เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมท้องถิ่น
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
9 ต.ค. 2556
10 ต.ค. 2556
11 ต.ค. 2556
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

  (1) ขอให้โรงเรียนที่เข้าแข่งขันตรวจสอบวันเวลา สถานที่แข่งขันให้ชัดเจน
(2) โรงเรียนพิมพ์บัตรประจำตัว ครู นักเรียน กรรมการ ได้แล้ว หากบัตรมีขนาดใหญ่เกินไปให้ปรับโดย SAVE File ลงในเครื่อง และปรับขนาดเป็น A5 ในขั้นตอนการปริ๊น (รายการนี้ไ่ม่บังคับ)
(3) แก้ไขข้อมูล ครู นักเรียน Download ทำหนังสือ ด้านล่าง ส่งกรรมการในวันแข่งขันช่องทางเดียวเท่านั้น
(4) รายการแข่งขันที่มีทีมเดียว ไม่มีการแข่งขันระดับเขต แต่คณะกรรมการจะนัดหมายเพื่อไปประเมินที่โรงเรียน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ศน.เทอดชัย บัวผาย e-mail:ictkk2@gmail.com 086-8567270 หรือเบอร์ประสานงานกลาง 086-4581936
 

 
โรงเรียนสามารถพิมพ์ใบประกาศได้แล้ว
โรงเรียนสามารถพิมพ์ใบประกาศได้ด้วยตนเองแล้ว (เข้าเมนูระบบการพิมพ์) โดยใช้รหัสผ่านของแต่ละโรงเรียน
วันเสาร์ ที่ 19 ตุลาคม 2556 เวลา 20:17 น.
ตอบแบบสอบถามออนไลน์ งานมหกรรมวิชาการ 2556
ตอบแบบสอบถามออนไลน์ งานศิลปหัตถกรรมวิชาการ 2556 สพป.ขอนแก่น เขต 2 คลิกที่นี่
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2556 เวลา 16:59 น.
การพิมพ์ใบเกียรติบัตรครู นักเรียน
โรงเรียนเข้าระบบพิมพ์เกียรติบัตร ด้วยตัวเอง หลังจากการแข่งขันเสร็จสิ้น ตรวจสอบข้อมูล แก้ไขข้อมูลเสร็จสิ้นแล้ว และจะประกาศให้โรงเรียนทราบ
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2556 เวลา 17:08 น.
คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน มหกรรมวิชาการ 2556
คณะกรรมการดำเนินงาน งานศิลปหัตถกรรม ประจำปี 2556 คลิกที่นี่
วันอังคาร ที่ 08 ตุลาคม 2556 เวลา 11:49 น.
เอกสารแก้ไขข้อมูลครู นักเรียน
หนังสือ เอกสารแก้ไขข้อมูลครูนักเรียน กรณีผิดพลาด โดยนำส่งประธานกรรมการตัดสินในวันแข่งขันเท่านั้น ยกเว้นกรณีเพิ่มทีมแข่งขันใหม่ไม่สามารถทำได้ คลิกที่นี่
วันพุธ ที่ 02 ตุลาคม 2556 เวลา 16:57 น.
เชิญ คณะกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ ร่วมประชุม
เชิญ คณะกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ ร่วมประชุม คลิกที่นี่
วันพุธ ที่ 02 ตุลาคม 2556 เวลา 00:07 น.
 

 

ศึกษานิเทศก์/ผู้ประสานงานประจำสาระ
นางอิษณาพร คุ้มตะบุตร ปฐมวัย 084-4287901
ว่าที่ ร.ท.ประสงค์ พรหมเมตตา ภาษาไทย 087-9516979
นายเทอดชัย บัวผาย งานอาชีพ 086-8567270
นางจิระภา ธรรมนำศีล กอท 081-5749574
นางกุศล ชาปัญญา คณิตศาสตร์ 085-4544330
นายธนชาต มณีพันธุ์ คอมพิวเตอร์ 083-2849837
นายชัยรัตน์ ศรีเสน คอมพิวเตอร์ 088-3022730
นายจุฬารัตน์ เย็นสวัสดิ์ ดนตรี 084-0709335
นางสาวผกานันท์ พร้อมพรั่ง ดนตรี 086-8639237
นายจันทร์สด ดอนเส ท้องถิ่น 081-4714251
นางสาวคุณาพร วรรณศิลป์ ทัศนศิลป์ 084-4283174
นายธีรดิษฐ์ วงษ์ราช นาฎศิลป์ 081-6625383
นางสาวจารุวรรณ ชินดร พัฒนาผู้เรียน 085-4635804
นางธนพร นฤนาทวัฒนา วิทยาศาสตร์ 084-2617007
นายวิเชียร วงศ์ก้อม สังคมศึกษา 081-8739445
นายเสรี ชังภัย สังคมศึกษา 084-2656512
นางสาวเทพรัตน์ เสนาฤทธิ์ สุขศึกษาพลศึกษา 087-7743920
นายพิทักษ์ จันทร์เทศ การศึกษาพิเศษ 080-1842337
นางสาวพิสมัย บุษราคัม การศึกษาพิเศษ 083-6783018

 

 
Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 10: parser error : Opening and ending tag mismatch: link line 7 and head in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </head> in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 14: parser error : Opening and ending tag mismatch: img line 13 and div in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </div> in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 70: parser error : Opening and ending tag mismatch: div line 12 and body in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </body> in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Opening and ending tag mismatch: body line 11 and html in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag link line 6 in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag meta line 4 in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag head line 3 in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag html line 2 in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

ข่าวจากส่วนกลาง

 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 221
จำนวนทีม 2,778
จำนวนนักเรียน 6,583
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 4,255
จำนวนกรรมการ 1,107
ครู+นักเรียน 10,838
ครู+นักเรียน+กรรมการ 11,945
ประกาศผลแล้ว 252/297 (84.85%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 42
เมื่อวาน 67
สัปดาห์นี้ 334
สัปดาห์ที่แล้ว 460
เดือนนี้ 1,919
เดือนที่แล้ว 2,034
ปีนี้ 18,800
ทั้งหมด 411,547