หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3
ณ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม โรงเรียนบ้านหนองอรุณ ห้องประชุมเบญจมิตร สพป.ขอนแก่น เขต 3
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 ตุลาคม 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 030 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 203 11 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 17
09.00-12.00
-
2 031 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
-
-
3 032 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
-
-
4 007 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
-
-
5 008 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
-
-
6 009 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
-
-
7 036 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
-
-
8 037 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
-
-
9 038 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
-
-
10 041 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
-
-
11 046 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6
-
-
12 047 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]