หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
กำหนดการแข่งขันในวันที่ 29-31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556 และวันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
สถานที่แข่งขัน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองแดง อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ม.2 29 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองแดง อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ม.2 30 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองแดง อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ม.2 31 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
4 125 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองแดง อาคารอเนกประสงค์ 29 ต.ค. 2556 10.00-15.00 โรงเรียนที่ทำการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ให้เตรียมโต๊ะวางโครงงานมาเอง
5 126 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองแดง อาคารอเนกประสงค์ 30 ต.ค. 2556 10.00-15.00 โรงเรียนที่ทำการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ให้เตรียมโต๊ะวางโครงงานมาเอง
6 710 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองแดง อาคารอเนกประสงค์ 31 ต.ค. 2556 10.00-15.00 โรงเรียนที่ทำการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ให้เตรียมโต๊ะวางโครงงานมาเอง
7 711 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองแดง อาคารอเนกประสงค์ 1 พ.ย. 2556 10.00-15.00 โรงเรียนที่ทำการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ให้เตรียมโต๊ะวางโครงงานมาเอง
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองแดง อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 30 ต.ค. 2556 09.00-11.30 โรงเรียนที่ทำการแข่งขัน ให้นำคอมพิวเตอร์พร้อมปลั๊กไฟที่ใช้สำหรับการแข่งขันมาเอง
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองแดง อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 31 ต.ค. 2556 09.00-11.30 โรงเรียนที่ทำการแข่งขัน ให้นำคอมพิวเตอร์พร้อมปลั๊กไฟที่ใช้สำหรับการแข่งขันมาเอง
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองแดง อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง สมุด 30 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองแดง อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง สมุด 31 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองแดง อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง สมุด 1 พ.ย. 2556 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]