หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น และโรงเรียนสนามบิน
ระหว่าง วันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 030 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง ป.1/1 7 พ.ย. 2556 09.00 - 17.00
-
2 031 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง ป.1/3 7 พ.ย. 2556 09.00 - 17.00
-
3 032 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 7 ชั้น 4 ห้อง ป.2/7 7 พ.ย. 2556 09.00 - 17.00
-
4 007 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง ป.2/1 7 พ.ย. 2556 09.00 - 17.00
-
5 008 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง ป.2/1 7 พ.ย. 2556 09.00-10.30
-
6 009 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 7 ชั้น 4 ห้อง ป.2/5 7 พ.ย. 2556 09.00-10.30
-
7 036 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง ป.1/1 6 พ.ย. 2556 09.00 - 17.00
-
8 037 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง ป.1/3 6 พ.ย. 2556 09.00 - 17.00
-
9 038 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง ป.2/1 6 พ.ย. 2556 09.00 - 17.00
-
10 041 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 7 ชั้น 4 ห้อง ป.2/7 6 พ.ย. 2556 09.00 - 17.00
-
11 046 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 3D 6 พ.ย. 2556 09.00 - 10.00
-
12 047 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 โรงเรียนสนามบิน ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 3D 7 พ.ย. 2556 09.00 - 10.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]