หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3
ณ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม โรงเรียนบ้านหนองอรุณ ห้องประชุมเบญจมิตร สพป.ขอนแก่น เขต 3
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 ตุลาคม 2556

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม อาคาร 6 ห้อง 623 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
2 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม อาคาร 6 ห้อง 624 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
3 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม อาคาร 6 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
4 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม อาคาร 6 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
5 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม อาคาร 6 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
6 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม อาคาร 6 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
7 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ห้อง เวทีหน้าอาคารศิลปะ 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
8 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ห้อง เวทีหน้าอาคารศิลปะ 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
9 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม อาคาร 6 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
10 100 การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม อาคาร 6 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
11 174 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ห้อง โรงยิมฯ 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
12 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ห้อง โรงยิมฯ 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
13 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ห้อง โรงยิมฯ 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
14 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ห้อง โรงยิมฯ 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
15 191 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ห้อง โรงยิมฯ 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
16 735 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม อาคาร 6 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
17 733 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม อาคาร 6 ห้อง 622 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
18 734 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม อาคาร 6 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
19 741 การแข่งขันจรวดน้ำ ประเภทเข้าเป้า ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สนามฟุตบอล 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
20 739 การแข่งขันจรวดน้ำ ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สนามฟุตบอล 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
21 742 การแข่งขันจรวดน้ำ ประเภทเข้าเป้า ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สนามฟุตบอล 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
22 740 การแข่งขันจรวดน้ำ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สนามฟุตบอล 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
23 736 ประกวดวาดภาพ ความคิดสร้างสรรค์ วิทยาศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม อาคารศิลปะ 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
24 737 ประกวดวาดภาพ ความคิดสร้างสรรค์ วิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม อาคารศิลปะ 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
25 738 ประกวดวาดภาพ ความคิดสร้างสรรค์ วิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม อาคารศิปละ 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]