สรุปเหรียญรางวัล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 กาฬสินธุ์พิทยาสัย 49 5 1 2 55
2 อนุบาลกาฬสินธุ์ 41 10 1 3 52
3 บ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 32 2 0 0 34
4 บ้านหนองกุงใหญ่ 23 3 0 1 26
5 กุดครองวิทยาคาร 22 4 2 0 28
6 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 20 0 1 0 21
7 คำคาราษฎร์บำรุง 19 3 1 0 23
8 บุญมีวิทยา 16 2 1 2 19
9 สามชัยอุดมวิทย์ 16 1 2 0 19
10 ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ 16 1 0 0 17
11 พิพัฒน์ราษฎร์บำรุง 15 5 1 0 21
12 หนองพอกวิทยายน 15 1 2 2 18
13 ชุมชนหนองสอวิทยาคาร 12 4 3 1 19
14 ดงพยุงสงเคราะห์ 12 1 0 1 13
15 บึงไฮโนนสวางวิทยา 12 1 0 0 13
16 ชุมชนนาจารย์วิทยา 11 3 2 2 16
17 โนนเมืองวิทยาคาร 11 1 0 0 12
18 นาโกวิทยา 10 1 0 0 11
19 แกเปะราษฎร์นิยม 10 0 0 0 10
20 โนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย 9 3 1 2 13
21 นามนราษฎร์นุเคราะห์ 9 3 0 0 12
22 อนุบาลทุ่งมน 9 3 0 0 12
23 ท่าแสงวิทยายน 9 1 0 1 10
24 อนุบาลปิยวรรณ 9 1 0 1 10
25 นามลวิทยาคาร 9 1 0 0 10
26 บ้านม่วงวิทยาคม 9 0 2 0 11
27 กุดลิงวิทยาคม 9 0 0 0 9
28 บึงวิชัยสงเคราะห์ 9 0 0 0 9
29 ด่านใต้วิทยา 8 5 3 0 16
30 ชุมชนสีถานดำรงวิทย์ 8 3 0 0 11
31 ชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ 8 2 0 0 10
32 เหล่าเขืองโนนเสียววิทยา 7 1 0 0 8
33 ธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน 7 1 0 0 8
34 หนองบัวโจดดงลิงวิทยา 7 0 0 1 7
35 บ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร 7 0 0 0 7
36 โคกเมยประชาพัฒนา 7 0 0 0 7
37 ถ้ำปลาวิทยายน 7 0 0 0 7
38 บ้านต้อนวิทยาคาร 6 3 0 2 9
39 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 6 2 1 0 9
40 ขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ 6 2 0 0 8
41 คำปลาฝาโนนชัย 6 0 1 2 7
42 บ้านคำเม็ก 6 0 0 1 6
43 ท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่ฯ 6 0 0 0 6
44 เหล่าหลวงวิทยาคาร 5 3 0 3 8
45 สิงห์สะอาด 5 2 0 1 7
46 โคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา 5 2 0 1 7
47 บ้านหนองกุงน้อย 5 2 0 1 7
48 บ้านห้วยยาง 5 2 0 0 7
49 หัวคูประชาอุทิศ 5 2 0 0 7
50 หนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง 5 1 2 1 8
51 สหัสขันธ์วิทยาคม 5 1 2 0 8
52 บ้านแกวิทยายน 5 1 1 0 7
53 วัดชัยสุนทร 5 1 1 0 7
54 นาสีนวลโสกทรายวิทยา 5 1 0 1 6
55 เชียงเครือวิทยาคม 5 0 0 0 5
56 นิคมลำปาววิทยา 5 0 0 0 5
57 บ้านเหล็กกกกอกสามัคคี 5 0 0 0 5
58 ปากน้ำราษฎร์บำรุง 5 0 0 0 5
59 โคกกลางวิทยา 5 0 0 0 5
60 หนองทุ่มสงเคราะห์ 4 3 1 0 8
61 คำโพนคำม่วงวิทยา 4 3 0 1 7
62 สะอาดประชาสรรพ์ 4 2 1 1 7
63 บ้านนาวิทยาคม 4 1 0 0 5
64 ดอนหวายราษฎร์บำรุง 4 1 0 0 5
65 โนนป่างิ้ววิจิตวิทยา 4 0 1 1 5
66 สายป่าแดงวิทยา 4 0 1 0 5
67 บ้านลาดวิทยาเสริม 4 0 0 0 4
68 โคกล่ามผดุงวิทย์ 4 0 0 0 4
69 ดงน้อยวิทยา 4 0 0 0 4
70 บ้านม่วงวิทยายน 4 0 0 0 4
71 ชุมชนแก้งคำวิทยา 4 0 0 0 4
72 โนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ 4 0 0 0 4
73 ท่ากลางแจ้งจมวิทยา 4 0 0 0 4
74 หนองกุงวิทยาคม 3 4 0 0 7
75 ชุมชนนาเรียงวิทยาคม 3 2 0 0 5
76 หนองแสงราษฎร์พัฒนา 3 1 1 0 5
77 สำเริงวิทยา 3 1 1 0 5
78 โคกก่องวิทยา 3 1 0 2 4
79 หนองโพนวิทยายน 3 1 0 1 4
80 แก่งนาขามสามัคคี 3 1 0 1 4
81 ท่าไคร้สามัคคี 3 1 0 0 4
82 อนุบาลรัตนากาฬสินธุ์ 3 1 0 0 4
