หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
กำหนดการแข่งขันในวันที่ 29-31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556 และวันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
สถานที่แข่งขัน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 701 การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย โรงเรียนบ้านหนองโก อาคารเอนกประสงค์ 29 ต.ค. 2556
30 ต.ค. 2556
09.00-16.00 ลำดับที่ 1-9 ได้แก่ ศูนย์เครือข่ายชุมแพ ศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ ศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง ศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด ศูนย์เครือข่ายบูรพา และศูนย์เครือ
2 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนบ้านหนองโก อาคารแข่งขันปั้นดินน้ำมันและสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ชั้น 1 ห้อง 1.2.3 29 ต.ค. 2556 09.00-16.00
-
3 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนบ้านหนองโก อาคารแข่งขันปั้นดินน้ำมันและสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ชั้น 1 ห้อง 1.2.3 30 ต.ค. 2556 09.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]