หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ขอนแก่น เขต 4

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา 57 35 64.81% 9 16.67% 6 11.11% 4 7.41% 54
2 โรงเรียนชุนชนหนองกุงวิทยา 49 30 65.22% 10 21.74% 4 8.7% 2 4.35% 46
3 โรงเรียนบ้านคำบง 58 29 58% 16 32% 4 8% 1 2% 50
4 โรงเรียนชุมชนดูนสาด 49 24 55.81% 9 20.93% 8 18.6% 2 4.65% 43
5 โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญ 46 22 59.46% 7 18.92% 3 8.11% 5 13.51% 37
6 โรงเรียนน้ำพอง 39 21 60% 13 37.14% 1 2.86% 0 0% 35
7 โรงเรียนมนตรีศึกษา 42 21 63.64% 8 24.24% 1 3.03% 3 9.09% 33
8 โรงเรียนอนุบาลอุบลรัตน์ 39 20 66.67% 5 16.67% 4 13.33% 1 3.33% 30
9 โรงเรียนบ้านสองคอนศืรืคุรุราฏร์ 28 19 73.08% 5 19.23% 2 7.69% 0 0% 26
10 โรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือ 24 19 82.61% 1 4.35% 2 8.7% 1 4.35% 23
11 โรงเรียนชุมชนกระนวน 28 17 65.38% 6 23.08% 2 7.69% 1 3.85% 26
12 โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ 28 16 66.67% 5 20.83% 2 8.33% 1 4.17% 24
13 โรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยา 27 16 66.67% 3 12.5% 3 12.5% 2 8.33% 24
14 โรงเรียนบ้านสำโรง 30 15 60% 5 20% 4 16% 1 4% 25
15 โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ 43 14 48.28% 5 17.24% 9 31.03% 1 3.45% 29
16 โรงเรียนบ้านวังชัย 25 14 66.67% 3 14.29% 2 9.52% 2 9.52% 21
17 โรงเรียนบ้านเพีัยฟานโนนสวรรค์ 31 13 52% 5 20% 3 12% 4 16% 25
18 โรงเรียนบ้านทรายมูล 24 13 59.09% 5 22.73% 1 4.55% 3 13.64% 22
19 โรงเรียนหนองโนวิทยาคาร 18 13 76.47% 3 17.65% 1 5.88% 0 0% 17
20 โรงเรียนบ้านหนองโก 20 13 68.42% 2 10.53% 3 15.79% 1 5.26% 19
21 โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ 19 13 86.67% 2 13.33% 0 0% 0 0% 15
22 โรงเรียนบ้านวังโพน 24 12 50% 6 25% 4 16.67% 2 8.33% 24
23 โรงเรียนบ้านห้วยเตย 19 12 70.59% 3 17.65% 2 11.76% 0 0% 17
24 โรงเรียนบ้านม่วงหวาน 25 12 52.17% 2 8.7% 5 21.74% 4 17.39% 23
25 โรงเรียนกู่สว่างสามัคคี 16 12 75% 1 6.25% 1 6.25% 2 12.5% 16
26 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 17 11 68.75% 2 12.5% 2 12.5% 1 6.25% 16
27 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา34 14 11 78.57% 2 14.29% 0 0% 1 7.14% 14
28 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 12 10 90.91% 1 9.09% 0 0% 0 0% 11
29 โรงเรียนหนองแวงเรือประชาศึกษา 21 9 47.37% 7 36.84% 3 15.79% 0 0% 19
30 โรงเรียนอุดมพัฒน์ฟินิคซอุปถัมภ์ 30 9 45% 7 35% 2 10% 2 10% 20
31 โรงเรียนบ้านคำแก่นคูณ 20 9 60% 4 26.67% 2 13.33% 0 0% 15
32 โรงเรียนบ้านคำจั่น (ปาสนะเตนุสรณ์) 16 9 60% 3 20% 3 20% 0 0% 15
33 โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง 26 8 38.1% 7 33.33% 5 23.81% 1 4.76% 21
34 โรงเรียนบ้านฝางวิทยา 29 8 38.1% 6 28.57% 7 33.33% 0 0% 21
35 โรงเรียนบ้านหัวนาคำ 24 8 44.44% 6 33.33% 3 16.67% 1 5.56% 18
36 โรงเรียนบ้านโคกสง่านางาม 12 8 66.67% 3 25% 1 8.33% 0 0% 12
37 โรงเรียนบ้านผักหนาม 12 8 66.67% 2 16.67% 2 16.67% 0 0% 12
38 โรงเรียนบ้านขามป้อมดงเย็น 12 8 66.67% 2 16.67% 1 8.33% 1 8.33% 12
39 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด 14 8 61.54% 1 7.69% 3 23.08% 1 7.69% 13
40 โรงเรียนหนองขามพิทยาคม 23 8 61.54% 1 7.69% 2 15.38% 2 15.38% 13
41 โรงเรียนบ้านบ่อ 22 7 35% 7 35% 5 25% 1 5% 20
42 โรงเรียนบ้านคำครึ่ง 16 7 46.67% 6 40% 2 13.33% 0 0% 15
43 โรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็ง 20 7 46.67% 6 40% 1 6.67% 1 6.67% 15
44 โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยห้วยโจดโนนขามแป 16 7 53.85% 5 38.46% 0 0% 1 7.69% 13
45 โรงเรียนบ้านขุนด่าน 13 7 58.33% 3 25% 2 16.67% 0 0% 12
46 โรงเรียนบ้านหัวดง 12 7 58.33% 3 25% 1 8.33% 1 8.33% 12
47 โรงเรียนบ้านนาเรียง 12 7 63.64% 3 27.27% 0 0% 1 9.09% 11
48 โรงเรียนบ้านดง 17 7 53.85% 2 15.38% 1 7.69% 3 23.08% 13
