หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
ระหว่าง วันที่ 9 - 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2556

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี ถนนหน้าอาคาร2 (ด้านทิศตะวันตก) 10 ต.ค. 2556 09.00
-
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี บริเวณสวนป่าด้านหลังอาคาร 60 ปี 10 ต.ค. 2556 09.00
-
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี สนามฟุตบอล 11 ต.ค. 2556 09.00
-
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี ห้องประชุมเล็กติดแอร์ ชั้น 1 อาคาร 60 ปี 10 ต.ค. 2556 09.00
-
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี 10 ต.ค. 2556 09.00 ไม่มีการแข่งขัน (คณะกรรมการจะประเมิน ณ สถานศึกษาที่เข้าแข่งขัน - บ้านภูเหล็ก)
6 092 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี
-
ไม่มีทีมเข้าแข่งขัน
7 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี โรงอาหาร 11 ต.ค. 2556 09.00
-
8 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี โรงอาหาร 10 ต.ค. 2556 09.00
-
9 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี ห้องสมุด 11 ต.ค. 2556 09.00
-
10 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี ห้องสมุด 10 ต.ค. 2556 09.00
-
11 511 การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี อาคาร 60 ปี ห้อง ห้อง ม.2/1 , ม.2/2 10 ต.ค. 2556 09.00
-
12 513 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี อาคาร 60 ปี ห้อง ห้อง ม.3/1 , 3/2 10 ต.ค. 2556 09.00
-
13 510 การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี อาคารสีเขียว ห้อง ห้อง ป.4/2 , 6/1 10 ต.ค. 2556 09.00
-
14 514 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี อาคาร 60 ปี ห้อง ห้อง ม.3/3 10 ต.ค. 2556 09.00
-
15 512 การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี อาคาร 2 ห้อง ห้อง ป.3/1 10 ต.ค. 2556 09.00
-
16 515 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี อาคาร 2 ห้อง ห้อง ป.3/2 10 ต.ค. 2556 09.00
-
17 509 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี อาคาร 1 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ (ห้องใหญ่) 11 ต.ค. 2556 09.00
-
18 516 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี อาคาร 1 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ (ห้องเล็ก) 11 ต.ค. 2556 09.00
-
19 718 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี
-
ไม่มีทีมเข้าแข่งขัน
20 719 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี
-
ไม่มีทีมเข้าแข่งขัน


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]