หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ขอนแก่น เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี 63 37 61.67% 9 15% 8 13.33% 6 10% 60
2 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 41 33 80.49% 3 7.32% 1 2.44% 4 9.76% 41
3 โรงเรียนบ้านโนนข่า 50 26 57.78% 8 17.78% 3 6.67% 8 17.78% 45
4 โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 50 25 53.19% 8 17.02% 4 8.51% 10 21.28% 47
5 โรงเรียนโคกโกโคกกลาง 41 24 58.54% 8 19.51% 5 12.2% 4 9.76% 41
6 โรงเรียนบ้านทุ่งมน 40 23 62.16% 8 21.62% 4 10.81% 2 5.41% 37
7 โรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพง 33 23 69.7% 8 24.24% 1 3.03% 1 3.03% 33
8 โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา 41 22 59.46% 8 21.62% 3 8.11% 4 10.81% 37
9 โรงเรียนบ้านภูเหล็ก 31 21 72.41% 4 13.79% 4 13.79% 0 0% 29
10 โรงเรียนบ้านเสือเฒ่า 32 17 53.13% 11 34.38% 2 6.25% 2 6.25% 32
11 โรงเรียนบ้านหนองไห 26 17 65.38% 4 15.38% 3 11.54% 2 7.69% 26
12 โรงเรียนหนองไฮแจ้งบูรณวิทยา 35 17 53.13% 3 9.38% 6 18.75% 6 18.75% 32
13 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 22 17 94.44% 0 0% 0 0% 1 5.56% 18
14 โรงเรียนไตรคามประชาสรรค์ 38 16 45.71% 14 40% 4 11.43% 1 2.86% 35
15 โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ 29 16 59.26% 6 22.22% 1 3.7% 4 14.81% 27
16 โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปี้ย 38 16 50% 5 15.63% 5 15.63% 6 18.75% 32
17 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว 33 16 55.17% 5 17.24% 3 10.34% 5 17.24% 29
18 โรงเรียนบ้านกอกป่าผุวิทยา 41 15 42.86% 6 17.14% 5 14.29% 9 25.71% 35
19 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด 31 15 60% 6 24% 0 0% 4 16% 25
20 โรงเรียนบ้านห้วยแร่ 41 14 40% 12 34.29% 3 8.57% 6 17.14% 35
21 โรงเรียนเบญจมิตรวิทยาคม 30 14 46.67% 9 30% 4 13.33% 3 10% 30
22 โรงเรียนบ้านคำโซ่ 46 14 42.42% 6 18.18% 6 18.18% 7 21.21% 33
23 โรงเรียนบ้านละว้า 29 14 50% 6 21.43% 5 17.86% 3 10.71% 28
24 โรงเรียนบ้านโจด 32 14 51.85% 6 22.22% 3 11.11% 4 14.81% 27
25 โรงเรียนบ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง 22 14 70% 3 15% 0 0% 3 15% 20
26 โรงเรียนบ้านวังผือขามป้อม 33 13 43.33% 7 23.33% 6 20% 4 13.33% 30
27 โรงเรียนชุมชนโนนแสนสุข 21 13 65% 6 30% 1 5% 0 0% 20
28 โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ 26 13 59.09% 5 22.73% 3 13.64% 1 4.55% 22
29 โรงเรียนบ้านขามป้อม 22 13 68.42% 1 5.26% 3 15.79% 2 10.53% 19
30 โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี 33 12 38.71% 10 32.26% 6 19.35% 3 9.68% 31
31 โรงเรียนบ้านปอแดง 28 12 50% 8 33.33% 2 8.33% 2 8.33% 24
32 โรงเรียนบ้านหนองแปน 35 12 46.15% 5 19.23% 3 11.54% 6 23.08% 26
33 โรงเรียนบ้านวังแสง 19 12 66.67% 5 27.78% 1 5.56% 0 0% 18
34 โรงเรียนบ้านหนองม่วงหลุบคา 22 12 57.14% 4 19.05% 4 19.05% 1 4.76% 21
35 โรงเรียนบ้านมูลนาค 19 12 63.16% 2 10.53% 4 21.05% 1 5.26% 19
36 โรงเรียนบ้านวังหว้า 32 11 37.93% 8 27.59% 7 24.14% 3 10.34% 29
37 โรงเรียนบ้านเล็บเงือก 31 11 45.83% 4 16.67% 4 16.67% 5 20.83% 24
38 โรงเรียนบ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง 16 11 68.75% 3 18.75% 1 6.25% 1 6.25% 16
39 โรงเรียนบ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า 31 10 35.71% 10 35.71% 5 17.86% 3 10.71% 28
40 โรงเรียนบ้านวังเวินกุดหล่ม 31 10 38.46% 8 30.77% 4 15.38% 4 15.38% 26
41 โรงเรียนโนนพะยอมพิทยไพศาล 28 10 41.67% 5 20.83% 2 8.33% 7 29.17% 24
