หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น และโรงเรียนสนามบิน
ระหว่าง วันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2556

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ป.3/7 6 พ.ย. 2556 09.00
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ป.3/6 6 พ.ย. 2556 09.00
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ป.3/1,ป.3/2 7 พ.ย. 2556 09.00
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ป.3/1,ป.3/2 6 พ.ย. 2556 09.00
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ป.3/3,ป.3/4 6 พ.ย. 2556 09.00
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ป.3/3,ป.3/4 7 พ.ย. 2556 09.00
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนสนามบิน ศูนย์การเรียนรู้เชิงบันเทิง ชั้น 1 ห้อง โรงภาพยนต์สมหวังเอ็ดดูเทนเมนท์ 6 พ.ย. 2556 09.00-12.00
-
8 148 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนสนามบิน ศูนย์การเรียนรู้เชิงบันเทิง ชั้น 1 ห้อง โรงภาพยนต์สมหวังเอ็ดดูเทนเมนท์ 6 พ.ย. 2556 13.00-17.00
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 7 ชั้น 1 ห้อง ลานดอนเมืองโรงเรียนสนามบิน 6 พ.ย. 2556 09.00-12.00
-
10 150 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
-
-
11 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 7 ชั้น 1 ห้อง ลานดอนเมืองโรงเรียนสนามบิน 7 พ.ย. 2556 09.00-12.00
-
12 153 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 7 ชั้น 1 ห้อง ลานดอนเมืองโรงเรียนสนามบิน 7 พ.ย. 2556 13.00-17.00
-
13 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง ป.5/6 6 พ.ย. 2556 09.00
-
14 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง ป.5/4 6 พ.ย. 2556 09.00
-
15 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง ป.5/2 6 พ.ย. 2556 09.00
-
16 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ป.5/7 6 พ.ย. 2556 09.00
-
17 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ป.5/8 6 พ.ย. 2556 09.00
-
18 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ป.3/8 6 พ.ย. 2556 09.00
-
19 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ป.5/7,ป.5/8 7 พ.ย. 2556 09.00
-
20 170 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ป.3/7,ป.3/8 7 พ.ย. 2556 09.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]