หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 57 49 85.96% 5 8.77% 1 1.75% 2 3.51% 57
2 โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 57 41 74.55% 10 18.18% 1 1.82% 3 5.45% 55
3 โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 39 32 94.12% 2 5.88% 0 0% 0 0% 34
4 โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ 27 23 85.19% 3 11.11% 0 0% 1 3.7% 27
5 โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร 37 22 78.57% 4 14.29% 2 7.14% 0 0% 28
6 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 21 20 95.24% 0 0% 1 4.76% 0 0% 21
7 โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง 25 19 82.61% 3 13.04% 1 4.35% 0 0% 23
8 โรงเรียนบุญมีวิทยา 21 16 76.19% 2 9.52% 1 4.76% 2 9.52% 21
9 โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ 20 16 84.21% 1 5.26% 2 10.53% 0 0% 19
10 โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ 17 16 94.12% 1 5.88% 0 0% 0 0% 17
11 โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง 24 15 71.43% 5 23.81% 1 4.76% 0 0% 21
12 โรงเรียนหนองพอกวิทยายน 22 15 75% 1 5% 2 10% 2 10% 20
13 โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 25 12 60% 4 20% 3 15% 1 5% 20
14 โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ 14 12 85.71% 1 7.14% 0 0% 1 7.14% 14
15 โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา 17 12 92.31% 1 7.69% 0 0% 0 0% 13
16 โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา 18 11 61.11% 3 16.67% 2 11.11% 2 11.11% 18
17 โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 12 11 91.67% 1 8.33% 0 0% 0 0% 12
18 โรงเรียนนาโกวิทยา 14 10 90.91% 1 9.09% 0 0% 0 0% 11
19 โรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยม 10 10 100% 0 0% 0 0% 0 0% 10
20 โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย 16 9 60% 3 20% 1 6.67% 2 13.33% 15
21 โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ 12 9 75% 3 25% 0 0% 0 0% 12
22 โรงเรียนอนุบาลทุ่งมน 12 9 75% 3 25% 0 0% 0 0% 12
23 โรงเรียนท่าแสงวิทยายน 17 9 81.82% 1 9.09% 0 0% 1 9.09% 11
24 โรงเรียนอนุบาลปิยวรรณ 11 9 81.82% 1 9.09% 0 0% 1 9.09% 11
25 โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม 13 9 81.82% 0 0% 2 18.18% 0 0% 11
26 โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ 11 9 100% 0 0% 0 0% 0 0% 9
27 โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม 9 9 100% 0 0% 0 0% 0 0% 9
28 โรงเรียนด่านใต้วิทยา 17 8 50% 5 31.25% 3 18.75% 0 0% 16
29 โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์ 11 8 72.73% 3 27.27% 0 0% 0 0% 11
30 โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ 12 8 80% 2 20% 0 0% 0 0% 10
31 โรงเรียนนามลวิทยาคาร 16 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
32 โรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
33 โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
34 โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยา 10 7 87.5% 0 0% 0 0% 1 12.5% 8
35 โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
36 โรงเรียนบ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
37 โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
38 โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร 21 6 54.55% 3 27.27% 0 0% 2 18.18% 11
39 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 13 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
40 โรงเรียนขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ 9 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
41 โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย 11 6 66.67% 0 0% 1 11.11% 2 22.22% 9
42 โรงเรียนบ้านคำเม็ก 8 6 85.71% 0 0% 0 0% 1 14.29% 7
43 โรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่ฯ 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
44 โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร 13 5 45.45% 3 27.27% 0 0% 3 27.27% 11
45 โรงเรียนสิงห์สะอาด 10 5 62.5% 2 25% 0 0% 1 12.5% 8
46 โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย 8 5 62.5% 2 25% 0 0% 1 12.5% 8
47 โรงเรียนโคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา 8 5 62.5% 2 25% 0 0% 1 12.5% 8
48 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
49 โรงเรียนหัวคูประชาอุทิศ 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
50 โรงเรียนหนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง 10 5 55.56% 1 11.11% 2 22.22% 1 11.11% 9
51 โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม 8 5 62.5% 1 12.5% 2 25% 0 0% 8
52 โรงเรียนวัดชัยสุนทร 8 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
53 โรงเรียนบ้านแกวิทยายน 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
54 โรงเรียนนาสีนวลโสกทรายวิทยา 7 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
55 โรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคี 6 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
56 โรงเรียนเชียงเครือวิทยาคม 6 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
57 โรงเรียนนิคมลำปาววิทยา 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
58 โรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุง 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
59 โรงเรียนโคกกลางวิทยา 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
60 โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์ 10 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
61 โรงเรียนคำโพนคำม่วงวิทยา 8 4 50% 3 37.5% 0 0% 1 12.5% 8
62 โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ 13 4 50% 2 25% 1 12.5% 1 12.5% 8
63 โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
64 โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
65 โรงเรียนโนนป่างิ้ววิจิตวิทยา 6 4 66.67% 0 0% 1 16.67% 1 16.67% 6
66 โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
67 โรงเรียนบ้านม่วงวิทยายน 6 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
68 โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม 7 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
69 โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา 5 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
70 โรงเรียนดงน้อยวิทยา 5 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
71 โรงเรียนโคกล่ามผดุงวิทย์ 5 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
72 โรงเรียนท่ากลางแจ้งจมวิทยา 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
73 โรงเรียนโนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
74 โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม 8 3 42.86% 4 57.14% 0 0% 0 0% 7
75 โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
76 โรงเรียนสำเริงวิทยา 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
77 โรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนา 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
78 โรงเรียนโคกก่องวิทยา 8 3 50% 1 16.67% 0 0% 2 33.33% 6
79 โรงเรียนหนองโพนวิทยายน 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
80 โรงเรียนแก่งนาขามสามัคคี 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