42 โรงเรียนสามหมอโนนทัน 28 10 45.45% 5 22.73% 1 4.55% 6 27.27% 22
43 โรงเรียนบ้านวังม่วง 27 10 47.62% 5 23.81% 0 0% 6 28.57% 21
44 โรงเรียนกรุณาศึกษา 14 10 71.43% 3 21.43% 1 7.14% 0 0% 14
45 โรงเรียนบ้านโสกนาค 32 10 43.48% 2 8.7% 4 17.39% 7 30.43% 23
46 โรงเรียนขามป้อมประชานุกูล 15 10 66.67% 1 6.67% 3 20% 1 6.67% 15
47 โรงเรียนบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ 28 9 34.62% 8 30.77% 4 15.38% 5 19.23% 26
48 โรงเรียนบ้านศิลานาโพธิ์ 18 9 50% 6 33.33% 2 11.11% 1 5.56% 18
49 โรงเรียนบ้านโคกสูงพิทยาคาร 22 9 42.86% 5 23.81% 3 14.29% 4 19.05% 21
50 โรงเรียนมัญจาคริสเตียน 12 9 75% 3 25% 0 0% 0 0% 12
51 โรงเรียนบ้านโคกสาราญ 32 8 29.63% 10 37.04% 6 22.22% 3 11.11% 27
52 โรงเรียนบ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา 21 8 38.1% 6 28.57% 6 28.57% 1 4.76% 21
53 โรงเรียนหนองแซงวิทยาคม 26 8 33.33% 5 20.83% 6 25% 5 20.83% 24
54 โรงเรียนบ้านนางาม 21 8 38.1% 5 23.81% 4 19.05% 4 19.05% 21
55 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 20 8 47.06% 4 23.53% 3 17.65% 2 11.76% 17
56 โรงเรียนบ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร 19 8 47.06% 4 23.53% 1 5.88% 4 23.53% 17
57 โรงเรียนสวัสดี 19 8 42.11% 2 10.53% 6 31.58% 3 15.79% 19
58 โรงเรียนบ้านกุดเชือก 15 8 57.14% 2 14.29% 3 21.43% 1 7.14% 14
59 โรงเรียนมาบตากล้าร่มเย็น 12 8 66.67% 2 16.67% 1 8.33% 1 8.33% 12
60 โรงเรียนป่าปอ 17 8 61.54% 1 7.69% 1 7.69% 3 23.08% 13
61 โรงเรียนบ้านแคนเหนือ 14 8 57.14% 0 0% 3 21.43% 3 21.43% 14
62 โรงเรียนบ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล 21 7 33.33% 8 38.1% 3 14.29% 3 14.29% 21
63 โรงเรียนบ้านเกิ้ง 17 7 41.18% 3 17.65% 4 23.53% 3 17.65% 17
64 โรงเรียนบ้านนาข่า 18 7 43.75% 3 18.75% 3 18.75% 3 18.75% 16
65 โรงเรียนนาจานซับสมบูรณ์ 19 7 46.67% 3 20% 2 13.33% 3 20% 15
66 โรงเรียนบ้านหนองตับเต่า 13 7 58.33% 2 16.67% 2 16.67% 1 8.33% 12
67 โรงเรียนบ้านชีกกค้อ 12 7 63.64% 2 18.18% 1 9.09% 1 9.09% 11
68 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาโนนสมบูรณ์ 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
69 โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ 18 6 33.33% 5 27.78% 6 33.33% 1 5.56% 18
70 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ 17 6 35.29% 5 29.41% 5 29.41% 1 5.88% 17
71 โรงเรียนบ้านหนองน้าใส 15 6 42.86% 3 21.43% 4 28.57% 1 7.14% 14
72 โรงเรียนบ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก 11 6 54.55% 3 27.27% 2 18.18% 0 0% 11
73 โรงเรียนบ้านดงหนองเกี่ยว 11 6 54.55% 3 27.27% 1 9.09% 1 9.09% 11
74 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องวิทยา 10 6 60% 2 20% 2 20% 0 0% 10
75 โรงเรียนซับแดงซำไผ่ 13 6 54.55% 2 18.18% 1 9.09% 2 18.18% 11
76 โรงเรียนโนนเขวาประชารักษ์ 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
77 โรงเรียนบ้านหินตั้ง 10 6 60% 1 10% 2 20% 1 10% 10
78 โรงเรียนบ้านสว่าง 9 6 66.67% 1 11.11% 1 11.11% 1 11.11% 9
79 โรงเรียนจตุรมิตรบ้านไผ่ 9 6 66.67% 0 0% 1 11.11% 2 22.22% 9
80 โรงเรียนบ้านหินลาดนาโนหนองกุง 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
81 โรงเรียนชุมชนบ้านโคก 19 5 29.41% 5 29.41% 3 17.65% 4 23.53% 17
82 โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา 13 5 41.67% 4 33.33% 2 16.67% 1 8.33% 12
83 โรงเรียนปรชาพัฒนาบ้านแฮด 12 5 45.45% 4 36.36% 2 18.18% 0 0% 11
84 โรงเรียนบ้านหนองเต่าราษฎร์บารุง 11 5 45.45% 4 36.36% 0 0% 2 18.18% 11
85 โรงเรียนไตรมิตรประชาบำรุง 12 5 41.67% 3 25% 3 25% 1 8.33% 12
