สรุปเหรียญรางวัล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 กาฬสินธุ์พิทยาสัย 47 5 1 2 53
2 อนุบาลกาฬสินธุ์ 40 10 1 3 51
3 บ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 32 2 0 0 34
4 บ้านหนองกุงใหญ่ 23 3 0 1 26
5 กุดครองวิทยาคาร 22 4 2 0 28
6 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 20 0 1 0 21
7 คำคาราษฎร์บำรุง 19 3 1 0 23
8 บุญมีวิทยา 16 2 1 2 19
9 สามชัยอุดมวิทย์ 16 1 2 0 19
10 ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ 16 1 0 0 17
11 พิพัฒน์ราษฎร์บำรุง 15 5 1 0 21
12 หนองพอกวิทยายน 15 1 2 2 18
13 ชุมชนหนองสอวิทยาคาร 12 4 3 1 19
14 ดงพยุงสงเคราะห์ 12 1 0 1 13
15 ชุมชนนาจารย์วิทยา 11 3 2 2 16
16 บึงไฮโนนสวางวิทยา 11 1 0 0 12
17 นาโกวิทยา 10 1 0 0 11
18 โนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย 9 3 1 2 13
19 นามนราษฎร์นุเคราะห์ 9 3 0 0 12
20 อนุบาลทุ่งมน 9 3 0 0 12
21 ท่าแสงวิทยายน 9 1 0 1 10
22 อนุบาลปิยวรรณ 9 1 0 1 10
23 โนนเมืองวิทยาคาร 9 1 0 0 10
24 บึงวิชัยสงเคราะห์ 9 0 0 0 9
25 แกเปะราษฎร์นิยม 9 0 0 0 9
26 ด่านใต้วิทยา 8 5 3 0 16
27 ชุมชนสีถานดำรงวิทย์ 8 3 0 0 11
28 ชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ 8 2 0 0 10
29 นามลวิทยาคาร 8 1 0 0 9
30 เหล่าเขืองโนนเสียววิทยา 7 1 0 0 8
31 ธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน 7 1 0 0 8
32 บ้านม่วงวิทยาคม 7 0 2 0 9
33 หนองบัวโจดดงลิงวิทยา 7 0 0 1 7
34 บ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร 7 0 0 0 7
35 กุดลิงวิทยาคม 7 0 0 0 7
36 โคกเมยประชาพัฒนา 7 0 0 0 7
37 ถ้ำปลาวิทยายน 7 0 0 0 7
38 บ้านต้อนวิทยาคาร 6 3 0 2 9
39 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 6 2 1 0 9
40 คำปลาฝาโนนชัย 6 0 1 2 7
41 บ้านคำเม็ก 6 0 0 1 6
42 เหล่าหลวงวิทยาคาร 5 3 0 3 8
43 สิงห์สะอาด 5 2 0 1 7
44 บ้านหนองกุงน้อย 5 2 0 1 7
45 บ้านห้วยยาง 5 2 0 0 7
46 หัวคูประชาอุทิศ 5 2 0 0 7
47 หนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง 5 1 2 1 8
48 สหัสขันธ์วิทยาคม 5 1 2 0 8
49 บ้านแกวิทยายน 5 1 1 0 7
50 วัดชัยสุนทร 5 1 1 0 7
51 โคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา 5 1 0 1 6
52 นาสีนวลโสกทรายวิทยา 5 1 0 1 6
53 ท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่ฯ 5 0 0 0 5
54 เชียงเครือวิทยาคม 5 0 0 0 5
55 นิคมลำปาววิทยา 5 0 0 0 5
56 บ้านเหล็กกกกอกสามัคคี 5 0 0 0 5
57 ปากน้ำราษฎร์บำรุง 5 0 0 0 5
58 โคกกลางวิทยา 5 0 0 0 5
59 หนองทุ่มสงเคราะห์ 4 3 1 0 8
60 คำโพนคำม่วงวิทยา 4 3 0 1 7
61 สะอาดประชาสรรพ์ 4 2 1 1 7
62 ดอนหวายราษฎร์บำรุง 4 1 0 0 5
63 โนนป่างิ้ววิจิตวิทยา 4 0 1 1 5
64 สายป่าแดงวิทยา 4 0 1 0 5
65 บ้านลาดวิทยาเสริม 4 0 0 0 4
66 โคกล่ามผดุงวิทย์ 4 0 0 0 4
67 ดงน้อยวิทยา 4 0 0 0 4
68 บ้านม่วงวิทยายน 4 0 0 0 4
69 ชุมชนแก้งคำวิทยา 4 0 0 0 4
70 โนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ 4 0 0 0 4
71 ท่ากลางแจ้งจมวิทยา 4 0 0 0 4
72 หนองกุงวิทยาคม 3 4 0 0 7
73 ขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ 3 2 0 0 5
74 ชุมชนนาเรียงวิทยาคม 3 2 0 0 5
75 หนองแสงราษฎร์พัฒนา 3 1 1 0 5
76 สำเริงวิทยา 3 1 1 0 5
77 โคกก่องวิทยา 3 1 0 2 4
78 หนองโพนวิทยายน 3 1 0 1 4
79 แก่งนาขามสามัคคี 3 1 0 1 4
80 ท่าไคร้สามัคคี 3 1 0 0 4
