หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
ณ ..โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง........
ระหว่าง วันที่ ......6-8

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 030 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย อาคาร ป. 3 (อินทนิล) ห้อง ป.3/1 7 พ.ย. 2556 09.00-17.00
-
2 031 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย อาคาร ป. 3 (อินทนิล) ห้อง ห้อง ป. 3/2 7 พ.ย. 2556 09.00-17.00
-
3 032 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
-
-
4 007 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.3 (อินทนิล) ห้อง ป.3/3 7 พ.ย. 2556 09.00-17.00
-
5 008 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป. 3 (อินทนิล) ห้อง ห้อง ป. 3/4 7 พ.ย. 2556 09.00-17.00
-
6 009 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
-
-
7 036 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.3 (อินทนิล) ห้อง ป.3/5 7 พ.ย. 2556 09.00-17.00
-
8 037 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย อาคาร ป. 3 (อินทนิล) ห้อง ป.3/6 7 พ.ย. 2556 09.00-17.00
-
9 038 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
-
-
10 041 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
-
-
11 046 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย อาคาร ป.3 (อินทนิล) ห้อง ป.3/7 7 พ.ย. 2556 09.00-17.00
-
12 047 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]