86 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์50 13 5 41.67% 3 25% 2 16.67% 2 16.67% 12
87 โรงเรียนบ้านหนองขามสมบูรณ์ 11 5 45.45% 3 27.27% 2 18.18% 1 9.09% 11
88 โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา 12 5 45.45% 3 27.27% 1 9.09% 2 18.18% 11
89 โรงเรียนประเสริฐแก้วอุทิศ 9 5 55.56% 3 33.33% 1 11.11% 0 0% 9
90 โรงเรียนบ้านหนองบัวเย็น 14 5 38.46% 3 23.08% 0 0% 5 38.46% 13
91 โรงเรียนบ้านโนนคุต 11 5 45.45% 2 18.18% 2 18.18% 2 18.18% 11
92 โรงเรียนดอนหมู 17 5 50% 1 10% 3 30% 1 10% 10
93 โรงเรียนบ้านโนนกระยอมกุดลอบ 9 5 55.56% 1 11.11% 3 33.33% 0 0% 9
94 โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ์ 8 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
95 โรงเรียนกุดขอนแก่นท่าเกษม 6 5 83.33% 0 0% 0 0% 1 16.67% 6
96 โรงเรียนบ้านเมืองเพีย 13 4 30.77% 7 53.85% 1 7.69% 1 7.69% 13
97 โรงเรียนบ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ 12 4 33.33% 4 33.33% 3 25% 1 8.33% 12
98 โรงเรียนบ้านสวนหม่อน 10 4 44.44% 3 33.33% 1 11.11% 1 11.11% 9
99 โรงเรียนบ้านแท่น 8 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
100 โรงเรียนบ้านห้วยแล้ง 10 4 40% 2 20% 1 10% 3 30% 10
101 โรงเรียนโนนสวางวิทยาสรรค์ 8 4 50% 2 25% 1 12.5% 1 12.5% 8
102 โรงเรียนบ้านโนนทัน 8 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
103 โรงเรียนบ้านดอนปอแดง 12 4 40% 2 20% 0 0% 4 40% 10
104 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มวิทยา 7 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 7
105 โรงเรียนอนุบาลอรุณโรจน์ 7 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 7
106 โรงเรียนอุดมคงคาคีรีเขต 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
107 โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา 33 4 40% 1 10% 0 0% 5 50% 10
108 โรงเรียนบ้านหนองเต่า 8 4 50% 1 12.5% 0 0% 3 37.5% 8
109 โรงเรียนบ้านหนองกระหนวนหนองเม็ก 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
110 โรงเรียนบ้านผักหวานโนนสวาง 6 4 66.67% 0 0% 0 0% 2 33.33% 6
111 โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ 12 3 27.27% 4 36.36% 2 18.18% 2 18.18% 11
112 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 7 3 42.86% 4 57.14% 0 0% 0 0% 7
113 โรงเรียนบ้านนาแพงสงแดง 11 3 27.27% 3 27.27% 3 27.27% 2 18.18% 11
114 โรงเรียนบ้านหนองผักตบ 8 3 37.5% 3 37.5% 0 0% 2 25% 8
115 โรงเรียนบ้านหนองขามวิทยา 7 3 42.86% 3 42.86% 0 0% 1 14.29% 7
116 โรงเรียนบ้านหินตั้งโคกก่อง 9 3 33.33% 2 22.22% 2 22.22% 2 22.22% 9
117 โรงเรียนบัวเหลือง 8 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
118 โรงเรียนคำน้อย 7 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
119 โรงเรียนบ้านโนนทองวิทยาคม 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
120 โรงเรียนบ้านโสกตลิ่งโสกจาน 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
121 โรงเรียนโพนเพ็กพัฒนวิทยา 7 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 2 28.57% 7
122 โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
123 โรงเรียนบ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
124 โรงเรียนบ้านโนนพันชาติ 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
125 โรงเรียนบ้านนาตับเต่า 8 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 2 28.57% 7
126 โรงเรียนบ้านมูลตุ่น 6 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
127 โรงเรียนบ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์ 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
