การพิมพ์ใบเกียรติบัตรครู นักเรียน
โรงเรียนเข้าระบบพิมพ์เกียรติบัตร ด้วยตัวเอง หลังจากการแข่งขันเสร็จสิ้น ตรวจสอบข้อมูล แก้ไขข้อมูลเสร็จสิ้นแล้ว และจะประกาศให้โรงเรียนทราบ
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2556 เวลา 17:08 น.