เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมท้องถิ่น
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
29 ต.ค. 2556
30 ต.ค. 2556
31 ต.ค. 2556
1 พ.ย. 2556
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
ผลการแข่งขันระดับภาค (นครพนม-มุกดาหาร

ประกาศผลการแข่งขันระดับภาค

(นครพนม-มุกดาหาร) : สพป.ขอนแก่น เขต ๕

http://esan63.sillapa.net/sp-center/

  

วันเสาร์ ที่ 14 ธันวาคม 2556 เวลา 11:49 น.
เกียรติบัตร ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (สพป.ขก.5)

เกียรติบัตรสำหรับ

ครูและนักเรียน
กรรมการตัดสิน
กรรมการจัดการแข่งขัน
  

โรงเรียนสามารถพิมพ์เกียรติบัตร
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
วันเสาร์ ที่ 23 พฤศจิกายน 2556 เวลา 07:34 น.
บรรยากาศภาพถ่าย
ภาพบรรยากาศการเตรียมงาน
ภาพบรรยากาศการประชุมคณะกรรมการตัดสิน
ภาพบรรยากาศกิจกรรมพิธีเปิด
ภาพบรรยากาศสถานที่แข่งขัน 1
ภาพบรรยากาศสถานที่แข่งขัน 2
วันอังคาร ที่ 12 พฤศจิกายน 2556 เวลา 22:50 น.
คำสั่งคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
คำสั่งคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
"จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556"
   คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานและคณะกรรมการตัดสิน
   บัญชีรายชื่อคณะกรรมการตัดสิน
   โรงเรียนบ้านหนองโก
   โรงเรียนโนนสำราญหนองหญ้าขาว
   โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม
   โรงเรียนบ้านหนองแดง
   โรงเรียนบ้านหนองไฮ-วังขอนยม
   โรงเรียนบ้านหนองทุ่มประชาสรรค์
   โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)
   โรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน/โรงเรียนนาจานศึกษา
   โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ
   โรงเรียนอนุบาลสีชมพู
   โรงเรียนบ้านศรีสุข
   โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา
   โรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยา
วันอาทิตย์ ที่ 27 ตุลาคม 2556 เวลา 12:51 น.
 

 
 
  ประกาศ!!! การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. กิจกรรม การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ของ สพป. และ สพม. ทุกรายการ ไม่มีการจัดระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามเกณฑ์ จะมีการแข่งขันในระดับภาค โดยการส่งโครงร่างการประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2556 โดยดำเนินการดังนี้
1. ดาวน์โหลดใบสมัคร
2. ส่งผลงานและแนบใบสมัคร(กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว)
ตามรายละเอียดที่
http://www.innoobec.org/?page=RobotProject56&language=th
 
 
***** ประกาศจากส่วนกลาง *****

เขตใดที่แข่งขันเสร็จแล้ว ให้ admin ทำการเข้าระบบ แล้วไปที่เมนู
"(1) ประกาศตัวแทนแข่งต่อ" แล้วตรวจสอบความถูกต้องให้ครบถ้วนทุกกิจกรรม จากนั้นไปที่เมนู
"(2) แจ้งโอนข้อมูลเข้าระดับภาค" แล้วคลิกที่ "แจ้งระดับภาคให้โอนข้อมูล"

เมื่อทำการแจ้งโอนข้อมูลแล้ว ผู้ดูแลเว็บระดับภาค จะทำการโอนข้อมูลให้ท่านเอง โดยเมื่อโอนเสร็จ สถานะของเว็บจะเปลี่ยนเป็น "โอนข้อมูลแล้ว"
เป็นอันเสร็จสิ้นการตัดตัวแทนเข้าแข่งระดับภาค โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อการลงทะเบียนได้ที่เว็บระดับภาค แยกตาม สพป. และ สพม.

 
 

การพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน

  ในระดับภาค(นครพนม-มุกดาหาร)

    username password รายโรงเรียน

   คู่มือการพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค
  
    โรงเรียนสามารถ ใช้รหัส username password รายโรงเรียน
     เพื่อพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน ตามเว็บไซต์นี้
     http://www.esan63.sillapa.net/sp-center/)

     ตัวอย่างบัตรประจำตัว นักเรียน-ครูผู้ฝึกสอน
     คุณครูผู้ฝึกสอนและนักเรียน ให้เตรียมรูปภาพขนาด
     450x600 pixels นามสกุล .jpg
     สำหรับเพิ่มรูปในบัตรประจำตัว
 
 

ประกาศผลการแข่งขันระดับเขตพื้นที่

         http://esan63.sillapa.net/sp-kkn5/?name=category&file=view_all

         สรุปเหรียญรายโรงเรียน  http://esan63.sillapa.net/sp-kkn5/?name=report

         รายชื่อกิจกรรมที่เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาค
          http://esan63.sillapa.net/sp-kkn5/modules/
          report/report_winner.php
 

 

ข่าวจากส่วนกลาง

คำอธิบายทำความเข้าใจรายละเอียดในกติกาการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557
การส่งทีมการประกวด การสวดมนต์แปล ระดับชั้น ป.๑-ม.๓ ระดับภาค
สื่อประกอบการศึกษา วิชาประวัติศาสตร์
ตอบข้อหารือการจัดแข่งขันศิลปหัตถกรรมในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ทำความเข้าใจ การแข่งขัน Cross word A Math คำคม ซูโดกุ
เพลงที่ใช้ในการแข่งขันวงดนตรีไทย
รายละเอียด การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี (ขยายเวลารับโครงร่างโครงงานภายใน 30 ก.ย. 2557)
Download ไฟล์สนามแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ และแบบบันทึกคะแนน
ปรับปรุงเกณฑ์ใหม่ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
ประกาศนโยบายฉบับใหม่ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64
ประกาศพิธีมอบรางวัล OBEC AWARDS
แจ้งการอบรม admin ของเขตพื้นที่
การประชุม Administrator สพฐ.โปรแกรมศิลปหัตถกรรม ครั้งที่64
ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557
จัดส่งเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศทุกกิจกรรม
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 269
จำนวนทีม 2,700
จำนวนนักเรียน 6,948
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 4,082
จำนวนกรรมการ 1,592
ครู+นักเรียน 11,030
ครู+นักเรียน+กรรมการ 12,622
ประกาศผลแล้ว 312/335 (93.13%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 20
เมื่อวาน 117
สัปดาห์นี้ 137
สัปดาห์ที่แล้ว 199
เดือนนี้ 828
เดือนที่แล้ว 4,441
ปีนี้ 41,887
ทั้งหมด 267,092