หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 059 โรงเรียนกลางหมื่นสงเคราะห์ 2 2 2
2 001 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 57 160 82
3 074 โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร 37 70 44
4 008 โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม 9 14 11
5 135 โรงเรียนขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ 9 15 9
6 049 โรงเรียนคอนเรียบอนุกูล 1 2 0
7 114 โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง 25 59 41
8 138 โรงเรียนคำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ 5 8 6
9 144 โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ 6 15 7
10 129 โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย 11 33 12
11 102 โรงเรียนคำหุ่งราษฎร์บำรุง 1 1 1
12 092 โรงเรียนคำแคนราษฎร์วิทยา 2 4 3
13 153 โรงเรียนคำแคนวิทยา 1 1 1
14 057 โรงเรียนคำโพนคำม่วงวิทยา 8 16 11
15 158 โรงเรียนคำโพนทองราษฎร์นิยม 1 1 1
16 022 โรงเรียนคำไผ่สงเคราะห์ 1 1 1
17 106 โรงเรียนค้อจารย์วิทยา 2 5 4
18 056 โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา 18 39 24
19 119 โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา 4 21 6
20 004 โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม 5 8 5
21 149 โรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา 3 5 4
22 037 โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์ 11 15 13
23 137 โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 25 67 41
24 139 โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา 5 18 7
25 161 โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ 12 22 13
26 143 โรงเรียนดงน้อยวิทยา 5 12 6
27 051 โรงเรียนดงน้อยสงเคราะห์ 3 23 6
28 076 โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ 14 64 26
29 009 โรงเรียนดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา 2 2 2
30 021 โรงเรียนดงเมืองวิทยาคาร 1 3 2
31 121 โรงเรียนดงไร่ราษฎร์พัฒนา 4 14 6
32 163 โรงเรียนดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา 3 4 3
33 043 โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง 5 16 8
34 166 โรงเรียนด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์ 2 4 2
35 086 โรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ 1 2 1
36 007 โรงเรียนด่านใต้วิทยา 17 31 21
37 150 โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน 7 13 10
38 177 โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ 17 46 31
39 042 โรงเรียนท่ากลางแจ้งจมวิทยา 4 17 6
40 104 โรงเรียนท่าช้างรัฐประชาพัฒนา 0 0 0
41 094 โรงเรียนท่านาจานวิทยา 1 5 2
42 020 โรงเรียนท่าลำดวนประชาบำรุง 2 6 3
43 072 โรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่ฯ 6 18 9
44 017 โรงเรียนท่าแสงวิทยายน 17 45 24
45 003 โรงเรียนท่าไคร้สามัคคี 4 6 5
46 157 โรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน 8 23 10
47 131 โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง 6 18 11
48 147 โรงเรียนนาคูณวิทยา 3 4 4
49 083 โรงเรียนนาจำปา 7 22 11
50 079 โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์ 1 10 1
51 112 โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ 12 28 16
52 160 โรงเรียนนามลวิทยาคาร 16 24 15
53 142 โรงเรียนนาสีนวลโสกทรายวิทยา 7 19 9
54 126 โรงเรียนนาโกวิทยา 14 61 25
55 141 โรงเรียนนิคมลำปาววิทยา 5 9 7
56 162 โรงเรียนน้ำจั้นราษฎร์บำรุง 1 0 0
57 018 โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ 11 29 14
58 169 โรงเรียนบึงสว่างวิทยาคม 0 0 0
59 170 โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา 17 43 26
60 090 โรงเรียนบ้านกุดแห่ 4 9 5
61 176 โรงเรียนบ้านคำเม็ก 8 27 9
62 107 โรงเรียนบ้านจานวิทยา 0 0 0
63 032 โรงเรียนบ้านดอนสนวน 4 7 1
64 175 โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร 21 35 29
65 098 โรงเรียนบ้านท่างาม สาขาฯ 0 0 0
66 097 โรงเรียนบ้านท่างามฯ 2 5 5
67 084 โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม 5 37 12
68 046 โรงเรียนบ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร 7 11 7
69 124 โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม 13 40 22
70 070 โรงเรียนบ้านม่วงวิทยายน 6 18 10
71 165 โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม 7 33 13
72 152 โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์ 1 2 1
73 130 โรงเรียนบ้านสว่าง 2 3 3
74 099 โรงเรียนบ้านหนองกุงกลาง 4 9 5
75 105 โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย 8 9 8
76 100 โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ 27 82 43
77 108 โรงเรียนบ้านหนองช้าง 5 8 7
78 136 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 4 10 4
79 185 โรงเรียนบ้านหนาดสงเคราะห์ 2 6 3
80 047 โรงเรียนบ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง 2 6 2
81 109 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 7 11 10
82 062 โรงเรียนบ้านห้วยแสง 3 12 6
83 186 โรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคี 6 14 7
84 190 โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ 1 2 2
85 123 โรงเรียนบ้านแกวิทยายน 7 8 7
86 023 โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 39 156 60