81 อนุบาลรัตนากาฬสินธุ์ 3 1 0 0 4
82 เหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ 3 1 0 0 4
83 คำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ 3 1 0 0 4
84 ปลาเค้าวิทยาคาร 3 0 1 1 4
85 โป่งเชือกสถานศึกษา 3 0 1 0 4
86 หามแหโพนทองวิทยาคม 3 0 1 0 4
87 สองห้องราษฎร์บูรณะ 3 0 0 0 3
88 ดงน้อยสงเคราะห์ 3 0 0 0 3
89 ดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา 3 0 0 0 3
90 นาคูณวิทยา 3 0 0 0 3
91 บ้านโหมนสงเคราะห์ 3 0 0 0 3
92 บ้านโนนแหลมทอง 3 0 0 0 3
93 เก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม 3 0 0 0 3
94 โคกกลางราษฎร์พัฒนา 3 0 0 0 3
95 นาจำปา 2 3 1 0 6
96 นาขามร่วมราษฎร์บำรุง 2 3 1 0 6
97 หนองแคนวิทยา 2 2 1 1 5
98 สะอาดโนนงามวิทยา 2 2 1 0 5
99 โนนสะอาดราษฎร์สามัคคี 2 2 1 0 5
100 ดงไร่ราษฎร์พัฒนา 2 1 1 0 4
101 บ้านโคกกว้าง 2 1 0 1 3
102 บ้านนาวิทยาคม 2 1 0 0 3
103 บ้านหนองกุงกลาง 2 1 0 0 3
104 เสมาสามัคคี 2 1 0 0 3
105 ห้วยตูมวิทยาคาร 2 1 0 0 3
106 คำประถมนิคมสงเคราะห์ 2 0 2 1 4
107 โคกล่ามวิทยา 2 0 1 0 3
108 บ้านโคกใส 2 0 1 0 3
109 ชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา 2 0 1 0 3
110 บ้านห้วยแสง 2 0 1 0 3
111 บ้านกุดแห่ 2 0 0 1 2
112 สงยางสงเปลือยวิทยาคม 2 0 0 0 2
113 บ้านท่างามฯ 2 0 0 0 2
114 ค้อจารย์วิทยา 2 0 0 0 2
115 หนองแซงวิทยา 2 0 0 0 2
116 อนุบาลบุญมีวิทยา 2 0 0 0 2
117 หนองแวงเหนือ 1 5 2 0 8
118 บ้านหนองช้าง 1 2 2 0 5
119 บ้านแวงประชารัฐบำรุง 1 2 0 0 3
120 ภูปอวิทยา 1 1 1 0 3
121 หนองบัวราษฎร์นิยม 1 1 1 0 3
122 บานเย็นศึกษา 1 1 0 1 2
123 โพนสวางพิทยาคม 1 1 0 0 2
124 โนนเมืองประชานุเคราะห์ 1 1 0 0 2
125 โนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา 1 1 0 0 2
126 ท่าลำดวนประชาบำรุง 1 1 0 0 2
127 บ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง 1 1 0 0 2
128 สามัคคีสำราญวิทย์ 1 1 0 0 2
129 แก้งนางราษฎร์บำรุง 1 0 1 1 2
130 ชุมชนนามะเขือวิทยา 1 0 1 0 2
131 ดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา 1 0 1 0 2
132 บ้านหนาดสงเคราะห์ 1 0 1 0 2
133 วังเกาะเหล็กทุ่งสว่างวิทย์ 1 0 1 0 2
134 คำแคนราษฎร์วิทยา 1 0 0 1 1
135 ด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์ 1 0 0 1 1
136 หนองโพนโนนสมบูรณ์ 1 0 0 1 1
137 ท่านาจานวิทยา 1 0 0 0 1
138 วัดเวฬุวัน 1 0 0 0 1
139 เขื่อนภูมิพล 1 0 0 0 1
140 นาบึงราษฎร์สงเคราะห์ 1 0 0 0 1
141 บ้านเหล่าค้อ 1 0 0 0 1
142 คอนเรียบอนุกูล 1 0 0 0 1
143 บ้านโนนโพธิ์ศรี 1 0 0 0 1
144 สะอาดไชยศรี 1 0 0 0 1
145 หนองแวงแสน 1 0 0 0 1
146 อนุบาลจันทรัตน์ 1 0 0 0 1
147 บ้านดอนสนวน 0 1 0 1 1
148 บ้านหนองม่วง 0 1 0 1 1
149 กลางหมื่นสงเคราะห์ 0 1 0 1 1
150 บ้านสว่าง 0 1 0 1 1
151 สะอาดสมศรีวิทยา 0 1 0 0 1
152 ด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ 0 1 0 0 1
153 น้ำจั้นราษฎร์บำรุง 0 1 0 0 1
154 หลักเมืองกมลาไสย 0 1 0 0 1
155 เหล่าสูงวิทยา 0 1 0 0 1
156 หนองหัวช้าง 0 0 1 0 1
157 คำโพนทองราษฎร์นิยม 0 0 1 0 1
158 คำแคนวิทยา 0 0 0 1 0
159 ดงเมืองวิทยาคาร 0 0 0 1 0
160 บ้านศรีสมบูรณ์ 0 0 0 1 0
161 เหล่าค้อ 0 0 0 1 0
162 บ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 0
163 โคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม 0 0 0 0 0
รวม 801 165 65 57 1,088