หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ขอนแก่น เขต 3

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน 49 31 64.58% 9 18.75% 5 10.42% 3 6.25% 48
2 โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง 54 31 63.27% 7 14.29% 3 6.12% 8 16.33% 49
3 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 41 30 75% 6 15% 2 5% 2 5% 40
4 โรงเรียนบ้านสำโรง 52 26 54.17% 12 25% 5 10.42% 5 10.42% 48
5 โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด 47 26 60.47% 8 18.6% 4 9.3% 5 11.63% 43
6 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 35 22 68.75% 4 12.5% 3 9.38% 3 9.38% 32
7 โรงเรียนซู่เอ็ง 26 21 80.77% 2 7.69% 2 7.69% 1 3.85% 26
8 โรงเรียนชุมชนหนองเม็ก 39 20 52.63% 5 13.16% 6 15.79% 7 18.42% 38
9 โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้ง 38 19 61.29% 5 16.13% 5 16.13% 2 6.45% 31
10 โรงเรียนอมตวิทยา 31 18 62.07% 6 20.69% 2 6.9% 3 10.34% 29
11 โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 25 18 72% 5 20% 2 8% 0 0% 25
12 โรงเรียนบ้านหนองแวงมน 40 17 44.74% 11 28.95% 3 7.89% 7 18.42% 38
13 โรงเรียนบ้านหันศิลางาม 26 16 64% 3 12% 2 8% 4 16% 25
14 โรงเรียนบ้านหันใหญ่ 30 15 57.69% 5 19.23% 3 11.54% 3 11.54% 26
15 โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 21 15 71.43% 5 23.81% 1 4.76% 0 0% 21
16 โรงเรียนบ้านหนองสะแบงศรีชุมพร 24 15 65.22% 4 17.39% 1 4.35% 3 13.04% 23
17 โรงเรียนบ้านคอนฉิม 23 15 68.18% 4 18.18% 1 4.55% 2 9.09% 22
18 โรงเรียนโนนจันทึกห้วยแกวิทยา 22 14 70% 2 10% 1 5% 3 15% 20
19 โรงเรียนไตรมิตรพัฒนศึกษา 29 13 50% 4 15.38% 4 15.38% 5 19.23% 26
20 โรงเรียนเบญจคามสามัคคี 23 13 72.22% 2 11.11% 2 11.11% 1 5.56% 18
21 โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม 38 12 37.5% 11 34.38% 6 18.75% 3 9.38% 32
22 โรงเรียนหนองกุงห้วยเสียววิทยา 40 12 37.5% 8 25% 5 15.63% 7 21.88% 32
23 โรงเรียนบ้านดงเค็ง 22 12 63.16% 2 10.53% 5 26.32% 0 0% 19
24 โรงเรียนบ้านชาดศรีสมบูรณ์ 21 11 57.89% 2 10.53% 3 15.79% 3 15.79% 19
25 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 13 11 84.62% 1 7.69% 0 0% 1 7.69% 13
26 โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ 23 10 45.45% 10 45.45% 0 0% 2 9.09% 22
27 โรงเรียนจตุคามวิทยา 28 10 40% 8 32% 0 0% 7 28% 25
28 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 18 10 62.5% 5 31.25% 1 6.25% 0 0% 16
29 โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ 18 10 62.5% 5 31.25% 1 6.25% 0 0% 16
30 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว 22 10 47.62% 4 19.05% 4 19.05% 3 14.29% 21
31 โรงเรียนหนองแวงยาว 21 10 50% 3 15% 4 20% 3 15% 20
32 โรงเรียนบ้านหนองไฮประชาสรรค์ 17 10 62.5% 2 12.5% 3 18.75% 1 6.25% 16
33 โรงเรียนบ้านโนนธาตุ 20 9 50% 8 44.44% 1 5.56% 0 0% 18
34 โรงเรียนบ้านทางขวาง 19 9 47.37% 6 31.58% 2 10.53% 2 10.53% 19
35 โรงเรียนโพธิ์ทองหนองน้ำขุ่นเหนือ 18 9 50% 5 27.78% 2 11.11% 2 11.11% 18
36 โรงเรียนบ้านวังขอนพาดหนองแวง 19 9 56.25% 5 31.25% 0 0% 2 12.5% 16
37 โรงเรียนบ้านหินลาดนาดี 12 9 75% 2 16.67% 1 8.33% 0 0% 12
38 โรงเรียนอนุบาลสุรีพร 13 9 69.23% 2 15.38% 0 0% 2 15.38% 13
39 โรงเรียนบ้านเปือยใหญ่ชาติหนองบ่อ 28 8 32% 12 48% 3 12% 2 8% 25
40 โรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิม 19 8 66.67% 4 33.33% 0 0% 0 0% 12
41 โรงเรียนบ้านรัตนะ 22 8 38.1% 3 14.29% 4 19.05% 6 28.57% 21
42 โรงเรียนบ้านห้วยทรายทุ่งมน 22 8 42.11% 3 15.79% 4 21.05% 4 21.05% 19
43 โรงเรียนบ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู 18 8 47.06% 3 17.65% 3 17.65% 3 17.65% 17
44 โรงเรียนวัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์) 16 8 53.33% 3 20% 1 6.67% 3 20% 15
