บรรยากาศภาพถ่าย
ภาพบรรยากาศการเตรียมงาน
ภาพบรรยากาศการประชุมคณะกรรมการตัดสิน
ภาพบรรยากาศกิจกรรมพิธีเปิด
ภาพบรรยากาศสถานที่แข่งขัน 1
ภาพบรรยากาศสถานที่แข่งขัน 2
วันอังคาร ที่ 12 พฤศจิกายน 2556 เวลา 22:50 น.