หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
ระหว่าง วันที่ 9 - 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2556

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา อาคาร 3 ห้อง 311-312 9 ต.ค. 2556 09.00 น
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา อาคาร 3 ห้อง 313-314 9 ต.ค. 2556 09.00 น
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา อาคาร 3 ห้อง 313 10 ต.ค. 2556 09.00 น
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา อาคาร1 9 ต.ค. 2556 09.00 น
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา อาคาร1 9 ต.ค. 2556 09.00 น
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา อาคาร1 10 ต.ค. 2556 09.00 น
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา ห้องประชุม1 ห้อง ห้องประชุมเล็ก 9 ต.ค. 2556 09.00 น
-
8 148 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา ห้องประชุม1 ห้อง ห้องประชุมเล็ก 10 ต.ค. 2556 09.00 น
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา อาคารเอนกประสงค์ 9 ต.ค. 2556 09.00 น
-
10 150 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา อาคารเอนกประสงค์ 10 ต.ค. 2556 09.00 น
-
11 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา อาคารเอนกประสงค์ 9 ต.ค. 2556 13.00 น
-
12 153 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา อาคารเอนกประสงค์ 10 ต.ค. 2556 13.00 น
-
13 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา อาคาร 5 ห้อง 521 9 ต.ค. 2556 09.00 น
-
14 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา อาคาร5 ห้อง 552 9 ต.ค. 2556 09.00 น
-
15 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา อาคาร5 ห้อง 523 10 ต.ค. 2556 09.00 น
-
16 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา อาคาร4 ห้อง 422 9 ต.ค. 2556 09.00 น
-
17 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา อาคาร4 ห้อง 423 9 ต.ค. 2556 09.00 น
-
18 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา อาคาร 4 ห้อง 424 10 ต.ค. 2556 09.00 น
-
19 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา อาคาร4 ห้อง ห้องประชุม2 9 ต.ค. 2556 09.00 น
-
20 170 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา อาคาร4 ห้อง 422 10 ต.ค. 2556 09.00 น
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]