หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
ระหว่าง วันที่ 9 - 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2556

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเมืองเพีย หอประชุมใหญ่ ชั้น 1 ห้อง 1 11 ต.ค. 2556 13.00-16.00 โรงเรียนเตรียมอุปกรณ์ต่อพวงไฟเองหากจำเป็นต้องใช้
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเมืองเพีย หอประชุมใหญ่ ชั้น 1 ห้อง 1 11 ต.ค. 2556 13.00-16.00 โรงเรียนเตรียมอุปกรณ์ต่อพ่วงไฟเอง
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ โรงอาหาร ชั้น 1 ห้อง 1 9 ต.ค. 2556 13.00-16.00
-
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ โรงอาหาร ชั้น 1 ห้อง 1 9 ต.ค. 2556 13.00-16.00
-
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเมืองเพีย อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป.4,5 11 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเมืองเพีย อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป.6,ห้องวิทย์ 11 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
7 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเมืองเพีย หอประชุมใหญ่ ชั้น 1 ห้อง 1 11 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
8 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเมืองเพีย อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ชั้น 2 11 ต.ค. 2556 13.00-16.00
-
9 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเมืองเพีย หอประชุมใหญ่ ชั้น 1 ห้อง 1 11 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเมืองเพีย อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ชั้น 2 11 ต.ค. 2556 13.00-16.00
-
11 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ หน้าห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต สพป.ขก.2 ชั้น 1 ห้อง 1 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
12 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ หน้าห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต สพป.ขก.2 ชั้น 1 ห้อง 1 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
13 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา 11 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00
-
14 033 การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเมืองเพีย โรงอาหาร ชั้น 1 ห้อง 1 11 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
15 034 การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเมืองเพีย โรงอาหาร ชั้น 1 ห้อง 1 11 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
16 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเมืองเพีย โรงอาหาร ชั้น 1 ห้อง 1 11 ต.ค. 2556 13.00-16.00 นำเตาและปลั๊กไฟมาด้วย
17 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเมืองเพีย โรงอาหาร ชั้น 1 ห้อง 1 11 ต.ค. 2556 13.00-16.00 เตรียมเครื่องใช้ไฟฟ้า,ปลั๊กไฟมาเอง
18 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเมืองเพีย อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง วิทย์,คณิตฯ 11 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
19 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเมืองเพีย อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ภาษาอังกฤษ 11 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
20 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา 10 ต.ค. 2556 13.00 - 18.00
-
21 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเมืองเพีย 10 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00
-
22 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 9 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00
-
23 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา 9 ต.ค. 2556 09.00 - 11.00
-
24 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเมืองเพีย 11 ต.ค. 2556 09.00
-
25 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่ 9 ต.ค. 2556 13.00 - 18.00
-
26 011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเมืองเพีย 9 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00
-
27 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่ 10 ต.ค. 2556 13.00 - 18.00
-
28 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 10 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00
-
29 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่ 11 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00
-
30 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 11 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00
-
31 235 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ 9 ต.ค. 2556 09.00
-
32 238 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
-
-
33 243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ 10 ต.ค. 2556 09.00
-
34 247 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]