หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น และโรงเรียนสนามบิน
ระหว่าง วันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2556

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ป.4/3 , ป.4/4 6 พ.ย. 2556 09.00
-
2 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ป.4/3 , ป.4/4 7 พ.ย. 2556 09.00
-
3 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ป.4/1,ป.4/2 6 พ.ย. 2556 09.00
-
4 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ป.4/1,ป.4/2 7 พ.ย. 2556 09.00
-
5 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ป.4/7,ป.4/8 6 พ.ย. 2556 09.00
-
6 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ป.4/7,ป.4/8 7 พ.ย. 2556 09.00
-
7 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ศูนย์ PEER CENTER ENGLISH PROGAMP 6 พ.ย. 2556 09.00 - 17.00
-
8 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ศูนย์ PEER CENTER ENGLISH PROGAMP 7 พ.ย. 2556 09.00 - 17.00
-
9 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ป.4/5,ป.4/6 6 พ.ย. 2556 09.00
-
10 100 การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ป.4/5,ป.4/6 7 พ.ย. 2556 09.00
-
11 174 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 อาคารกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ 6 พ.ย. 2556 09.00 ย้ายจาก ร.ร.สนามบิน ไปแข่งที่ ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
12 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 อาคารกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ 6 พ.ย. 2556 09.00 ย้ายจาก ร.ร.สนามบิน ไปแข่งที่ ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
13 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 อาคารกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ 6 พ.ย. 2556 09.00 ย้ายจาก ร.ร.สนามบิน ไปแข่งที่ ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
14 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 อาคารกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ 7 พ.ย. 2556 09.00 ย้ายจาก ร.ร.สนามบิน ไปแข่งที่ ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
15 191 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 อาคารกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ 7 พ.ย. 2556 09.00 ย้ายจาก ร.ร.สนามบิน ไปแข่งที่ ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]