45 โรงเรียนมิตรภาพ2 13 7 53.85% 5 38.46% 0 0% 1 7.69% 13
46 โรงเรียน ศูนย์เครือข่ายภูดิน 14 7 50% 4 28.57% 2 14.29% 1 7.14% 14
47 โรงเรียนบ้านดอนโจด 14 7 53.85% 3 23.08% 3 23.08% 0 0% 13
48 โรงเรียนอำไพพิทยา 15 7 58.33% 3 25% 2 16.67% 0 0% 12
49 โรงเรียนบ้านหนองแวงโสกพระ 12 7 58.33% 3 25% 1 8.33% 1 8.33% 12
50 โรงเรียนบ้านกุดหมากเห็บ 12 7 63.64% 2 18.18% 1 9.09% 1 9.09% 11
51 โรงเรียนบ้านวังคูณ 11 7 63.64% 1 9.09% 2 18.18% 1 9.09% 11
52 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนหัน 19 7 77.78% 0 0% 1 11.11% 1 11.11% 9
53 โรงเรียนบ้านหนองแสง 13 6 46.15% 6 46.15% 1 7.69% 0 0% 13
54 โรงเรียนบ้านลอมคอม 30 6 28.57% 3 14.29% 6 28.57% 6 28.57% 21
55 โรงเรียนบ้านหนองแขมอีโล 19 6 35.29% 2 11.76% 5 29.41% 4 23.53% 17
56 โรงเรียนสหราษฎร์อนุกูล 23 6 50% 2 16.67% 4 33.33% 0 0% 12
57 โรงเรียนบ้านหนองแดง 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
58 โรงเรียนบ้านหนองบัวทวิคามบำรุง 12 6 50% 0 0% 3 25% 3 25% 12
59 โรงเรียนนาโพธิ์ชีวิทยา 19 5 26.32% 9 47.37% 3 15.79% 2 10.53% 19
60 โรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี 23 5 23.81% 6 28.57% 6 28.57% 4 19.05% 21
61 โรงเรียนบ้านเหล่าโนนคูณ 12 5 45.45% 6 54.55% 0 0% 0 0% 11
62 โรงเรียนชุมชนวังหิน 13 5 41.67% 4 33.33% 2 16.67% 1 8.33% 12
63 โรงเรียนวัดอัมพร (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 14 5 45.45% 4 36.36% 1 9.09% 1 9.09% 11
64 โรงเรียนบ้านคูขาด(สถิตย์อุปถัมภ์) 10 5 50% 3 30% 2 20% 0 0% 10
65 โรงเรียนบ้านหัวนาหนองแวง 11 5 50% 3 30% 1 10% 1 10% 10
66 โรงเรียนบ้านท่าหนองหว้า 11 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
67 โรงเรียนบ้านหนองไผ่วิทยา 13 5 41.67% 2 16.67% 3 25% 2 16.67% 12
68 โรงเรียนบ้านโนนเมืองโคกกุง 10 5 55.56% 2 22.22% 2 22.22% 0 0% 9
69 โรงเรียนบ้านหนองตะครองบ้านโกรก 11 5 50% 2 20% 1 10% 2 20% 10
70 โรงเรียนบ้านหลุบคา 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
71 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อยหนองโจดหนองหอย 12 5 55.56% 0 0% 2 22.22% 2 22.22% 9
72 โรงเรียนโนนทองวิทยา 8 5 62.5% 0 0% 0 0% 3 37.5% 8
73 โรงเรียนบ้านท่านางแนว 14 4 30.77% 6 46.15% 3 23.08% 0 0% 13
74 โรงเรียนบ้านหนองอรุณ 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
75 โรงเรียนบ้านหนองแวงนางเบ้า 15 4 40% 0 0% 2 20% 4 40% 10
76 โรงเรียนบ้านหลักด่าน 6 4 66.67% 0 0% 1 16.67% 1 16.67% 6
77 โรงเรียนบ้ายเมย 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
78 โรงเรียนบ้านศุภชัย 6 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
79 โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
80 โรงเรียนบ้านวังยาวสามัคคี 15 3 20% 5 33.33% 4 26.67% 3 20% 15
81 โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว 22 3 16.67% 4 22.22% 8 44.44% 3 16.67% 18
82 โรงเรียนบ้านละหานนา 14 3 25% 4 33.33% 2 16.67% 3 25% 12
83 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสี 9 3 33.33% 4 44.44% 1 11.11% 1 11.11% 9
84 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 9 3 33.33% 3 33.33% 2 22.22% 1 11.11% 9
85 โรงเรียนหนองแซงแสงอรุณ 8 3 37.5% 3 37.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
86 โรงเรียนบ้านใหม่นาเพียง 9 3 33.33% 3 33.33% 0 0% 3 33.33% 9
87 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 9 3 42.86% 3 42.86% 0 0% 1 14.29% 7
88 โรงเรียนบ้านบะแหบหญ้าคา 8 3 42.86% 3 42.86% 0 0% 1 14.29% 7
89 โรงเรียนบ้านบ่อตะครองโนนฝ้ายสามัคคี 11 3 37.5% 2 25% 2 25% 1 12.5% 8
90 โรงเรียนบ้านหันน้อย 9 3 42.86% 2 28.57% 2 28.57% 0 0% 7
91 โรงเรียนบ้านโนนหอมโนนศาลา 9 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 2 25% 8
92 โรงเรียนบ้านเพ็กใหญ่และสระบัว 7 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