49 โรงเรียนบ้านคำบอนคุรุราษฏร์บำรุง 9 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
50 โรงเรียนนามูลวิทยาคม 9 7 77.78% 1 11.11% 1 11.11% 0 0% 9
51 โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ์ 11 6 66.67% 3 33.33% 0 0% 0 0% 9
52 โรงเรียนนาคำพิทยาสรรพ์ 12 6 54.55% 2 18.18% 2 18.18% 1 9.09% 11
53 โรงเรียนน้ำพองประชานุกูล 13 6 60% 2 20% 2 20% 0 0% 10
54 โรงเรียนบ้านหัวบึง 7 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
55 โรงเรียนบ้านกุดพังทุย 17 5 31.25% 5 31.25% 2 12.5% 4 25% 16
56 โรงเรียนบ้านโนนแดงโคกเล้า 12 5 41.67% 5 41.67% 0 0% 2 16.67% 12
57 โรงเรียนบ้านโคกกลางวิทยา 12 5 45.45% 3 27.27% 2 18.18% 1 9.09% 11
58 โรงเรียนบ้านกระนวน 14 5 41.67% 3 25% 1 8.33% 3 25% 12
59 โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว 11 5 55.56% 3 33.33% 1 11.11% 0 0% 9
60 โรงเรียนพัฒนาการศึกษา 11 5 62.5% 2 25% 0 0% 1 12.5% 8
61 โรงเรียนบ้านนางิ้วนาโพธิ์ 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
62 โรงเรียนบ้านคำแมด 9 5 55.56% 1 11.11% 2 22.22% 1 11.11% 9
63 โรงเรียนบ้านหนองโอง 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
64 โรงเรียนบ้านหนองอ้อโคกสว่าง 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
65 โรงเรียนบ้านโนน 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
66 โรงเรียนบ้านคำม่วงดงเย็น 9 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
67 โรงเรียนบ้านภูคำเบ้า 6 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
68 โรงเรียนบ้านนาขาม 22 4 25% 7 43.75% 3 18.75% 2 12.5% 16
69 โรงเรียนศรีสมบูรณ์วิทยา 19 4 23.53% 6 35.29% 5 29.41% 2 11.76% 17
70 โรงเรียนบ้านน้ำสามวัง 14 4 36.36% 6 54.55% 0 0% 1 9.09% 11
71 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส 15 4 28.57% 4 28.57% 4 28.57% 2 14.29% 14
72 โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง 14 4 33.33% 4 33.33% 2 16.67% 2 16.67% 12
73 โรงเรียนชุมชนน้ำอ้อม 19 4 40% 4 40% 1 10% 1 10% 10
74 โรงเรียนพระธาตุขามแก่น 13 4 44.44% 4 44.44% 0 0% 1 11.11% 9
75 โรงเรียนบ้านหัวฝายประชานุกูล 9 4 44.44% 4 44.44% 0 0% 1 11.11% 9
76 โรงเรียนบ้านโคกสูงสะอาด 12 4 33.33% 3 25% 1 8.33% 4 33.33% 12
77 โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์ 12 4 44.44% 3 33.33% 1 11.11% 1 11.11% 9
78 โรงเรียนชุมชนบ้านบัวใหญ่ 9 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
79 โรงเรียนบ้านทรัพย์ภูพาน 9 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
80 โรงเรียนบ้านบะแต้ 9 4 44.44% 1 11.11% 3 33.33% 1 11.11% 9
81 โรงเรียนบ้านโนนทองห้วยบาก 7 4 57.14% 1 14.29% 2 28.57% 0 0% 7
82 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 7 4 57.14% 1 14.29% 2 28.57% 0 0% 7
83 โรงเรียนบ้านห้วยเชือก 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
84 โรงเรียนบ้านโนนหัวช้าง 9 4 57.14% 0 0% 3 42.86% 0 0% 7
85 โรงเรียนบ้านหนองแต้ 22 3 23.08% 4 30.77% 4 30.77% 2 15.38% 13
86 โรงเรียนบ้านโนนเชือก 12 3 27.27% 4 36.36% 2 18.18% 2 18.18% 11
87 โรงเรียนบ้านสระกุด 15 3 23.08% 3 23.08% 3 23.08% 4 30.77% 13
88 โรงเรียนบ้านโนนศิลาราศรี 12 3 37.5% 3 37.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
89 โรงเรียนบ้านคำไฮผักแว่น 8 3 37.5% 3 37.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
90 โรงเรียนนวลน้อยพิทยา 10 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 7
91 โรงเรียนบ้านนาฝาย 7 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
92 โรงเรียนบ้านจำปาหัวบึง 9 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
93 โรงเรียนบ้านสว่าง 7 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
94 โรงเรียนบ้านนาค้อ 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
95 โรงเรียนบ้านหนองคู 6 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
96 โรงเรียนบ้านท่าลาดคำตานา 6 3 50% 1 16.67% 0 0% 2 33.33% 6
97 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 7 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
