หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
ณ ..โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง........
ระหว่าง วันที่ ......6-8

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย อาคารชมพูพันธ์ทิพย์ ห้อง ป.2/4 และ ป.2/5 7 พ.ย. 2556 09.00-17.00
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย อาคารชมพูพันธ์ทิพย์ ห้อง ป.2/6 และ ป.4/7 7 พ.ย. 2556 09.00-17.00
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
-
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย อาคารชมพูพันธ์ทิพย์ ห้อง ป.2/1 และ ป.2/2 7 พ.ย. 2556 09.00-17.00
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย อาคารชมพูพันธุ์ทิพย์ ห้อง ป.2/3และป.2/7 7 พ.ย. 2556 09.00-17.00
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
-
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย อาคาร EMS(ดาวเรือง) ห้อง LAB MATHS 7 พ.ย. 2556 09.00-17.00
-
8 148 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
-
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย อาคารอเนกประสงค์ ห้อง เวทีอเนกประสงค์ 7 พ.ย. 2556 09.00-12.00
-
10 150 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
-
-
11 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย อาคารอเนกประสงค์ ห้อง เวทีอเนกประสงค์ 7 พ.ย. 2556 13.00-17.00
-
12 153 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
-
-
13 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย อาคาร ป.6 (เฟื่องฟ้า) ห้อง ป.6/6 7 พ.ย. 2556 09.00-17.00
-
14 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย อาคาร ป. 6 (เฟื่องฟ้า) ห้อง ป.6/4 7 พ.ย. 2556 09.00-17.00
-
15 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
-
-
16 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย อาคาร ป.6 (เพื่องฟ้า) ห้อง จริยธรรม 7 พ.ย. 2556 09.00-12.00
-
17 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย อาคาร ป. 6 (เฟื่องฟ้า) ห้อง จริยธรรม 7 พ.ย. 2556 13.00-17.00
-
18 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
-
-
19 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย อาคาร ป. 6(เฟื่องฟ้า) ห้อง คุณภาพ ป.6 7 พ.ย. 2556 09.00-17.00
-
20 170 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]