93 โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
94 โรงเรียนบ้านหนองแวงนอก 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
95 โรงเรียนบ้านตะคร้อหนองหญ้าขาว 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
96 โรงเรียนบ้านกอกโนนแต้ 6 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
97 โรงเรียนบ้านดอนชาด 6 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
98 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดงวิทยา 6 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
99 โรงเรียนบ้านปอแดง 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
100 โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา 6 3 50% 1 16.67% 0 0% 2 33.33% 6
101 โรงเรียนบ้านหนองวัดป่า 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
102 โรงเรียนบ้านเหล่านกชุม 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
103 โรงเรียนบ้านกระหนวนดอนดั่ง 10 2 20% 5 50% 3 30% 0 0% 10
104 โรงเรียนบ้านหนองกุงสว่าง 14 2 18.18% 4 36.36% 1 9.09% 4 36.36% 11
105 โรงเรียนบ้านชาดหนองเหล็ก 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
106 โรงเรียนวังบงน้อยวิทยา 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
107 โรงเรียนบ้านโสกนกเต็น 11 2 20% 2 20% 3 30% 3 30% 10
108 โรงเรียนบ้านโนนข่าประชานุเคราะห์ 8 2 25% 2 25% 3 37.5% 1 12.5% 8
109 โรงเรียนบ้านกุดรู 6 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
110 โรงเรียนบ้านโคกกลางประชาสรรค์ 5 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
111 โรงเรียนหนองม่วงน้อยนานิคมสามัคคี 5 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
112 โรงเรียนบ้านหนองเปล่ง 6 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 6
113 โรงเรียนบ้านทุ่งแค 7 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
114 โรงเรียนชุมชนบ้านชาด 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
115 โรงเรียนบ้านโสกน้ำขาว 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
116 โรงเรียนบ้านกุดหว้า 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
117 โรงเรียนบ้านทับบา 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
118 โรงเรียนบ้านถลุงเหล็ก 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
119 โรงเรียนบ้านป่าเป้งน้ำซับ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
120 โรงเรียนบ้านหันโจดหนองกุง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
121 โรงเรียนบ้านโนนเขวาประชาศึกษา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
122 โรงเรียนผ่านบางอนุสรณ์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
123 โรงเรียนบ้านรวงโนนไทโนนโจด 9 1 11.11% 5 55.56% 3 33.33% 0 0% 9
124 โรงเรียนบ้านโนนแดง 11 1 10% 5 50% 2 20% 2 20% 10
125 โรงเรียนบ้านตะกั่วป่า-บ้านหนองคูบัว 11 1 12.5% 5 62.5% 2 25% 0 0% 8
126 โรงเรียนบ้านหนองหว้าสามัคคี 6 1 20% 3 60% 0 0% 1 20% 5
127 โรงเรียนบ้านโนนข่าวิทยา 10 1 12.5% 2 25% 3 37.5% 2 25% 8
128 โรงเรียนบ้านโคกล่ามกลางตำแย 10 1 10% 2 20% 2 20% 5 50% 10
129 โรงเรียนบ้านฝาผนังวังจาน 8 1 16.67% 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 6
130 โรงเรียนบ้านสำราญ 5 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
131 โรงเรียนบ้านห้วยแคน 5 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
132 โรงเรียนอนุบาลกุลฤดี 8 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
133 โรงเรียนบ้านป่าเป้า 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
134 โรงเรียนบ้านโสกไผ่ 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
135 โรงเรียนบ้านโนนสะอาดประชาสรรค์ 6 1 16.67% 1 16.67% 2 33.33% 2 33.33% 6
136 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่หนองสองห้อง 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