98 โรงเรียนบ้านห้วยทรายศึกษา 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
99 โรงเรียนบ้านโสกม่วง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
100 โรงเรียนบ้านโสกเสี้ยวแสนสุข 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
101 โรงเรียนบ้านหนองผือ 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
102 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด (สาขา) 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
103 โรงเรียนบ้านนาฝายเหนือ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
104 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์เก่าข่า 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
105 โรงเรียนอนุบาลนวลน้อย 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
106 โรงเรียนบ้านหนองแวงคูป่าชาติ 12 2 22.22% 4 44.44% 2 22.22% 1 11.11% 9
107 โรงเรียนบ้านกุดเชียงมี 9 2 25% 4 50% 2 25% 0 0% 8
108 โรงเรียนบ้านคอกคีแสนตอ 10 2 25% 4 50% 1 12.5% 1 12.5% 8
109 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 7 2 33.33% 4 66.67% 0 0% 0 0% 6
110 โรงเรียนบ้านศาลาดินห้วยเตย 9 2 25% 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 8
111 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำมูล 8 2 28.57% 3 42.86% 0 0% 2 28.57% 7
112 โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินแปลง 6 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
113 โรงเรียนบ้านแห้ว 6 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
114 โรงเรียนบ้านหนองหว้าสุขใจ 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
115 โรงเรียนบ้านหนองแสงน้อย 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
116 โรงเรียนบ้านหนองแวง 5 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
117 โรงเรียนบ้านห้วยยางสะอาด 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
118 โรงเรียนบ้านแสงสว่าง 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
119 โรงเรียนบ้านโนนสว่างหนองตานา 6 2 33.33% 1 16.67% 3 50% 0 0% 6
120 โรงเรียนบ้านคำม่วง 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
121 โรงเรียนบ้านดงบังคุรุราษฏร์บำรุง 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
122 โรงเรียนบ้านห้วยหินลาด 9 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
123 โรงเรียนศรีเมืองแอม 6 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
124 โรงเรียนบ้านห้วยเสือเต้น 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
125 โรงเรียนบ้านโนนจิก 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
126 โรงเรียนบ้านโนนสังป่ารัง 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
127 โรงเรียนบ้านหลุบเลา 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
128 โรงเรียนบ้านกุดพังเครือ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
129 โรงเรียนสองห้องประชาบำรุง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
130 โรงเรียนบ้านบึงกลาง 4 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
131 โรงเรียนบ้านหนองกุงดิ่ง 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
132 โรงเรียนบ้านหนองแวงเป่ง 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
133 โรงเรียนบ้านโนนสง่า 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
134 โรงเรียนบ้านกุดกว้าง 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
135 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ประชารัฐรังสรรค์ 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
136 โรงเรียนศิลาโป่งคำ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
137 โรงเรียนโคกสว่าง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
138 โรงเรียนบ้านฟากพอง 8 1 16.67% 3 50% 2 33.33% 0 0% 6
139 โรงเรียนบ้านป่าหวายนั่งราษฏร์บำรุง 7 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
140 โรงเรียนบ้านโนนพยอม 7 1 16.67% 3 50% 0 0% 2 33.33% 6