87 045 โรงเรียนบ้านแวงประชารัฐบำรุง 3 9 3
88 180 โรงเรียนบ้านโคกกว้าง 4 8 4
89 111 โรงเรียนบ้านโคกใส 3 3 3
90 078 โรงเรียนบ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง 2 2 2
91 095 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 0 0 0
92 120 โรงเรียนบ้านโนนแหลมทอง 3 9 5
93 080 โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ศรี 1 3 1
94 048 โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ 4 8 3
95 125 โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร 6 24 10
96 154 โรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุง 5 27 10
97 155 โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง 24 73 37
98 058 โรงเรียนภูปอวิทยา 4 6 4
99 178 โรงเรียนมิตรภาพที่ 32 0 0 0
100 019 โรงเรียนวังเกาะเหล็กทุ่งสว่างวิทย์ 2 6 4
101 030 โรงเรียนวัดชัยสุนทร 8 14 12
102 167 โรงเรียนสงยางสงเปลือยวิทยาคม 2 23 7
103 146 โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม 8 31 12
104 010 โรงเรียนสองห้องราษฎร์บูรณะ 5 10 7
105 133 โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ 13 31 15
106 054 โรงเรียนสะอาดสมศรีวิทยา 2 2 2
107 039 โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา 5 7 5
108 068 โรงเรียนสะอาดไชยศรี 1 3 1
109 088 โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ 20 41 31
110 013 โรงเรียนสามัคคีสำราญวิทย์ 2 4 3
111 071 โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา 5 12 8
112 025 โรงเรียนสำเริงวิทยา 5 15 5
113 148 โรงเรียนสิงห์สะอาด 10 16 12
114 174 โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม 8 19 9
115 081 โรงเรียนหนองตุวิทยา 1 1 1
116 002 โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์ 10 15 12
117 172 โรงเรียนหนองบัวราษฎร์นิยม 3 13 2
118 067 โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยา 10 50 19
119 073 โรงเรียนหนองพอกวิทยายน 22 55 38
120 128 โรงเรียนหนองสอวิทยาคาร 0 0 0
121 065 โรงเรียนหนองหัวช้าง 2 2 2
122 085 โรงเรียนหนองแคนวิทยา 6 11 8
123 091 โรงเรียนหนองแซงวิทยา 2 6 4
124 024 โรงเรียนหนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง 10 40 10
125 055 โรงเรียนหนองแวงเหนือ 8 14 11
126 110 โรงเรียนหนองแวงแสน 2 2 2
127 089 โรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนา 5 10 7
128 181 โรงเรียนหนองโพนวิทยายน 5 16 9
129 182 โรงเรียนหนองโพนวิทยายน สาขาฯ 0 0 0
130 077 โรงเรียนหนองโพนโนนสมบูรณ์ 3 4 3
131 159 โรงเรียนหลักเมืองกมลาไสย 1 1 1
132 075 โรงเรียนหัวคูประชาอุทิศ 7 15 7
133 184 โรงเรียนหามแหโพนทองวิทยาคม 4 7 5
134 060 โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร 3 16 5
135 064 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 13 20 16
136 027 โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 57 129 63
137 187 โรงเรียนอนุบาลทุ่งมน 12 36 12
138 014 โรงเรียนอนุบาลบุญมีวิทยา 2 4 3
139 040 โรงเรียนเก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม 3 14 5
140 101 โรงเรียนเขื่อนภูมิพล 1 1 1
141 034 โรงเรียนเชียงเครือวิทยาคม 6 44 13
142 188 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 21 37 22
143 036 โรงเรียนเสมาสามัคคี 3 5 3
144 053 โรงเรียนเหล่าค้อ 1 2 0
145 031 โรงเรียนเหล่าสูงวิทยา 1 2 1
146 132 โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร 13 33 18
147 012 โรงเรียนเหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ 4 6 4
148 011 โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา 8 28 11
149 033 โรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยม 10 23 14
150 063 โรงเรียนแก่งนาขามสามัคคี 5 13 6
151 082 โรงเรียนแก้งนางราษฎร์บำรุง 3 3 3
152 029 โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา 3 3 3
153 096 โรงเรียนโคกกลางวิทยา 5 21 7
154 116 โรงเรียนโคกก่องวิทยา 8 14 10
155 183 โรงเรียนโคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม 1 0 0
156 038 โรงเรียนโคกล่ามผดุงวิทย์ 5 9 5
157 179 โรงเรียนโคกล่ามวิทยา 5 14 8
158 103 โรงเรียนโคกสำราญวิทยา 2 2 2
159 115 โรงเรียนโคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา 8 11 11
160 044 โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา 7 27 9
161 145 โรงเรียนโนนป่างิ้ววิจิตวิทยา 6 10 7
162 140 โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย 16 35 27
163 061 โรงเรียนโนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ 4 8 6
164 134 โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี 5 21 7
165 117 โรงเรียนโนนเมืองประชานุเคราะห์ 2 6 2
166 035 โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 12 22 14
167 164 โรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา 2 11 2
168 113 โรงเรียนโป่งเชือกสถานศึกษา 4 10 6
169 122 โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม 2 9 3
170 168 โรงเรียนบานเย็นศึกษา 3 2 2
171 005 โรงเรียนบุญมีวิทยา 21 62 28
172 192 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1 1 1
173 151 โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ 1 1 1
174 156 โรงเรียนอนุบาลปิยวรรณ 11 24 18
175 028 โรงเรียนอนุบาลรัตนากาฬสินธุ์ 4 28 2
รวม 1239 3218 1689
4907

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]