128 โรงเรียนบ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
129 โรงเรียนบ้านเหล่าเหนือ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
130 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
131 โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
132 โรงเรียนบ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง 7 2 28.57% 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 7
133 โรงเรียนบ้านโนนสานัก 7 2 28.57% 4 57.14% 0 0% 1 14.29% 7
134 โรงเรียนบ้านหัวนา 11 2 18.18% 3 27.27% 3 27.27% 3 27.27% 11
135 โรงเรียนบ้านโสกนาดี 11 2 22.22% 3 33.33% 2 22.22% 2 22.22% 9
136 โรงเรียนบ้านคำปากดาว 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
137 โรงเรียนบ้านขุมดิน 7 2 28.57% 2 28.57% 2 28.57% 1 14.29% 7
138 โรงเรียนบ้านหนองสะแบงหนองโน 7 2 28.57% 2 28.57% 2 28.57% 1 14.29% 7
139 โรงเรียนบ้านโนนเค็ง 9 2 25% 2 25% 1 12.5% 3 37.5% 8
140 โรงเรียนบ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์ 6 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
141 โรงเรียนบ้านสระแก้วประชาสรรค์ 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
142 โรงเรียนบ้านป่าม่วง 6 2 33.33% 1 16.67% 3 50% 0 0% 6
143 โรงเรียนบ้านส้มป่อย 10 2 22.22% 1 11.11% 2 22.22% 4 44.44% 9
144 โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
145 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่โนนคามี 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
146 โรงเรียนบ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์ 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
147 โรงเรียนเหล่าใหญ่วิทยา 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
148 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ขามเปี้ยดอนข่า 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
149 โรงเรียนหนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์ 8 2 25% 0 0% 4 50% 2 25% 8
150 โรงเรียนบ้านหนองไฮหนองแวง 5 2 40% 0 0% 1 20% 2 40% 5
151 โรงเรียนบ้านลาน 5 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
152 โรงเรียนบ้านสร้างเอี่ยน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
153 โรงเรียนหัวห้วยหัวฝาย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
154 โรงเรียนบ้านหนองต่อโคกหนองโจด 11 1 9.09% 4 36.36% 3 27.27% 3 27.27% 11
155 โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ 11 1 9.09% 4 36.36% 1 9.09% 5 45.45% 11
156 โรงเรียนบ้านหนองผือกอบง 6 1 16.67% 3 50% 0 0% 2 33.33% 6
157 โรงเรียนบ้านเสาเล้าหินแตก 6 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
158 โรงเรียนบ้านขามป้อมดอนยูง 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
159 โรงเรียนบ้านหินฮาวลาวังชู 5 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
160 โรงเรียนบ้านโพธิ์ไชย 5 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
161 โรงเรียนแก่นเท่าโสกน้ำขุ่น 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
162 โรงเรียนบ้านหนองเจ้าเมือง 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
163 โรงเรียนเก่านาโนมีวิทยา 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
164 โรงเรียนบ้านเขวา 7 1 14.29% 1 14.29% 2 28.57% 3 42.86% 7
165 โรงเรียนบ้านแก้งค้อ 5 1 20% 1 20% 1 20% 2 40% 5
166 โรงเรียนบ้านคำแคน 5 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
167 โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
168 โรงเรียนบ้านหนองโนประชานุเคราะห์ 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