141 โรงเรียนบ้านโคกกลางนาล้อม 6 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
142 โรงเรียนคูคำพิทยาสรรพ์ 5 1 20% 2 40% 0 0% 2 40% 5
143 โรงเรียนบ้านคำมืดวิทยา 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
144 โรงเรียนบ้านหนองชา 4 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
145 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ชัย 4 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
146 โรงเรียนบ้านวังเกิ้ง 4 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
147 โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล 4 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
148 โรงเรียนบ้านาง้อง 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
149 โรงเรียนบ้านคำนางปุ่ม 5 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
150 โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ์ 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
151 โรงเรียนบ้านคำมืด 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
152 โรงเรียนหนองแสง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
153 โรงเรียนบ้านหินลาด 4 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
154 โรงเรียนบ้านกุดกระหนวน 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
155 โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม 12 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
156 โรงเรียนบ้านดงเย้น 3 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
157 โรงเรียนบ้านท่ากระเสริม 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
158 โรงเรียนป่าเปือยเทพอำนวย 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
159 โรงเรียนบ้านคำป่าก่อ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
160 โรงเรียนบ้านบ่อใหญ่ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
161 โรงเรียนบ้านสร้างแซ่งวังถั่ว 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
162 โรงเรียนบ้านโคกใหม่นายม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
163 โรงเรียนบ้านคำสมบูรณ์ 5 0 0% 4 80% 1 20% 0 0% 5
164 โรงเรียนบ้านคำบอนวิทยา 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
165 โรงเรียนบ้านสะอาดหนองเรือ 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
166 โรงเรียนบ้านทางพาดเขาสวนกวาง 4 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
167 โรงเรียนบ้านโสกแสง 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
168 โรงเรียนบ้านดงเรือง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
169 โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ท่ามะเดื่อน้อย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
170 โรงเรียนบ้านป่าติ้ว 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
171 โรงเรียนบ้านหนองกุงขี้ควง 4 0 0% 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 3
172 โรงเรียนบ้านดงเรืองประชาสรรพ์ 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
173 โรงเรียนโนนหัวช้าง 6 0 0% 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 3
174 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 2 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
175 โรงเรียนบ้านด้วงหนองหญ้ารังกา 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
176 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่หนองโน 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
177 โรงเรียนบ้านดงมัน 2 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
178 โรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
179 โรงเรียนโคกสูงกุดน้ำใส 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
180 โรงเรียนบ้านคำแคนคำเจริญ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
181 โรงเรียนบ้านหนองหารจาง 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
182 โรงเรียนบ้านหม้อ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]