เอกสารแก้ไขข้อมูลครู นักเรียน
หนังสือ เอกสารแก้ไขข้อมูลครูนักเรียน กรณีผิดพลาด โดยนำส่งประธานกรรมการตัดสินในวันแข่งขันเท่านั้น ยกเว้นกรณีเพิ่มทีมแข่งขันใหม่ไม่สามารถทำได้ คลิกที่นี่
วันพุธ ที่ 02 ตุลาคม 2556 เวลา 16:57 น.