หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น และโรงเรียนสนามบิน
ระหว่าง วันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2556

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ห้อง ป 5/8 EP 6 พ.ย. 2556 09.00-12.00 ศูนย์อำนวยการใช้ห้องปฏิบัติการทางคณิตศาตร์
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ป.5/9 E.P. 6 พ.ย. 2556 09.00-12.00 ศูนย์อำนวยการใช้ห้องปฏิบัติการทางคณิตศาตร์
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ป.4/10 E.P. 6 พ.ย. 2556 09.00-12.00 ศูนย์อำนวยการใช้ห้องปฏิบัติการทางคณิตศาตร์
4 125 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น อาคาร 7 ลานเอนกประสงค์ 6 พ.ย. 2556 09.00-17.00 ศูนย์อำนวยการใช้ห้องปฏิบัติการทางคณิตศาตร์
5 126 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น อาคาร 7 ลานเอนกประสงค์ 7 พ.ย. 2556 09.00-17.00 ศูนย์อำนวยการใช้ห้องปฏิบัติการทางคณิตศาตร์
6 710 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น อาคาร 7 ลานเอนกประสงค์ 6 พ.ย. 2556 09.00-17.00 ศูนย์อำนวยการใช้ห้องปฏิบัติการทางคณิตศาตร์
7 711 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น อาคาร 7 ลานเอนกประสงค์ 7 พ.ย. 2556 09.00-17.00 ศูนย์อำนวยการใช้ห้องปฏิบัติการทางคณิตศาตร์
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ ป.4 6 พ.ย. 2556 09.00-12.00 ศูนย์อำนวยการใช้ห้องปฏิบัติการทางคณิตศาตร์
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ ป.4 6 พ.ย. 2556 09.00-12.00 ศูนย์อำนวยการใช้ห้องปฏิบัติการทางคณิตศาตร์
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ป.2/8 E.P. 6 พ.ย. 2556 09.00-12.00 ศูนย์อำนวยการใช้ห้องปฏิบัติการทางคณิตศาตร์
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ป.2/9 E.P. 6 พ.ย. 2556 09.00-12.00 ศูนย์อำนวยการใช้ห้องปฏิบัติการทางคณิตศาตร์
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ป.4/9 E.P. 6 พ.ย. 2556 09.00-12.00 ศูนย์อำนวยการใช้ห้องปฏิบัติการทางคณิตศาตร์


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]