หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม นายเอนก คำยัง   0819750579
2 โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา นายคำเบ็ง รถสีดา   0862184161
3 โรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน นายวีรวุฒิ พูลผล   0819644644
4 โรงเรียนนาจานศึกษา นายประครอง วรรณพันธ์  
5 โรงเรียนบ้านศรีสุข นายสมเด็จ อิธิตา  
6 โรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยา นายภิรมย์ คำบุญเกิด   0868593926
7 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ นายกฤษฎา โซ่มาลา   0819542256
8 โรงเรียนบ้านหนองแดง นายบุญศรี เคนมิ่ง   0819541630
9 โรงเรียนบ้านหนองโก นายสมาน เพชรนาวา   0810551307
10 โรงเรียนบ้านหนองไฮ-วังขอนยม นายเรืองวิทย์ จันทร์ลือชา   0857428289
11 โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) นายวิเชียร ดีสม   0819641077
12 โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ นายจำเริญ อุ่นใจ   0810571457
13 โรงเรียนอนุบาลสีชมพู นายประเวช สุวรรณา   0874604602
14 โรงเรียนโนนสำราญหนองหญ้าขาว นายประดิษฐ์ หล้าทูนธีรกุล   0857385995

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]