หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
กำหนดการแข่งขันในวันที่ 29-31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556 และวันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
สถานที่แข่งขัน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลสีชมพู ใต้อาคาร3 29 ต.ค. 2556 09.00 -
-
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสีชมพู สนามฟุตบอล 29 ต.ค. 2556 09.00 -
-
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสีชมพู สนามฟุตบอล 30 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00
-
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสีชมพู อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง สภานักเรียน 29 ต.ค. 2556 09.00 -
-
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสีชมพู อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง สภานักเรียน 30 ต.ค. 2556 09.00 -
-
6 092 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสีชมพู อาคารอนุบาล 30 ต.ค. 2556 09.00 -
-
7 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสีชมพู อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 127,128 29 ต.ค. 2556 09.00 - 15.00
-
8 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสีชมพู อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 127,128 30 ต.ค. 2556 09.00 - 15.00
-
9 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสีชมพู อาคารห้องสมุด 29 ต.ค. 2556 09.00
-
10 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสีชมพู อาคารห้องสมุด 30 ต.ค. 2556 09.00
-
11 511 การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสีชมพู อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 121,122 29 ต.ค. 2556 09.00 -
-
12 513 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสีชมพู อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 121,122 30 ต.ค. 2556 09.00 -
-
13 510 การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสีชมพู อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 123.124 29 ต.ค. 2556 09.00 -
-
14 514 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสีชมพู อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 123,124 30 ต.ค. 2556 09.00 -
-
15 512 การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสีชมพู อาคาร 2 ชั้น 2 29 ต.ค. 2556 09.00 -
-
16 515 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสีชมพู อาคาร 2 ชั้น 2 30 ต.ค. 2556 09.00 -
-
17 509 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสีชมพู อาคาร 2 ชั้น 1 29 ต.ค. 2556 09.00 -
-
18 516 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสีชมพู อาคาร 2 ชั้น 1 30 ต.ค. 2556 09.00
-
19 718 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสีชมพู สนามฟุดบอล 30 ต.ค. 2556 09.00
-
20 719 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสีชมพู สนามฟุตบอล 30 ต.ค. 2556 09.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]