กำหนดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

แข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2556 (ณ จังหวัดนครพนม และมุกดาหาร)

วันจันทร์ ที่ 05 สิงหาคม 2556 เวลา 10:45 น.