สรุปเหรียญรางวัล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 กาฬสินธุ์พิทยาสัย 49 5 1 2 55
2 อนุบาลกาฬสินธุ์ 41 10 1 3 52
3 บ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 32 2 0 0 34
4 บ้านหนองกุงใหญ่ 22 3 0 1 25
5 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 20 0 1 0 21
6 บุญมีวิทยา 16 2 1 2 19
7 สามชัยอุดมวิทย์ 15 0 2 0 17
8 พิพัฒน์ราษฎร์บำรุง 14 5 1 0 20
9 คำคาราษฎร์บำรุง 14 2 1 0 17
10 ชุมชนหนองสอวิทยาคาร 12 3 3 1 18
11 กุดครองวิทยาคาร 12 3 2 0 17
12 หนองพอกวิทยายน 12 1 2 2 15
13 ดงพยุงสงเคราะห์ 12 1 0 1 13
14 ชุมชนนาจารย์วิทยา 11 3 2 2 16
15 โนนเมืองวิทยาคาร 11 1 0 0 12
16 นาโกวิทยา 10 1 0 0 11
17 แกเปะราษฎร์นิยม 10 0 0 0 10
18 โนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย 9 3 1 2 13
19 นามนราษฎร์นุเคราะห์ 9 3 0 0 12
20 อนุบาลทุ่งมน 9 3 0 0 12
21 อนุบาลปิยวรรณ 9 1 0 1 10
22 บึงไฮโนนสวางวิทยา 9 1 0 0 10
23 บ้านม่วงวิทยาคม 9 0 2 0 11
24 ด่านใต้วิทยา 8 5 3 0 16
25 ชุมชนสีถานดำรงวิทย์ 8 3 0 0 11
26 ชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ 8 2 0 0 10
27 ธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน 7 1 0 0 8
28 บ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร 7 0 0 0 7
29 โคกเมยประชาพัฒนา 7 0 0 0 7
30 บึงวิชัยสงเคราะห์ 7 0 0 0 7
31 กุดลิงวิทยาคม 7 0 0 0 7
32 บ้านต้อนวิทยาคาร 6 3 0 2 9
33 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 6 2 1 0 9
34 ขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ 6 2 0 0 8
35 นามลวิทยาคาร 6 1 0 0 7
36 เหล่าเขืองโนนเสียววิทยา 6 1 0 0 7
37 คำปลาฝาโนนชัย 6 0 1 2 7
38 หนองบัวโจดดงลิงวิทยา 6 0 0 1 6
39 ท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่ฯ 6 0 0 0 6
40 ถ้ำปลาวิทยายน 6 0 0 0 6
41 เหล่าหลวงวิทยาคาร 5 3 0 3 8
42 โคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา 5 2 0 1 7
43 บ้านหนองกุงน้อย 5 2 0 1 7
44 หัวคูประชาอุทิศ 5 2 0 0 7
45 หนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง 5 1 2 1 8
46 สหัสขันธ์วิทยาคม 5 1 2 0 8
47 นาสีนวลโสกทรายวิทยา 5 1 0 1 6
48 ท่าแสงวิทยายน 5 1 0 0 6
49 บ้านคำเม็ก 5 0 0 1 5
50 นิคมลำปาววิทยา 5 0 0 0 5
51 ปากน้ำราษฎร์บำรุง 5 0 0 0 5
52 โคกกลางวิทยา 5 0 0 0 5
53 หนองทุ่มสงเคราะห์ 4 3 1 0 8
54 คำโพนคำม่วงวิทยา 4 3 0 1 7
55 สะอาดประชาสรรพ์ 4 2 1 1 7
56 บ้านห้วยยาง 4 2 0 0 6
57 บ้านนาวิทยาคม 4 1 0 0 5
58 ดอนหวายราษฎร์บำรุง 4 1 0 0 5
59 วัดชัยสุนทร 4 1 0 0 5
60 โนนป่างิ้ววิจิตวิทยา 4 0 1 1 5
61 สายป่าแดงวิทยา 4 0 1 0 5
62 เชียงเครือวิทยาคม 4 0 0 0 4
63 โคกล่ามผดุงวิทย์ 4 0 0 0 4
64 บ้านเหล็กกกกอกสามัคคี 4 0 0 0 4
65 ดงน้อยวิทยา 4 0 0 0 4
66 บ้านม่วงวิทยายน 4 0 0 0 4
67 โนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ 4 0 0 0 4
68 ท่ากลางแจ้งจมวิทยา 4 0 0 0 4
69 หนองกุงวิทยาคม 3 4 0 0 7
70 ชุมชนนาเรียงวิทยาคม 3 2 0 0 5
71 หนองแสงราษฎร์พัฒนา 3 1 1 0 5
72 บ้านแกวิทยายน 3 1 1 0 5
73 สำเริงวิทยา 3 1 1 0 5
74 โคกก่องวิทยา 3 1 0 2 4
75 หนองโพนวิทยายน 3 1 0 1 4
76 แก่งนาขามสามัคคี 3 1 0 1 4
77 ท่าไคร้สามัคคี 3 1 0 0 4
78 อนุบาลรัตนากาฬสินธุ์ 3 1 0 0 4
79 เหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ 3 1 0 0 4
80 คำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ 3 1 0 0 4