81 โรงเรียนคำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ 5 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
82 โรงเรียนท่าไคร้สามัคคี 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
83 โรงเรียนอนุบาลรัตนากาฬสินธุ์ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
84 โรงเรียนเหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
85 โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร 6 3 60% 0 0% 1 20% 1 20% 5
86 โรงเรียนหามแหโพนทองวิทยาคม 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
87 โรงเรียนโป่งเชือกสถานศึกษา 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
88 โรงเรียนสองห้องราษฎร์บูรณะ 5 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
89 โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
90 โรงเรียนดงน้อยสงเคราะห์ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
91 โรงเรียนดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
92 โรงเรียนนาคูณวิทยา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
93 โรงเรียนบ้านโนนแหลมทอง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
94 โรงเรียนเก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
95 โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
96 โรงเรียนนาจำปา 7 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
97 โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง 6 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
98 โรงเรียนหนองแคนวิทยา 6 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
99 โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
100 โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
101 โรงเรียนดงไร่ราษฎร์พัฒนา 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
102 โรงเรียนภูปอวิทยา 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
103 โรงเรียนบ้านโคกกว้าง 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
104 โรงเรียนบ้านหนองกุงกลาง 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
105 โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
106 โรงเรียนเสมาสามัคคี 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
107 โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ 6 2 40% 0 0% 2 40% 1 20% 5
108 โรงเรียนโคกล่ามวิทยา 5 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
109 โรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
110 โรงเรียนบ้านห้วยแสง 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
111 โรงเรียนบ้านโคกใส 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
112 โรงเรียนบ้านกุดแห่ 4 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
113 โรงเรียนหนองโพนโนนสมบูรณ์ 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
114 โรงเรียนค้อจารย์วิทยา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
115 โรงเรียนบ้านท่างามฯ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
116 โรงเรียนสงยางสงเปลือยวิทยาคม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
117 โรงเรียนหนองแซงวิทยา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
118 โรงเรียนหนองแวงแสน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
119 โรงเรียนอนุบาลบุญมีวิทยา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
120 โรงเรียนโคกสำราญวิทยา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
121 โรงเรียนหนองแวงเหนือ 8 1 12.5% 5 62.5% 2 25% 0 0% 8
122 โรงเรียนบ้านหนองช้าง 5 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
123 โรงเรียนบ้านแวงประชารัฐบำรุง 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
124 โรงเรียนหนองบัวราษฎร์นิยม 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
125 โรงเรียนบานเย็นศึกษา 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
126 โรงเรียนท่าลำดวนประชาบำรุง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
127 โรงเรียนบ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
128 โรงเรียนสามัคคีสำราญวิทย์ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
129 โรงเรียนโนนเมืองประชานุเคราะห์ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
130 โรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
131 โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
132 โรงเรียนแก้งนางราษฎร์บำรุง 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
133 โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา 4 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
134 โรงเรียนดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
135 โรงเรียนบ้านหนาดสงเคราะห์ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
136 โรงเรียนวังเกาะเหล็กทุ่งสว่างวิทย์ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
137 โรงเรียนคำแคนราษฎร์วิทยา 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
138 โรงเรียนด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
139 โรงเรียนคอนเรียบอนุกูล 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
140 โรงเรียนท่านาจานวิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
141 โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
142 โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
143 โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ศรี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
144 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
145 โรงเรียนสะอาดไชยศรี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
146 โรงเรียนหนองตุวิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
147 โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
148 โรงเรียนเขื่อนภูมิพล 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
149 โรงเรียนบ้านดอนสนวน 4 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
150 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 4 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
151 โรงเรียนกลางหมื่นสงเคราะห์ 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
152 โรงเรียนบ้านสว่าง 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
153 โรงเรียนสะอาดสมศรีวิทยา 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
154 โรงเรียนคำหุ่งราษฎร์บำรุง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
155 โรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
156 โรงเรียนน้ำจั้นราษฎร์บำรุง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
157 โรงเรียนหลักเมืองกมลาไสย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
158 โรงเรียนเหล่าสูงวิทยา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
159 โรงเรียนหนองหัวช้าง 2 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
160 โรงเรียนคำโพนทองราษฎร์นิยม 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
161 โรงเรียนคำแคนวิทยา 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
162 โรงเรียนดงเมืองวิทยาคาร 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
163 โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
164 โรงเรียนเหล่าค้อ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
165 โรงเรียนบ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
166 โรงเรียนคำไผ่สงเคราะห์ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
167 โรงเรียนโคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]