หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
ระหว่าง วันที่ 9 - 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2556

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนกรุณาศึกษา อาคารน้อมบงกช ห้อง ป.1/1 9 ต.ค. 2556 09.00
-
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนกรุณาศึกษา อาคารน้อมบงกช ห้อง ป.2/1 9 ต.ค. 2556 09.00
-
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนกรุณาศึกษา อาคารน้อมบงกช ห้อง ป.2/2 9 ต.ค. 2556 09.00
-
4 125 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 โรงเรียนกรุณาศึกษา โรงอาหาร ห้อง โรงอาหาร 9 ต.ค. 2556 09.00
-
5 126 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 โรงเรียนกรุณาศึกษา อาคารอนุบาล ห้อง อาคารอนุบาล 9 ต.ค. 2556 09.00
-
6 710 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 โรงเรียนกรุณาศึกษา โรงอาหาร ห้อง โรงอาหาร 9 ต.ค. 2556 09.00
-
7 711 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 โรงเรียนกรุณาศึกษา อาคารอนุบาล ห้อง อาคารอนุบาล 9 ต.ค. 2556 09.00
-
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ อาคารก้าวหน้า ห้อง คอมพิวเตอร์1 9 ต.ค. 2556 09.00
-
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ อาคารก้าวหน้า ห้อง คอมพิวเตอร์2 9 ต.ค. 2556 09.00
-
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนกรุณาศึกษา อาคารสี่ชั้น ชั้น 3 ห้อง ป.4/2 9 ต.ค. 2556 09.00
-
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนกรุณาศึกษา อาคารสี่ชั้น ชั้น 3 ห้อง ป.5/1 9 ต.ค. 2556 09.00
-
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนกรุณาศึกษา อาคารสี่ชั้น ชั้น 3 ห้อง ป.5/2 9 ต.ค. 2556 09.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]