169 โรงเรียนบ้านแจ้ง 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
170 โรงเรียนบ้านไส้ไก่ 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
171 โรงเรียนบ้านห้วยฮวก 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
172 โรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บารุง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
173 โรงเรียนบ้านโซ่งเหล่านาดี 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
174 โรงเรียนบ้านแจ้งทัพม้า 5 1 20% 0 0% 2 40% 2 40% 5
175 โรงเรียนสระแก้วโคกกลาง 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
176 โรงเรียนไตรมิตรศึกษา 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
177 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องโนนสว่าง 4 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
178 โรงเรียนบ้านบัว 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
179 โรงเรียนบ้านหูลิงโนนศิลา 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
180 โรงเรียนบ้านเก่าน้อย 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
181 โรงเรียนบ้านเป้าประชาบารุง 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
182 โรงเรียนบ้านห้วยอึ่ง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
183 โรงเรียนบ้านโกน้อย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
184 โรงเรียนบ้านโนนตุ่นศึกษา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
185 โรงเรียนบ้านป่าดู่ 4 0 0% 3 75% 1 25% 0 0% 4
186 โรงเรียนบ้านวังแคน 7 0 0% 2 28.57% 2 28.57% 3 42.86% 7
187 โรงเรียนบ้านนาเสียวโคกสว่าง 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
188 โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่ 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
189 โรงเรียนร่มเย็นประชาสรรค์ 3 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
190 โรงเรียนโนนสวางวิทยาสรรค์ (สาขาห้วยหินเกิ้ง) 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
191 โรงเรียนบ้านห้วยยางประชาสรรค์ 4 0 0% 1 25% 3 75% 0 0% 4
192 โรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปือย 4 0 0% 1 25% 2 50% 1 25% 4
193 โรงเรียนบ้านหนองนางขวัญ 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
194 โรงเรียนโนนคูณอัมพวัน 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
195 โรงเรียนบ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย 3 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
196 โรงเรียนชุมชนบ้านแฮด 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
197 โรงเรียนบ้านป่าแดงแจ้งกระหนวน 3 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
198 โรงเรียนบ้านทุ่มห้วย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
199 โรงเรียนเอี่ยมไพศาล 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
200 โรงเรียนบัวเหลือง (สาขาบ้านหนองบัว) 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
201 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนนาเสถียร 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
202 โรงเรียนบ้านนาฮี 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
203 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
204 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 6 0 0% 0 0% 0 0% 3 100% 3
205 โรงเรียนบ้านดอนหมากพริกลิ้นฟ้า 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
206 โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
207 โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
208 โรงเรียนบ้านหนองขามบ่อหิน 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]