หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
ระหว่าง วันที่ 9 - 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 030 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา อาคาร1 ห้อง ป 1/1 9 ต.ค. 2556 09.00 น
-
2 031 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา อาคาร 1 ห้อง ป.2/1 9 ต.ค. 2556 09.00 น
-
3 032 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา อาคาร1 ห้อง ป.3 9 ต.ค. 2556 09.00 น
-
4 007 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา อาคาร1 ห้อง ป.4/1 9 ต.ค. 2556 09.00 น
-
5 008 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา อาคาร1 ห้อง ป.4/2 9 ต.ค. 2556 09.00 น
-
6 009 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา อาคาร1 ห้อง ป.4/1 10 ต.ค. 2556 09.00 น
-
7 036 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา ห้อง ม.1/1 9 ต.ค. 2556 09.00 น
-
8 037 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา ห้อง ม.2/1 9 ต.ค. 2556 09.00 น
-
9 038 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา ห้อง ม.1/1 10 ต.ค. 2556 09.00 น
-
10 041 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา ห้อง ป.4/2 10 ต.ค. 2556 09.00 น เรื่อง "เด็กไทย ก้าวไกล สู่อาเซียน"
11 046 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา ห้อง ป.5 9 ต.ค. 2556 09.00 น
-
12 047 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา ห้อง ป 1/1 10 ต.ค. 2556 09.00 น
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]