83 เหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ 3 1 0 0 4
84 คำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ 3 1 0 0 4
85 ปลาเค้าวิทยาคาร 3 0 1 1 4
86 โป่งเชือกสถานศึกษา 3 0 1 0 4
87 หามแหโพนทองวิทยาคม 3 0 1 0 4
88 สองห้องราษฎร์บูรณะ 3 0 0 0 3
89 ดงน้อยสงเคราะห์ 3 0 0 0 3
90 ดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา 3 0 0 0 3
91 นาคูณวิทยา 3 0 0 0 3
92 บ้านโหมนสงเคราะห์ 3 0 0 0 3
93 บ้านโนนแหลมทอง 3 0 0 0 3
94 เก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม 3 0 0 0 3
95 โคกกลางราษฎร์พัฒนา 3 0 0 0 3
96 นาจำปา 2 3 1 0 6
97 นาขามร่วมราษฎร์บำรุง 2 3 1 0 6
98 หนองแคนวิทยา 2 2 1 1 5
99 สะอาดโนนงามวิทยา 2 2 1 0 5
100 โนนสะอาดราษฎร์สามัคคี 2 2 1 0 5
101 ดงไร่ราษฎร์พัฒนา 2 1 1 0 4
102 ภูปอวิทยา 2 1 1 0 4
103 บ้านโคกกว้าง 2 1 0 1 3
104 บ้านหนองกุงกลาง 2 1 0 0 3
105 เสมาสามัคคี 2 1 0 0 3
106 ห้วยตูมวิทยาคาร 2 1 0 0 3
107 คำประถมนิคมสงเคราะห์ 2 0 2 1 4
108 โคกล่ามวิทยา 2 0 1 0 3
109 บ้านโคกใส 2 0 1 0 3
110 ชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา 2 0 1 0 3
111 บ้านห้วยแสง 2 0 1 0 3
112 หนองโพนโนนสมบูรณ์ 2 0 0 1 2
113 บ้านกุดแห่ 2 0 0 1 2
114 สงยางสงเปลือยวิทยาคม 2 0 0 0 2
115 บ้านท่างามฯ 2 0 0 0 2
116 ค้อจารย์วิทยา 2 0 0 0 2
117 โคกสำราญวิทยา 2 0 0 0 2
118 หนองแซงวิทยา 2 0 0 0 2
119 หนองแวงแสน 2 0 0 0 2
120 อนุบาลบุญมีวิทยา 2 0 0 0 2
121 หนองแวงเหนือ 1 5 2 0 8
122 บ้านหนองช้าง 1 2 2 0 5
123 บ้านแวงประชารัฐบำรุง 1 2 0 0 3
124 หนองบัวราษฎร์นิยม 1 1 1 0 3
125 บานเย็นศึกษา 1 1 0 1 2
126 โพนสวางพิทยาคม 1 1 0 0 2
127 โนนเมืองประชานุเคราะห์ 1 1 0 0 2
128 โนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา 1 1 0 0 2
129 ท่าลำดวนประชาบำรุง 1 1 0 0 2
130 บ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง 1 1 0 0 2
131 สามัคคีสำราญวิทย์ 1 1 0 0 2
132 แก้งนางราษฎร์บำรุง 1 0 1 1 2
133 ชุมชนนามะเขือวิทยา 1 0 1 0 2
134 ดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา 1 0 1 0 2
135 บ้านหนาดสงเคราะห์ 1 0 1 0 2
136 วังเกาะเหล็กทุ่งสว่างวิทย์ 1 0 1 0 2
137 คำแคนราษฎร์วิทยา 1 0 0 1 1
138 ด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์ 1 0 0 1 1
139 ท่านาจานวิทยา 1 0 0 0 1
140 วัดเวฬุวัน 1 0 0 0 1
141 เขื่อนภูมิพล 1 0 0 0 1
142 นาบึงราษฎร์สงเคราะห์ 1 0 0 0 1
143 หนองตุวิทยา 1 0 0 0 1
144 บ้านเหล่าค้อ 1 0 0 0 1
145 คอนเรียบอนุกูล 1 0 0 0 1
146 บ้านโนนโพธิ์ศรี 1 0 0 0 1
147 สะอาดไชยศรี 1 0 0 0 1
148 อนุบาลจันทรัตน์ 1 0 0 0 1
149 บ้านดอนสนวน 0 1 0 1 1
150 บ้านหนองม่วง 0 1 0 1 1
151 กลางหมื่นสงเคราะห์ 0 1 0 1 1
152 บ้านสว่าง 0 1 0 1 1
153 สะอาดสมศรีวิทยา 0 1 0 0 1
154 คำหุ่งราษฎร์บำรุง 0 1 0 0 1
155 ด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ 0 1 0 0 1
156 น้ำจั้นราษฎร์บำรุง 0 1 0 0 1
157 หลักเมืองกมลาไสย 0 1 0 0 1
158 เหล่าสูงวิทยา 0 1 0 0 1
159 หนองหัวช้าง 0 0 1 0 1
160 คำโพนทองราษฎร์นิยม 0 0 1 0 1
161 คำแคนวิทยา 0 0 0 1 0
162 ดงเมืองวิทยาคาร 0 0 0 1 0
163 บ้านศรีสมบูรณ์ 0 0 0 1 0
164 เหล่าค้อ 0 0 0 1 0
165 บ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 0
166 คำไผ่สงเคราะห์ 0 0 0 0 0
167 โคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม 0 0 0 0 0
รวม 825 167 65 57 1,057