137 โรงเรียนบ้านตลาดหนองแก 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
138 โรงเรียนบ้านบะแค 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
139 โรงเรียนบ้านโคกสง่า 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
140 โรงเรียนบ้านโนนเหลื่อมหัวขัว 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
141 โรงเรียนบ้านหนองคลองหนองทุ่ม 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
142 โรงเรียนบ้านหนองม่วงโนนงิ้ว 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
143 โรงเรียนบ้านแฝก 4 1 25% 0 0% 2 50% 1 25% 4
144 โรงเรียนบ้านผักหวาน 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
145 โรงเรียนบ้านห้วยโจด 3 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
146 โรงเรียนบ้านหนองโกโสกกระนวน 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
147 โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
148 โรงเรียนบ้านหนองไผ่น้อย 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
149 โรงเรียนบ้านป่าพร้าว - บูรณะ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
150 โรงเรียนบ้านหนองดู่ประชาสรรค์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
151 โรงเรียนบ้านหนองไทร 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
152 โรงเรียนสว่างวิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
153 โรงเรียนหนองพลวงมิตรประชา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
154 โรงเรียนบ้านหินแร่ 3 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
155 โรงเรียนบ้านดงบังคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
156 โรงเรียนบ้านหนองบัวลอง 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
157 โรงเรียนบ้านโนนขามป้อม 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
158 โรงเรียนบ้านเพ็กน้อย 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
159 โรงเรียนหนองมะเขือซองแมวโคกไม้งามวิทยา 4 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
160 โรงเรียนบ้านหันโสกเชือก 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
161 โรงเรียนหนองฉันเพลฮ่องแซงประชาสรร 6 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
162 โรงเรียนบ้านหนองสะแบงสามัคคี 3 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
163 โรงเรียนโนนชาดหนองช้างน้ำ 3 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
164 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ1(บ้านลาด) 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
165 โรงเรียนบ้านโนนท่อน 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
166 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองสะแบง 4 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
167 โรงเรียนบ้านหนองยาง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
168 โรงเรียนบ้านหนองเรือ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
169 โรงเรียนโนนรังหนองบอน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
170 โรงเรียนบ้านเก่างิ้วหนองบั่ว(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) 2 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
171 โรงเรียนบ้านโนนทองหลางโคกสูง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
172 โรงเรียนฮ่องหอยห้วยว่านหอมประชาสรรค์ 4 0 0% 0 0% 0 0% 3 100% 3
173 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องพัฒนา 9 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
174 โรงเรียนบ้านคึมชาตหนองผงนาดี 4 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
175 โรงเรียนบ้านหญ้าคาท่าหลวง 3 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
176 โรงเรียนบ้านหนองปลาหมอศรีสง่า 3 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
177 โรงเรียนบ้านดอนดู่ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]