81 ปลาเค้าวิทยาคาร 3 0 1 1 4
82 โป่งเชือกสถานศึกษา 3 0 1 0 4
83 สองห้องราษฎร์บูรณะ 3 0 0 0 3
84 ดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา 3 0 0 0 3
85 บ้านโหมนสงเคราะห์ 3 0 0 0 3
86 บ้านโนนแหลมทอง 3 0 0 0 3
87 ชุมชนแก้งคำวิทยา 3 0 0 0 3
88 เก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม 3 0 0 0 3
89 นาขามร่วมราษฎร์บำรุง 2 3 1 0 6
90 สะอาดโนนงามวิทยา 2 2 1 0 5
91 โนนสะอาดราษฎร์สามัคคี 2 2 1 0 5
92 ดงไร่ราษฎร์พัฒนา 2 1 1 0 4
93 ภูปอวิทยา 2 1 1 0 4
94 บ้านโคกกว้าง 2 1 0 1 3
95 เสมาสามัคคี 2 1 0 0 3
96 ห้วยตูมวิทยาคาร 2 1 0 0 3
97 คำประถมนิคมสงเคราะห์ 2 0 2 1 4
98 บ้านโคกใส 2 0 1 0 3
99 หามแหโพนทองวิทยาคม 2 0 1 0 3
100 บ้านห้วยแสง 2 0 1 0 3
101 หนองโพนโนนสมบูรณ์ 2 0 0 1 2
102 บ้านกุดแห่ 2 0 0 1 2
103 สงยางสงเปลือยวิทยาคม 2 0 0 0 2
104 บ้านลาดวิทยาเสริม 2 0 0 0 2
105 ดงน้อยสงเคราะห์ 2 0 0 0 2
106 ค้อจารย์วิทยา 2 0 0 0 2
107 โคกสำราญวิทยา 2 0 0 0 2
108 นาคูณวิทยา 2 0 0 0 2
109 หนองแซงวิทยา 2 0 0 0 2
110 หนองแวงแสน 2 0 0 0 2
111 อนุบาลบุญมีวิทยา 2 0 0 0 2
112 โคกกลางราษฎร์พัฒนา 2 0 0 0 2
113 หนองแวงเหนือ 1 5 2 0 8
114 บ้านหนองช้าง 1 2 2 0 5
115 หนองแคนวิทยา 1 2 1 1 4
116 นาจำปา 1 2 1 0 4
117 บ้านแวงประชารัฐบำรุง 1 2 0 0 3
118 สิงห์สะอาด 1 2 0 0 3
119 หนองบัวราษฎร์นิยม 1 1 1 0 3
120 บานเย็นศึกษา 1 1 0 1 2
121 โพนสวางพิทยาคม 1 1 0 0 2
122 โนนเมืองประชานุเคราะห์ 1 1 0 0 2
123 โนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา 1 1 0 0 2
124 ท่าลำดวนประชาบำรุง 1 1 0 0 2
125 บ้านหนองกุงกลาง 1 1 0 0 2
126 บ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง 1 1 0 0 2
127 สามัคคีสำราญวิทย์ 1 1 0 0 2
128 แก้งนางราษฎร์บำรุง 1 0 1 1 2
129 ชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา 1 0 1 0 2
130 ชุมชนนามะเขือวิทยา 1 0 1 0 2
131 ดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา 1 0 1 0 2
132 บ้านหนาดสงเคราะห์ 1 0 1 0 2
133 วังเกาะเหล็กทุ่งสว่างวิทย์ 1 0 1 0 2
134 โคกล่ามวิทยา 1 0 1 0 2
135 คำแคนราษฎร์วิทยา 1 0 0 1 1
136 ด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์ 1 0 0 1 1
137 ท่านาจานวิทยา 1 0 0 0 1
138 วัดเวฬุวัน 1 0 0 0 1
139 นาบึงราษฎร์สงเคราะห์ 1 0 0 0 1
140 หนองตุวิทยา 1 0 0 0 1
141 บ้านเหล่าค้อ 1 0 0 0 1
142 คอนเรียบอนุกูล 1 0 0 0 1
143 บ้านท่างามฯ 1 0 0 0 1
144 บ้านโนนโพธิ์ศรี 1 0 0 0 1
145 สะอาดไชยศรี 1 0 0 0 1
146 อนุบาลจันทรัตน์ 1 0 0 0 1
147 กลางหมื่นสงเคราะห์ 0 1 0 1 1
148 บ้านสว่าง 0 1 0 1 1
149 บ้านหนองม่วง 0 1 0 1 1
150 สะอาดสมศรีวิทยา 0 1 0 0 1
151 คำหุ่งราษฎร์บำรุง 0 1 0 0 1
152 ด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ 0 1 0 0 1
153 ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ 0 1 0 0 1
154 น้ำจั้นราษฎร์บำรุง 0 1 0 0 1
155 หลักเมืองกมลาไสย 0 1 0 0 1
156 เหล่าสูงวิทยา 0 1 0 0 1
157 หนองหัวช้าง 0 0 1 0 1
158 คำโพนทองราษฎร์นิยม 0 0 1 0 1
159 คำแคนวิทยา 0 0 0 1 0
160 ดงเมืองวิทยาคาร 0 0 0 1 0
161 บ้านดอนสนวน 0 0 0 1 0
162 บ้านศรีสมบูรณ์ 0 0 0 1 0
163 เหล่าค้อ 0 0 0 1 0
164 คำไผ่สงเคราะห์ 0 0 0 0 0
165 บ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 0
166 โคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม 0 0 0 0 0
รวม 746 161 64 55 1,026