 13.00
12 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม หอประชุม 6 พ.ย. 2556 14.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนหนองหอไตรราษฎร์บำรุง 6 พ.ย. 2556 09.00
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหอไตรราษฎร์บำรุง 6 พ.ย. 2556 09.00
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนสะอาดนาดีศิลาวิทย์ 6 พ.ย. 2556 13.00
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนสะอาดนาดีศิลาวิทย์ 6 พ.ย. 2556 13.00
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนสะอาดนาดีศิลาวิทย์ 6 พ.ย. 2556 13.00
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนสะอาดนาดีศิลาวิทย์ 6 พ.ย. 2556 13.00
7 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง 6 พ.ย. 2556 13.00
8 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนสะอาดนาดีศิลาวิทย์ 6 พ.ย. 2556 09.00
9 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง 6 พ.ย. 2556 13.00
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนสะอาดนาดีศิลาวิทย์ 6 พ.ย. 2556 09.00
11 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง 6 พ.ย. 2556 09.00
12 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง 6 พ.ย. 2556 09.00
13 033 การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง 6 พ.ย. 2556 09.00
14 034 การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง 6 พ.ย. 2556 09.00
15 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง 6 พ.ย. 2556 09.00
16 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง 6 พ.ย. 2556 09.00
17 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนหนองหอไตรราษฎร์บำรุง 6 พ.ย. 2556 09.00
18 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหอไตรราษฎร์บำรุง 6 พ.ย. 2556 09.00
19 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี 6 พ.ย. 2556 09.00
20 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี 6 พ.ย. 2556 09.00
21 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี 6 พ.ย. 2556 09.00
22 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี 6 พ.ย. 2556 09.00
23 011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี 6 พ.ย. 2556 09.00
24 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี 6 พ.ย. 2556 09.00
25 243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม 6 พ.ย. 2556 09.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลพรประดิษฐ์ 6 พ.ย. 2556 09.00
2 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพรประดิษฐ์ 6 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 9
09.00
3 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพรประดิษฐ์ 6 พ.ย. 2556 09.00
4 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลพรประดิษฐ์ 6 พ.ย. 2556 09.00
5 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพรประดิษฐ์ 6 พ.ย. 2556 09.00
6 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพรประดิษฐ์ 6 พ.ย. 2556 09.00
7 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพรประดิษฐ์ 6 พ.ย. 2556 09.00
8 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพรประดิษฐ์ 6 พ.ย. 2556 13.30
9 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพรประดิษฐ์ 6 พ.ย. 2556 13.30
10 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพรประดิษฐ์ 6 พ.ย. 2556 13.30
11 063 การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพรประดิษฐ์ 6 พ.ย. 2556 13.30
12 064 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพรประดิษฐ์ 6 พ.ย. 2556 13.30
13 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพรประดิษฐ์ 6 พ.ย. 2556 13.30
14 722 การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพรประดิษฐ์ 6 พ.ย. 2556 13.30

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 วิทยาลัยอาชีวะศึกษาหนองกุงศรี 6 พ.ย. 2556 09.00
2 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 วิทยาลัยอาชีวะศึกษาหนองกุงศรี 6 พ.ย. 2556 09.00
3 092 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 วิทยาลัยอาชีวะศึกษาหนองกุงศรี 6 พ.ย. 2556 09.00
4 511 การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพรประดิษฐ์ 6 พ.ย. 2556 09.00
5 513 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพรประดิษฐ์ 6 พ.ย. 2556 09.00
6 510 การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพรประดิษฐ์ 6 พ.ย. 2556 09.00
7 514 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพรประดิษฐ์ 6 พ.ย. 2556 09.00
8 512 การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพรประดิษฐ์ 6 พ.ย. 2556 09.00
9 515 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพรประดิษฐ์ 6 พ.ย. 2556 09.00
10 509 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพรประดิษฐ์ 6 พ.ย. 2556 09.00
11 516 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพรประดิษฐ์ 6 พ.ย. 2556 09.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 731 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 เวทีกลาง (หนองกุงศรีวิทยาคม) 6 พ.ย. 2556 09.30

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 084 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนคำไฮวิทยา 6 พ.ย. 2556 09.00
2 075 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 โรงเรียนคำไฮวิทยา 6 พ.ย. 2556 09.00
3 081 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนคำไฮวิทยา 6 พ.ย. 2556 09.00
4 104 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนคำไฮวิทยา 6 พ.ย. 2556 09.00
5 098 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนคำไฮวิทยา 6 พ.ย. 2556 09.00
6 108 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 โรงเรียนคำไฮวิทยา 6 พ.ย. 2556 09.00
7 109 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนคำไฮวิทยา 6 พ.ย. 2556 09.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 118 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนคำไฮวิทยา 6 พ.ย. 2556 09.00
2 114 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนคำไฮวิทยา 6 พ.ย. 2556 09.00
3 119 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนคำไฮวิทยา 6 พ.ย. 2556 09.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 135 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนคำไฮวิทยา 6 พ.ย. 2556 09.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 151 การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนคำไฮวิทยา 6 พ.ย. 2556 09.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 234 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 โรงเรียนคำไฮวิทยา 6 พ.ย. 2556 09.00
2 236 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนคำไฮวิทยา 6 พ.ย. 2556 09.00
3 239 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนคำไฮวิทยา 6 พ.ย. 2556 09.00
4 241 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนคำไฮวิทยา 6 พ.ย. 2556 09.00
5 266 การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนคำไฮวิทยา 6 พ.ย. 2556 09.00
6 277 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนคำไฮวิทยา 6 พ.ย. 2556 09.00
7 287 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนคำไฮวิทยา 6 พ.ย. 2556 09.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 162 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนคำไฮวิทยา 6 พ.ย. 2556 09.00
2 175 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนคำไฮวิทยา 6 พ.ย. 2556 09.00
3 177 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนคำไฮวิทยา 6 พ.ย. 2556 09.00
4 185 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนคำไฮวิทยา 6 พ.ย. 2556 09.00
5 182 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนคำไฮวิทยา 6 พ.ย. 2556 09.00
6 197 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนคำไฮวิทยา 6 พ.ย. 2556 09.00
7 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนคำไฮวิทยา 6 พ.ย. 2556 09.00
8 208 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนคำไฮวิทยา 6 พ.ย. 2556 09.00
9 226 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนคำไฮวิทยา 6 พ.ย. 2556 09.00
10 231 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนคำไฮวิทยา 6 พ.ย. 2556 09.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]